يكشنبه 25 آذر 1397 | Sunday 16 December 2018

نمایش اخبار

خـدای گم شده ، انــسان گم شــده

خـدای گم شده ، انــسان گم شــده

وقتی یعقوب از لابان فرار می کند همسرش خدایان پدرش را می دزدد. پیدایش 31 : 19لابان با عده ای شمشیر  بدست و خشمگین به دنبال خدایانش می آید. پیدایش  31 

بنر

1

اخبار

ارتباط با ما

00000000

00000000

info@zandad.com

ارتباط با مسولان خبرگزاری

Template Design:Joomla