دوشنبه 25 تير 1397 | Monday 16 July 2018

۲۱
عیسی زنده است!‏
عیسی به شاگردانش ظاهر شد تا آنان را تعلیم دهد و تشویق کند.‏
سه روز بعد از مرگ عیسی،‏ تعدادی از زنانی که شاگردش بودند بر سر قبرش رفتند.‏ آنان دیدند که سنگِ جلوی قبر برداشته شده و قبر خالی است!‏
دو فرشته بر زنان ظاهر شدند.‏ یکی از دو فرشته بدیشان گفت:‏ ‹مگر به دنبال عیسای ناصری نمی‌گردید؟‏ او زنده شده است.‏› (‏مَرقُس ۱۶:‏۶‏،‏ تفس‏)‏ زنان بلافاصله دویدند تا موضوع را به رسولان خبر دهند.‏ ناگهان در راه با عیسی روبرو شدند.‏ عیسی به آن‌ها گفت:‏ «مترسید!‏ رفته،‏ برادرانم را بگویید که به جلیل بروند که در آنجا مرا خواهند دید.‏» —‏ متّیٰ ۲۸:‏۱۰‏.‏
در ادامهٔ آن روز،‏ دو شاگرد عیسی در حال رفتن از اورشلیم به روستای عِموآس بودند که در راه غریبه‌ای به آنان پیوست.‏ آن غریبه از آن‌ها پرسید در بارهٔ چه موضوعی صحبت می‌کنند.‏ آن دو شاگرد با چهره‌های غمگین جواب دادند که در بارهٔ عیسی گفتگو می‌کنند.‏ آن غریبه در واقع عیسای رستاخیزیافته بود.‏ از آنجایی که عیسی به شکلی دیگر ظاهر شده بود آن‌ها او را نشناخته بودند.‏ عیسی شروع به توضیح پیشگویی‌هایی کرد که در بارهٔ مسیح در کتاب مقدّس آمده بود.‏ بلی تک‌تک آن‌ها در عیسی تحقق یافته بود.‏
 
* وقتی دو شاگرد متوجه شدند که آن غریبه عیسای رستاخیزیافته است،‏ از چشم آن‌ها ناپدید شد.‏
آن دو شاگرد بلافاصله به اورشلیم برگشته،‏ پیش رسولان رفتند که در جایی جمع شده،‏ درها را به روی خود قفل کرده بودند.‏ در حینی که آن دو شاگرد اتفاق را برای رسولان بازگو می‌کردند عیسی ظاهر شد.‏ اما،‏ آن‌ها نمی‌توانستند باور کنند!‏ به همین دلیل عیسی گفت:‏ «چرا شک دارید و نمی‌خواهید باور کنید.‏» سپس گفت:‏ «در کتاب‌های انبیا نوشته شده بود که مسیح موعود باید رنج و زحمت ببیند،‏ جانش را فدا کند و روز سوّم زنده شود.‏» —‏ لوقا ۲۴:‏۳۸،‏ ۴۶‏،‏ تفس.‏
عیسی بعد از رستاخیزش در طی۴۰ روز چندین بار بر شاگردانش ظاهر شد.‏ در جایی دیگر او بر بیش از ۵۰۰ نفر ظاهر گشت!‏ احتمالاً،‏ در آنجا بود که این مسئولیت بسیار سنگین را به آن‌ها واگذار کرد:‏ «رفته،‏ همهٔ امّت‌ها را شاگرد سازید .‏ .‏ .‏ و ایشان را تعلیم دهید که همهٔ اموری را که به شما حکم کرده‌ام حفظ کنند.‏ و اینک من هر روزه تا انقضای عالَم همراه شما می‌باشم.‏» —‏ متّیٰ ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏.‏
عیسی در آخرین جلسه‌ای که با ۱۱ رسول وفادارش داشت چنین وعده داد:‏ وقتی ‹روح‌القدس بر شما آید،‏ قوّت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود تا اقصای جهان.‏› (‏اَعمال ۱:‏۸‏)‏ سپس هنگامی که عیسی به آسمان برده شد ابری او را از چشمان رسولان در ربود.‏
‏—‏بر اساس متّیٰ باب ۲۸‏؛‏ مَرقُس باب ۱۶‏؛‏ لوقا باب ۲۴‏؛‏ یوحنّا باب‌های ۲۰ و ۲۱‏؛‏ ۱قُرِنتیان ۱۵:‏۵،‏ ۶‏.‏
* شاگردان چگونه پی بردند که خدا عیسی را رستاخیز داده است؟‏
* عیسی به دو شاگردی که به روستای عِموآس می‌رفتند چه موضوعی را توضیح داد؟‏
* عیسی قبل از صعودش به آسمان چه دستورهایی به شاگردانش داد؟‏
روح‌القدس
روح‌القدس خدا پرقدرت‌ترین نیرو در عالَم هستی است.‏ یَهُوَه خدا با استفاده از روح‌القدس یا نیروی فعالش آسمان‌ها و زمین را آفرید و اشخاصی را هدایت کرد تا کتاب مقدّس را بنگارند.‏ در پس تمامی معجزاتی که تا کنون خواندیم روح‌القدس بوده است،‏ منجمله بزرگ‌ترین معجزه یعنی رستاخیز عیسی به مخلوق روحی‌ای پرقدرت.‏ —‏ پیدایش ۱:‏۲؛‏ ۲سموئیل ۲۳:‏۲؛‏ اَعمال ۱۰:‏۳۸؛‏ ۱پِطْرُس ۳:‏۱۸‏.‏

۲۰
کشته شدن عیسی مسیح

عیسی مراسم جدیدی را پایه گذاری کرد؛‏ به او خیانت و بر تیری چوبی به میخ کشیده شد.‏
عیسی آگاه بود که بعد از سه سال و نیم موعظه و تعلیم زندگی‌اش بر زمین به اتمام خواهد رسید.‏ رهبران دینی یهود در پی قتل او بودند.‏ اما از آشوب مردم می‌ترسیدند چرا که عیسی را پیامبر می‌دانستند.‏ در این مدت،‏ شیطان دل یکی از ۱۲ رسول عیسی را به نام یهودای اسخریوطی به دست آورد تا به او خیانت کند.‏ رهبران دینی قول دادند که در قبال خیانت به عیسی ۳۰ سکهٔ نقره به او بدهند.‏
عیسی در شب آخر عمرش رسولان خود را جمع کرد تا فِصَح را برگزار کنند.‏ او بعد از مرخص کردن یهودا مراسم جدیدی را پایه گذاری کرد که به شام آخر معروف است.‏ عیسی نانی را برداشت و بعد از دعا آن را در میان ۱۱ شاگردش پخش کرده،‏ گفت:‏ «این است جسد من که برای شما داده می‌شود؛‏ این را به یاد من به جا آرید.‏» سپس به همان نحو نیز شراب را برداشت و گفت:‏ «این پیاله عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته می‌شود.‏» —‏ لوقا ۲۲:‏۱۹،‏ ۲۰‏.‏
عیسی در آن شب به رسولانش حرف‌های بسیاری گفت.‏ در آن میان،‏ به آن‌ها فرمانی جدید داد که از روی ایثار به یکدیگر محبت کنند.‏ او گفت که مردم با دیدن محبت شما به یکدیگر «خواهند فهمید که شاگرد من هستید.‏» (‏یوحنّا ۱۳:‏۳۴،‏ ۳۵‏)‏ سپس آن‌ها را آماده کرد تا وقایعی که قرار بود اتفاق افتد باعث اضطرابشان نشود.‏ بعد از آن که عیسی از ته دل برای آن‌ها دعا نمود با هم سرود خواندند و در دل شب به باغ جتسیمانی رفتند.‏
عیسی در باغ جتسیمانی زانو زد و سفرهٔ دل خود را در دعا نزد خدا باز کرد.‏ سپس،‏ گروهی از سربازان مسلّح،‏ کاهنان و دیگران برای دستگیری او آمدند.‏ یهودا به عیسی نزدیک شد و با بوسه‌ای او را به آن گروه نشان داد.‏ بعد از دستگیری عیسی رسولان فرار کردند.‏
عیسی در حضور دادگاه عالی یهود خود را به عنوان پسر خدا معرفی کرد.‏ دادگاه او را به اتهام کفرگویی محکوم به مرگ نمود.‏ پس،‏ عیسی را به پیش پنطیوس پیلاطُس حاکم رومی بردند.‏ آن حاکم رومی با این که در عیسی هیچ خلافی نیافت او را به دست آن جمعیت داد که با فریادهای خود خواهان مرگش بودند.‏
پس،‏ عیسی را به جُلْجُتا بردند جایی که سربازان رومی او را بر تیری چوبی به میخ کشیدند.‏ در آن موقع،‏ روزِ روشن به طور معجزه‌آسایی به تاریکی تبدیل شد.‏ عصر آن روز عیسی مُرد و در پی آن زلزلهٔ بزرگی رخ داد.‏ سپس جسد او را در قبری غار مانند گذاشتند.‏ روز بعد،‏ کاهنان غار را با سنگی بزرگ بستند و جلوی آن نگهبان قرار دادند.‏ آیا عیسی در آن قبر باقی ماند؟‏ خیر.‏ بعد از آن بزرگ‌ترین معجزه انجام شد.‏
‏—‏بر اساس متّیٰ باب‌های ۲۶ و ۲۷‏؛‏ مَرقُس باب‌های ۱۴ و ۱۵‏؛‏ لوقا باب‌های ۲۲ و ۲۳؛‏ یوحنّا باب‌های ۱۲ تا ۱۹‏.‏
* عیسی چه مراسم جدیدی را پایه گذاری کرد؟‏
* قبل از مرگ عیسی چه وقایعی رخ داد؟‏
نقش حیاتی عیسی
مرگ عیسی کلید اصلی در تحقق مقصود خدا است.‏ از آنجایی که نطفهٔ عیسی را روح‌القدس بست،‏ کامل متولّد شد و می‌توانست تا ابد بر روی زمین زندگی کند.‏ با این حال،‏ جان خود را قربانی کرد تا بشر فرصتی برای زندگی ابدی به دست آورد یعنی زندگی کاملی که آدم و حوّای نامطیع از دست دادند.‏
 
* —‏ متّیٰ ۲۰:‏۲۸؛‏ لوقا ۱:‏۳۴،‏ ۳۵؛‏ یوحنّا ۳:‏۱۶،‏ ۳۶؛‏ ۲پِطْرُس ۳:‏۱۳‏.‏

۱۹
پیشگویی عیسی در مورد وقایعی جهانی

عیسی در بارهٔ حضور خود در مقام پادشاه و پایان این سیستم پیشگویی کرد.‏
عیسی با چهار رسول خود بر سر کوه زیتون از جایی که شهر و معبد باشکوه اورشلیم دیده می‌شد نشسته بود.‏ عیسی مطرح کرده بود که معبد اورشلیم نابود خواهد شد.‏ قبل از آن نیز در بارهٔ پایان سیستم سخن گفته بود.‏ (‏متّیٰ ۱۳:‏۴۰،‏ ۴۹‏)‏ حال،‏ رسولان عیسی در این مورد از او می‌پرسند که نشان حضور تو و پایان سیستم چه خواهد بود؟‏ —‏ متّیٰ ۲۴:‏۳‏.‏
عیسی در پاسخ به آن‌ها وقایعی را شرح داد که قبل از نابودی اورشلیم در سال ۷۰ میلادی اتفاق افتاد.‏ اما سخنانش فراتر از آن را در برمی‌گرفت.‏ پیشگویی او تحققی جهانی خواهد داشت.‏ عیسی در پیشگویی خود نشانی داد که شامل مجموعه‌ای از وقایع و اتفاقات دنیا بود.‏ این نشان علامتی برای انسان‌ها خواهد بود بر این که عیسی در آسمان پادشاهی خود را شروع کرده است.‏ همچنین به این مفهوم خواهد بود که پادشاهی خدا به زودی شرارت را نابود و صلح را برای بشر برقرار خواهد کرد.‏ آنچه عیسی پیشگویی کرد علامتی است بر روزهای آخر سیستم دنیایی که هم‌اکنون وجود دارد،‏ یعنی نابودی سیستم دینی،‏ سیاسی و اجتماعی کنونی و شروع سیستمی جدید.‏
عیسی توضیح داد که در هنگام حضور خود به عنوان پادشاه در آسمان چه وقایعی بر زمین رخ خواهد داد؛‏ جنگ‌های بین‌المللی،‏ قحطی‌ها،‏ زمین‌لرزه‌های بزرگ و بیماری‌ها در ابعاد جهانی.‏ او همچنین اشاره کرد که هرج‌ومرج و بی‌قانونی در جهان افزایش خواهد یافت و شاگردان حقیقی‌اش خبر خوش پادشاهی خدا را در تمام جهان موعظه خواهند کرد.‏ همهٔ این وقایع به «مصیبت عظیمی» منتهی می‌شود که تا کنون روی نداده است.‏ —‏ متّیٰ ۲۴:‏۲۱‏.‏
شاگردان عیسی چگونه آگاه خواهند شد که این مصیبت نزدیک است؟‏ عیسی گفت:‏ ‹از درخت انجیر فراگیرید.‏› (‏متّیٰ ۲۴:‏۳۲‏)‏ ظاهر شدن برگ بر شاخه‌های درخت انجیر نشان قابل‌مشاهده‌ای می‌باشد بر این که تابستان نزدیک است.‏ به همان شکل،‏ مشاهدهٔ تمام وقایع پیشگویی‌شده در یک مدت زمان نشانی خواهد بود بر این که پایان سیستم نزدیک است.‏ او گفت که هیچ کس جز پدر از روز و ساعت شروع مصیبت عظیم مطلع نیست.‏ به همین دلیل،‏ شاگردانش را چنین ترغیب کرد:‏ ‹بیدار باشید زیرا نمی‌دانید که آن وقت کی فرا می‌رسد.‏› —‏ مَرقُس ۱۳:‏۳۳‏.‏
‏—‏بر اساس متّیٰ باب‌های ۲۴ و ۲۵‏؛‏ مَرقُس باب ۱۳‏؛‏ لوقا باب ۲۱‏.‏
* رسولان عیسی مایل بودند که در چه مورد اطلاعات بیشتری کسب کنند؟‏
* مفهوم نشانی که عیسی داد چیست و آن نشان شامل چه می‌شود؟‏
* عیسی چه پندی به شاگردانش داد؟‏
نشان حضور مسیح
عیسی نشانی را پیشگویی کرد تا بتوانیم نزدیک بودن زمان نابودی سیستم فاسد کنونی را تشخیص دهیم.‏ انسان‌ها از شروع جنگ جهانی اوّل شاهد تحقق پیشگویی‌های عیسی بوده‌اند.‏ تحوّلات دینی،‏ سیاسی و اجتماعی جهانی،‏ سیستم دنیا را به سرعت به پایان آن نزدیک می‌سازد و گریز از آن غیرقابل اجتناب است.‏ عیسی به شاگردانش تعلیم داد که برای نجات می‌باید ‹بیدار باشند› و مصممانه از حکومت خدا جانبداری کنند.‏
 
* —‏ لوقا ۲۱:‏۳۶؛‏ متّیٰ ۲۴:‏۳-‏۱۴‏.‏

۱۸
معجزات عیسی

عیسی با معجزاتش نشان داد که در مقام پادشاهی چگونه از قدرتش استفاده خواهد کرد.‏
خدا به عیسی قدرت انجام کارهایی را داد که انسان‌ها قادر به انجام آن نیستند.‏ عیسی معجزات بسیاری انجام داد و اغلب در جلوی چشم مردم.‏ این معجزات ثابت کردند که عیسی بر دشمنان و موانعی قدرت دارد که انسان‌های ناکامل هرگز نتوانسته‌اند بر آن‌ها غلبه کنند.‏ به برخی از آن‌ها توجه کنید.‏
قحطی.‏ اوّلین معجزهٔ عیسی تبدیل آب به شرابی ناب بود.‏ او در دو موقعیت دیگر با چند نان و ماهی هزاران گرسنه را سیر کرد.‏ در هر دو مورد،‏ غذا بیش از آنچه مردم می‌توانستند بخورند مهیا شد.‏
بیماری.‏ عیسی «هر مرض و هر درد» مردم را شفا داد.‏ (‏متّیٰ ۴:‏۲۳‏)‏ او اشخاص نابینا،‏ ناشنوا،‏ جذامی،‏ لنگ،‏ معلول و مبتلا به صرع را درمان کرد.‏ هیچ نوع بیماری‌ای نبود که نتواند آن را برطرف کند.‏
طوفان.‏ وقتی عیسی و شاگردانش با قایقی از دریای جلیل عبور می‌کردند ناگهان طوفانی شدید شروع شد.‏ شاگردانش بسیار هراسان شده بودند.‏ اما عیسی به راحتی رو به طوفان کرد و گفت:‏ «ساکن شو و خاموش باش!‏» در همان لحظه همه جا آرام شد.‏ (‏مَرقُس ۴:‏۳۷-‏۳۹‏)‏ عیسی در موقعیتی دیگر در طوفانی هراس‌انگیز روی آب راه رفت.‏ —‏ متّیٰ ۱۴:‏۲۴-‏۳۳‏.‏
دیوها.‏ دیوها فرشتگانی شریرند که از انسان‌ها بسیار قوی‌تر می‌باشند.‏ اکثر انسان‌ها قادر نبوده‌اند بر این دشمنان خدا غلبه کنند.‏ اما،‏ عیسی بارها و بارها ثابت کرد که بر آن‌ها قدرت دارد و می‌تواند انسان‌ها را از چنگالشان آزاد سازد.‏ او هرگز از آن‌ها نترسید.‏ برعکس،‏ دیوها از عیسی می‌ترسیدند چرا که از قدرتش آگاه بودند.‏
مرگ.‏ به درستی که مرگ در کتاب مقدّس «دشمن آخر» نامیده شده است چرا که هیچ انسانی نمی‌تواند بر آن غلبه کند.‏ (‏۱قُرِنتیان ۱۵:‏۲۶‏)‏ ولی،‏ عیسی مردگان را رستاخیز داد؛‏ یک بار جوانی را به مادر بیوه‌اش و بار دیگر دخترکی را به والدین سوگوارش برگرداند.‏ عیسی در موقعیتی استثنایی دوست عزیز خود ایلعازَر را که چهار روز از مرگش می‌گذشت در میان جمعیتی عزادار رستاخیز داد!‏ حتی دشمنان سرسخت عیسی اعتراف کردند که او این معجزه را انجام داده است.‏ —‏ یوحنّا ۱۱:‏۳۸-‏۴۸؛‏ ۱۲:‏۹-‏۱۱‏.‏
چرا عیسی آن همه معجزه کرد؟‏ تمام کسانی که عیسی به آن‌ها کمک کرده بود سرانجام مردند.‏ با این حال،‏ معجزات عیسی فواید ابدی داشت چرا که آن معجزات ثابت کردند تمام پیشگویی‌های کتاب مقدّس در رابطه با حکومت مسیح واقعیت دارند.‏ شکی نیست که پادشاه برگزیدهٔ خدا قادر است قحطی،‏ بیماری،‏ طوفان،‏ دیوها و مرگ را ریشه‌کن سازد.‏ معجزات اثباتی است بر این که خدا تمام این قدرت‌ها را به عیسی سپرده است.‏
‏—‏بر اساس کتاب‌های متّیٰ‏،‏ مَرقُس‏،‏ لوقا و یوحنّا‏.‏
* عیسی چگونه نشان داد که بر قحطی،‏ بیماری،‏ طوفان،‏ دیوها و مرگ قدرت دارد؟‏
* معجزات عیسی چه چیزی را در رابطه با حکومتش ثابت می‌کند؟‏

۱۷
تعلیم عیسی در مورد پادشاهی خدا

عیسی موضوعات بسیاری را به شاگردانش تعلیم داد ولی موضوع اصلی تعلیم او ملکوت یا پادشاهی خدا بود.‏
مأموریت عیسی بر زمین چه بود؟‏ او گفت:‏ «مرا لازم است .‏ .‏ .‏ به ملکوت خدا بشارت دهم،‏ زیرا که برای همین کار فرستاده شده‌ام.‏» (‏لوقا ۴:‏۴۳‏)‏ به چهار نکته که عیسی در مورد ملکوت یعنی پادشاهی خدا تعلیم داد توجه کنید.‏
۱.‏ عیسی،‏ پادشاه برگزیده.‏ عیسی صریحاً بیان کرد که مسیح موعود است.‏ (‏یوحنّا ۴:‏۲۵،‏ ۲۶‏)‏ همچنین مشخص کرد همان پادشاهی است که دانیال در رؤیای خود دیده بود.‏ عیسی به رسولانش گفت روزی بر «کرسی جلال» خواهد نشست و آنان نیز با او بر تخت سلطنت خواهند نشست.‏ (‏متّیٰ ۱۹:‏۲۸‏)‏ او این گروه حاکمان را «گلّهٔ کوچک» نامید و اشاره کرد «گوسفندان دیگری» نیز دارد که با آن گلّه فرق دارند.‏ —‏ لوقا ۱۲:‏۳۲؛‏ یوحنّا ۱۰:‏۱۶‏.‏
۲.‏ پادشاهی خدا عدالت را برقرار خواهد کرد.‏ عیسی اشاره کرد که ملکوت نام یَهُوَه را پاک یا مقدّس خواهد نمود،‏ چون بزرگ‌ترین بی‌عدالتی در دنیا در رابطه با نام یَهُوَه خداست.‏ این پادشاهی بدین شکل عمل می‌کند که تمام تهمت‌های شیطان را که از باغ عدن تا کنون به خدا زده است می‌زداید و به این بی‌عدالتی پایان خواهد داد.‏ (‏متّیٰ ۶:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ عیسی همچنین با تعلیم دادن به مردان و زنان،‏ ثروتمندان و فقرا نشان داد که هیچ وقت بین انسان‌ها فرق نمی‌گذارد و پادشاه عادلی خواهد بود.‏ عیسی در اصل برای هدایت اسرائیلیان فرستاده شده بود ولی او به سامریان و غریبان و غیریهودیان نیز کمک کرد.‏ رفتار او برخلاف رفتار رهبران مذهبی آن روزگار بود که تبعیض قائل می‌شدند.‏
۳.‏ پادشاهی خدا از این دنیا نخواهد بود.‏ عیسی در دورانی زندگی می‌کرد که از لحاظ سیاسی بسیار بحرانی بود.‏ سرزمینی که در آن متولّد شده بود تحت استثمار قدرت بیگانه قرار داشت.‏ با این حال،‏ وقتی مردم تلاش کردند عیسی را در امور سیاسی دخالت دهند خود را کنار کشید.‏ (‏یوحنّا ۶:‏۱۴،‏ ۱۵‏)‏ او به یکی از حاکمان سیاسی زمان خود گفت:‏ «پادشاهی من از این جهان نیست.‏» (‏یوحنّا ۱۸:‏۳۶‏)‏ او همچنین به پیروان خود گفت:‏ شما «از جهان نیستید.‏» (‏یوحنّا ۱۵:‏۱۹‏)‏ عیسی حتی به آنان اجازه نداد که برای دفاع از وی اسلحه به دست گیرند.‏ —‏ متّیٰ ۲۶:‏۵۱،‏ ۵۲‏.‏
‏«او در هر .‏ .‏ .‏ دهی گشته،‏ موعظه می‌نمود و به ملکوت خدا بشارت می‌داد.‏» —‏ لوقا ۸:‏۱
۴.‏ پادشاهی خدا بر پایهٔ محبت خواهد بود.‏ عیسی به مردم قول داد که به آن‌ها آرامش دهد و بارشان را سبک کند.‏ (‏متّیٰ ۱۱:‏۲۸-‏۳۰‏)‏ او بر طبق وعدهٔ خود عمل کرد،‏ چرا که از روی محبت پندهایی قابل‌اجرا به مردم می‌داد.‏ برای مثال،‏ عیسی در سخنرانی معروفش در بالای کوه پندهایی در رابطه با مقابله با نگرانی،‏ ایجاد روابط صلح‌آمیز،‏ مبارزه با مال‌پرستی و راه به دست آوردن شادی داد.‏ (‏متّیٰ باب ۵ تا ۷‏)‏ عیسی چون به همهٔ انسان‌ها محبت داشت،‏ از هر طبقهٔ اجتماعی حتی ستمدیدگان به سوی او کشیده می‌شدند.‏ آن‌ها اطمینان داشتند که عیسی برخوردی مهربانانه دارد و به ایشان احترام می‌گذارد.‏ حقیقتاً که عیسی پادشاه بی‌نظیری خواهد بود!‏
معجزات خارق‌العادهٔ عیسی طریقی دیگر برای تعلیم در بارهٔ پادشاهی خدا بود.‏ چرا عیسی معجزه کرد؟‏ در مقالهٔ بعد این موضوع بررسی می‌شود.‏
‏—‏بر اساس کتاب‌های متّیٰ‏،‏ مَرقُس‏،‏ لوقا و یوحنّا‏.‏
* عیسی چگونه تعلیم داد که او پادشاه موعود است؟‏
* عیسی چگونه نشان داد که پادشاهی او از این دنیا نیست؟‏
* عیسی به چه روش‌هایی ثابت کرد که پادشاهی عادل خواهد بود؟‏
* عیسی چگونه ثابت کرد که محبت پایهٔ اصلی حکومتش است؟‏

۱۶
ظهور مسیح

یَهُوَه خدا نشان داد عیسای ناصری،‏ مسیح موعود است.‏
یَهُوَه به انسان‌ها کمک کرد مسیح موعود را تشخیص دهند.‏ چگونه؟‏ از تکمیل شدن نوشته‌های مقدّس عبرانی حدود چهار قرن گذشته بود.‏ در شهری به نام ناصره در شمال سرزمین اسرائیل که در منطقه‌ای به نام جلیل قرار داشت اتفاقی غیرمنتظره برای دختری جوان به نام مریم افتاد.‏ فرشته‌ای به نام جبرائیل به او ظاهر شد و گفت پسری خواهد زایید.‏ گرچه مریم باکره بود،‏ فرشته به او گفت خدا با روح‌القدس یعنی نیروی خود باعث این معجزه خواهد شد.‏ پسری که متولّد خواهد گشت پادشاه موعود خواهد بود که تا ابد پادشاهی خواهد کرد!‏ او قبل از آن که به زمین آید در آسمان زندگی می‌کرد و خدا به طور معجزه‌آسا حیاتش را به رحم مریم انتقال خواهد داد.‏ به همین دلیل پسر خدا نامیده خواهد شد گرچه همچون انسانی تولّد خواهد یافت.‏
مریم با فروتنی ارادهٔ خدا را قبول کرد.‏ سپس فرشتهٔ خدا به نامزد مریم،‏ یوسفِ نجّار ظاهر شد و به او اطمینان داد که خدا باعث بارداری مریم شده است.‏ پس یوسف با مریم ازدواج کرد.‏ حال،‏ پیشگویی کتاب مقدّس در مورد این که مسیح در بیت‌لَحَم متولّد خواهد شد چگونه تحقق یافت؟‏ (‏میکاه ۵:‏۲‏)‏ این شهر کوچک ۱۴۰ کیلومتر از ناصره فاصله داشت!‏
حاکمی رومی فرمان سرشماری داد و مردم مجبور شدند برای ثبت نام به زادگاه خود برگردند.‏ ظاهراً یوسف و مریم از بیت‌لَحَم بودند.‏ به همین دلیل،‏ یوسف زن حاملهٔ خود را برداشت و به آنجا رفت.‏ (‏لوقا ۲:‏۳‏)‏ مریم در استبلی وضع حمل کرد و بچه را در آخوری گذاشت.‏ سپس خدا فرشته‌ای فرستاد و به دسته‌ای از چوپانان در دامنهٔ کوه خبر تولّد مسیح موعود را داد.‏
بعدها،‏ اشخاص دیگری نیز شهادت دادند که عیسی،‏ مسیح موعود است.‏ قبل از آن،‏ اِشَعْیای پیامبر پیشگویی کرده بود که مردی راه را برای خدمت حیاتی مسیح باز خواهد کرد.‏ (‏اِشَعْیا ۴۰:‏۳‏)‏ آن مرد یحیای تعمیددهنده بود.‏ او وقتی عیسی را دید،‏ با صدای بلند گفت:‏ ‹این است برّهٔ خدا که گناه جهان را برمی‌دارد!‏› برخی از پیروان یحیی بلافاصله عیسی را دنبال کردند.‏ یکی از آن‌ها گفت:‏ «مسیح را یافتیم.‏» —‏ یوحنّا ۱:‏۲۹،‏ ۳۶،‏ ۴۱‏.‏
شهادات دیگری نیز در این رابطه داده شد.‏ وقتی یحیی عیسی را تعمید داد یَهُوَه خدا با ریختن روح‌القدس خود بر عیسی نشان داد که او مسیح برگزیده است.‏ سپس خدا گفت:‏ «این است پسر حبیب من که از او خوشنودم.‏» (‏متّیٰ ۳:‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏ مسیح موعود سرانجام ظهور کرد!‏
در چه زمان؟‏ در سال ۲۹ میلادی.‏ دقیقاً در پایان ۴۸۳ سالی که دانیال پیشگویی کرده بود.‏ بلی،‏ این بخشی از شواهد انکار ناپذیری است که نشان می‌دهد عیسی،‏ مسیح موعود است.‏ درس بعد به این موضوع می‌پردازد که وقتی عیسی بر زمین بود چه پیامی را به مردم اعلام کرد.‏
‏—‏بر اساس باب‌های ۱ تا ۳ متّیٰ‏؛‏ مَرقُس باب ۱‏؛‏ لوقا باب ۲‏؛‏ یوحنّا باب ۱.‏
* فرشتگان چگونه نشان دادند که عیسی،‏ مسیح موعود است؟‏
* یحیای تعمیددهنده چگونه نشان داد که عیسی،‏ مسیح موعود است؟‏
* یَهُوَه چگونه هویت پسرش را به عنوان مسیح مشخص کرد؟‏
منظور کتاب مقدّس از عبارت «پسر خدا» چیست؟‏
یَهُوَه پدر عیسی است،‏ اما نه به صورتی که انسان‌ها پدر می‌شوند.‏ عیسی از طریق رابطهٔ زناشویی به وجود نیامد بلکه خدا او را خلق کرد.‏ در واقع،‏ او اوّلین فرشته‌ای بود که یَهُوَه آفرید.‏ (‏کُولُسیان ۱:‏۱۵-‏۱۷‏)‏ چون یَهُوَه مستقیماً عیسی را در آسمان خلق کرد پدر او خوانده شده است.‏ بعد از آفرینش این پسر روحی،‏ یَهُوَه خدا از او همچون «معمار» برای به وجود آوردن تمامی هستی استفاده کرد،‏ منجمله عالَم مادی.‏ —‏ امثال ۸:‏۳۰‏.‏

۱۵
رؤیاهای پیامبری در تبعید

دانیال در بارهٔ حکومت خدا و آمدن مسیح پیشگویی نمود.‏ امپراتوری بابل سقوط کرد.‏
بابلیان پادشاهی یهودا را شکست دادند و دانیال را که نوجوانی فوق‌العاده وفادار به خدا بود پیش از نابودی اورشلیم در اسارت به بابل بردند.‏ او و برخی از تبعیدیان یهودی در بابل امتیازاتی دریافت کردند.‏ دانیال در تمام عمر خود در بابل برکات عظیمی از خدا دریافت کرد.‏ حتی از چاه شیران جان سالم به در برد و رؤیاهایی را دید که به آینده‌ای بسیار دور تعلّق داشت.‏ مهم‌ترین پیشگویی‌های دانیال در بارهٔ مسیح و حکومتش است.‏
دانیال به زمان آمدن مسیح پی برد.‏ خدا به دانیال گفت که قوم اسرائیل چه زمانی در انتظار آمدن «مسیح رئیس» باشند،‏ یعنی ۶۹ هفتهٔ سالی بعد از فرمان بازسازی حصار شهر اورشلیم.‏ یک هفته برابر است با هفت روز.‏ پس یک هفتهٔ سالی برابر با هفت سال است.‏ این فرمان سال‌ها بعد از روزگار دانیال در سال ۴۵۵ قبل از میلادی صادر شد.‏ اگر ۶۹ «هفته» را که برابر با ۴۸۳ سال می‌باشد از آن زمان حساب کنیم به سال ۲۹ میلادی می‌رسیم.‏ در دنبالهٔ این نشریه خواهیم دید که در آن سال چه اتفاقی افتاد.‏ به دانیال همچنین گفته شد که مسیح می‌باید برای کفّارهٔ گناهان «منقطع» یا کشته شود.‏ —‏ دانیال ۹:‏۲۴-‏۲۶‏.‏
مسیح در آسمان پادشاه خواهد شد.‏ دانیال در رؤیایی استثنایی،‏ مسیح را در آسمان «مثل پسر انسان» دید که به تخت یَهُوَه نزدیک می‌شد.‏ یَهُوَه نیز به او ‹سلطنت و جلال و ملکوتی› را عطا کرد که تا ابد دوام خواهد یافت.‏ دانیال به نکتهٔ مهیج دیگری در مورد پادشاهی مسیح پی برد،‏ این که مسیح حکومت خود را با دیگران شریک خواهد شد یعنی با «مقدّسان حضرت اعلیٰ.‏» —‏ دانیال ۷:‏۱۳،‏ ۱۴،‏ ۲۷‏.‏
پادشاهی خدا تمامی حکومت‌ها را نابود خواهد کرد.‏ خدا به دانیال قدرتی عطا کرد تا خواب عجیب نَبُوکَدْنَصَّر،‏ پادشاه بابل را تعبیر کند.‏ آن پادشاه مجسمهٔ عظیمی دیده بود که سرش از طلا،‏ سینه و بازوانش از نقره،‏ شکم و ران‌هایش از مس،‏ ساق‌هایش از آهن و پاهایش مخلوطی از آهن و گل بود.‏ سنگی از کوه جدا شد،‏ به پاهای شکنندهٔ آن مجسمه اصابت کرد و آن را خرد ساخت.‏ دانیال توضیح داد که اجزای مختلف مجسمه نمایندهٔ سلسله قدرت‌هایی است که یکی بعد از دیگری بر سر کار خواهند آمد؛‏ اوّلین آن‌ها سر طلایی نشانگر قدرت بابل است.‏ دانیال در رؤیا دید که سلطنت خدا در ایّام آخرین قدرت جهانی وارد عمل خواهد شد.‏ پادشاهی خدا تمامی حکومت‌های دنیا را نابود خواهد ساخت و تا ابد حکمرانی خواهد کرد.‏ —‏ باب ۲ دانیال‏.‏
دانیال در سنین پیری نابودی بابل را به چشم دید.‏ همان گونه که پیشگویی شده بود کورش آن شهر را از قدرت برانداخت.‏ مدت کوتاهی بعد از آن،‏ یهودیان از تبعید آزاد شدند؛‏ دقیقاً ۷۰ سال پس از ویرانی سرزمینشان،‏ چنانچه پیشگویی شده بود.‏ یهودیان تحت هدایت حاکمان،‏ کاهنان و پیامبران وفادار سرانجام شهر اورشلیم و معبد خدا را بازسازی کردند.‏ در درس بعد خواهیم دید که پس از گذشت ۴۸۳ سال چه اتفاقی افتاد.‏
‏—‏بر اساس کتاب دانیال‏.‏
* به دانیال در مورد مسیح و سلطنت خدا چه چیزی گفته شد؟‏
* پادشاهی خدا با حکومت‌های این دنیا چه خواهد کرد؟

فصل ۱۴
کلام خدا از طریق پیامبرانش

یَهُوَه پیامبرانی فرستاد تا پیام‌هایی را در رابطه با داوری،‏ پرستش پاک و آمدن مسیح به مردم برسانند.‏
خدا در زمان پادشاهان اسرائیل و یهودا پیامبرانی فرستاد.‏ این مردان از ایمان و شجاعت قابل توجهی برخوردار بودند و پیام‌های خدا را به مردم می‌رساندند.‏ به چهار موضوع مهم این پیام‌ها توجه کنید.‏
۱.‏ نابودی اورشلیم.‏ پیامبران خدا به ویژه اِشَعْیا و اِرْمیا ویرانی و متروک شدن اورشلیم را مدت‌ها پیش از وقوع آن هشدار دادند.‏ آنان به وضوح نشان دادند چرا خدا از دست آن شهر خشمگین است.‏ اورشلیم ادعا می‌کرد که نمایندهٔ یَهُوَه است اما با بت‌پرستی،‏ فساد و ظلم خود این موضوع را انکار می‌کرد.‏ —‏۲پادشاهان ۲۱:‏۱۰-‏۱۵؛‏ اِشَعْیا ۳:‏۱-‏۸،‏ ۱۶-‏۲۶؛‏ اِرْمیا ۲:‏۱-‏۳:‏۱۳‏.‏
۲.‏ برقراری پرستش پاک.‏ پیشگویی شده بود قوم یَهُوَه خدا پس از ۷۰ سال اسارت از بابل رها خواهد شد،‏ به وطن متروک خود خواهند برگشت و معبدش را در اورشلیم بازسازی خواهند کرد.‏ (‏اِرْمیا ۴۶:‏۲۷؛‏ عاموس ۹:‏۱۳-‏۱۵‏)‏ اِشَعْیا نام فاتح یعنی کورش را حدود ۲۰۰ سال قبل از آن پیشگویی کرده بود.‏ در آن آمده است که کورش بابل را مغلوب خواهد ساخت و به قوم خدا اجازه خواهد داد پرستش پاک را برقرار سازند.‏ اِشَعْیا حتی جزئیات نبرد کورش را پیشگویی کرده بود.‏ —‏ اِشَعْیا ۴۴:‏۲۴–‏۴۵:‏۳‏.‏

۳.‏ آمدن مسیح و رویدادهای زندگی‌اش.‏ پیشگویی شده بود مسیح در بیت‌لَحَم به دنیا خواهد آمد.‏ (‏میکاه ۵:‏۲‏)‏ او شخصی فروتن خواهد بود که سوار بر کره الاغی وارد اورشلیم می‌شود.‏ (‏زَکَرِیّا ۹:‏۹‏)‏ شخصی مهربان خواهد بود ولی بسیاری او را نخواهند پذیرفت و رد خواهند کرد.‏ (‏اِشَعْیا ۴۲:‏۱-‏۳؛‏ ۵۳:‏۱،‏ ۳‏)‏ او را با بی‌رحمی خواهند کشت.‏ آیا مرگ عاقبت مسیح خواهد بود؟‏ خیر.‏ لازم بود مسیح برای بخشش گناهان بسیاری جان خود را قربانی کند.‏ (‏اِشَعْیا ۵۳:‏۴،‏ ۵،‏ ۹-‏۱۲‏)‏ فقط رستاخیز او بخشش گناهان را امکان‌پذیر می‌سازد.‏
۴.‏ پادشاهی مسیح از آسمان بر زمین.‏ حاکمان ناکامل این دنیا قادر نیستند صلح را برقرار کنند.‏ اما در بارهٔ پادشاه حکومت خدا پیشگویی شده بود که شاهزادهٔ صلح خوانده خواهد شد چرا که صلح را برقرار خواهد کرد.‏ (‏اِشَعْیا ۹:‏۶،‏ ۷؛‏ اِرْمیا ۱۰:‏۲۳‏)‏ حکومت مسیح صلح را هم میان انسان‌ها و هم میان انسان‌ها و حیوانات برقرار خواهد کرد.‏ (‏اِشَعْیا ۱۱:‏۳-‏۷‏)‏ بیماری‌ها را از بین خواهد برد.‏ (‏اِشَعْیا ۳۳:‏۲۴‏)‏ حتی مرگ را تا ابد نابود خواهد ساخت.‏ (‏اِشَعْیا ۲۵:‏۸‏)‏ طی حکومت مسیح مردگان رستاخیز خواهند یافت.‏ —‏ دانیال ۱۲:‏۱۳‏.‏
‏—‏بر اساس کتاب‌های اِشَعْیا‏،‏ اِرْمیا‏،‏ دانیال‏،‏ عاموس‏،‏ میکاه و زَکَرِیّا‏.‏
* پیامبران خدا چه پیام‌هایی را به مردم می‌رساندند؟‏
* پیامبران در بارهٔ نابودی و بازسازی اورشلیم چه پیشگویی کردند؟‏
* پیامبران یَهُوَه در بارهٔ مسیح و رویدادهای زندگی‌اش چه پیشگویی کردند؟‏
* پیامبران در بارهٔ پادشاهی مسیح از آسمان بر زمین چه پیشگویی کردند؟‏

۱۳
پادشاهان خوب و بد

پادشاهی اسرائیل تقسیم شد.‏ پادشاهان بسیاری بر قوم اسرائیل حکومت کردند اما بیشتر آنان به خدا وفادار نماندند.‏ بابلیان،‏ اورشلیم را ویران کردند.‏
رَحُبْعام پسر سلیمان جانشین او شد.‏ او پادشاهی بی‌رحم بود و در نتیجه ده خاندان اسرائیل شورش کرده،‏ پادشاهی شمال به نام اسرائیل را تشکیل دادند.‏ ولی دو خاندان دیگر به سلسله پادشاهان نسل داود وفادار ماندند و پادشاهی جنوب به نام یهودا را تشکیل دادند.‏ پس مطابق با پیشگویی یَهُوَه بعد از آن که سلیمان پرستش حقیقی را ترک کرد پادشاهی اسرائیل به دو قسمت تقسیم شد.‏
هر دو پادشاهی اغلب به دلیل خیانت و سرپیچی پادشاهانش تاریخی پرآشوب داشتند.‏ وضعیت پادشاهی شمال از وضعیت پادشاهی جنوب وخیم‌تر بود چرا که بت‌پرستی را از همان آغاز ترویج داد.‏ پیامبرانی همچون ایلیّا و اَلِیشَع برای برگرداندن قوم به سوی خدا معجزاتی عظیم مانند رستاخیز مردگان انجام دادند.‏ اما،‏ پادشاهی اسرائیل هر بار به راه شریر خود باز می‌گشت.‏ سرانجام خدا اجازه داد که آشور،‏ پادشاهی شمال را نابود سازد.‏
پادشاهی یهودا نسبت به پادشاهی اسرائیل کمی بیشتر از یک قرن دوام یافت.‏ اما آن نیز به مجازات الٰهی دچار شد.‏ فقط چند پادشاه از پادشاهی یهودا به هشدارهای پیامبران خدا توجه کرده،‏ تلاش کردند که قوم را به سوی یَهُوَه برگردانند.‏ برای مثال،‏ یُوشیّای پادشاه شروع به پاکسازی سرزمین یهودا از بت‌پرستی کرد و معبد یَهُوَه را بازسازی نمود.‏ وقتی نسخهٔ اصلی شریعت موسی پیدا شد یُوشیّا به شدّت برانگیخته گشت تا اقدامات بیشتری در راه اصلاح پرستش انجام دهد.‏
متأسفانه پادشاهانی که بعد از یُوشیّا بر تخت سلطنت نشستند راه او را دنبال نکردند.‏ پس یَهُوَه به بابلیان اجازه داد که پادشاهی یهودا را مغلوب و اورشلیم و معبد آن را ویران سازند.‏ باقی‌ماندگان به سرزمین بابل به اسارت برده شدند.‏ خدا پیشگویی کرد که آن‌ها ۷۰ سال در اسارت به سر خواهند برد.‏ در تمام آن مدت یهودا از سکنه خالی ماند تا آن که مطابق وعدهٔ خدا قوم به سرزمین خود برگشت.‏
ولی از آن زمان،‏ دیگر کسی از نسل داود بر تخت پادشاهی ننشست تا آن که نجات‌دهندهٔ موعود یعنی مسیح پیشگویی‌شده بر تخت سلطنت بنشیند.‏ اکثر پادشاهانی که بر تخت داود در اورشلیم نشستند با اَعمال بد خود ثابت کردند که انسان ناکامل شایستگی حکومت کردن را ندارد.‏ فقط مسیح حقیقتاً شایستگی حکومت کردن را دارد.‏ پس یَهُوَه به آخرین نسلی که بر تخت داود نشست چنین گفت:‏ «تاج را بردار .‏ .‏ .‏ تا آن کس بیاید که حقّ او می‌باشد.‏ و من آن را به وی عطا خواهم نمود.‏» —‏ حِزْقِیال ۲۱:‏۲۶،‏ ۲۷‏.‏
‏—‏بر اساس ۱ و ۲پادشاهان‏؛‏ ۲تواریخ باب‌های ۱۰ تا ۳۶‏؛‏ اِرْمیا ۲۵:‏۸-‏۱۱‏.‏
* چگونه پادشاهی اسرائیل به دو پادشاهی تقسیم شد و چه اتفاقی برای آن دو پادشاهی افتاد؟‏
* چه بر سر سلسلهٔ پادشاهی داود آمد و چرا؟‏
* حکایت یُونُس چه موضوعی را در مورد یَهُوَه به ما می‌آموزد؟‏ (‏به کادر توجه شود.‏)‏
یُونُس
در دوران دو پادشاهی شمالی و جنوبی اسرائیل،‏ خدا یُونُس را مأمور کرد تا به شهر دوری به نام نِینَوا برود و به مردم خون‌ریز آنجا هشدار دهد.‏ یُونُس به جای رفتن به نِینَوا سوار کشتی‌ای شد که در جهت مخالف حرکت می‌کرد.‏ یَهُوَه به طور معجزه‌آسا سبب شد که ماهی بزرگی یُونُس را ببلعد.‏ یُونُس در شکم ماهی به یَهُوَه دعا کرد و او نیز باعث شد که ماهی یُونُس را در ساحل دریا قی کند.‏ سرانجام یُونُس مطیعانه مأموریت خود را انجام داد.‏
بعد از آن که یُونُس اطاعت را آموخت مشکلی دیگر در او نمایان شد:‏ یُونُس به اهالی نِینَوا موعظه کرد.‏ اما از این که خدا دلسوزانه توبهٔ آنان را پذیرفت و به آن‌ها ترحّم کرد خوشنود نبود.‏ این کتاب بسیار جالب را بخوانید و ببینید که خدا با معجزه‌ای دیگر چگونه به یُونُس دلسوزی را آموخت.‏

۱۲
حکمت الٰهی برای هدایت بشر در زندگی

کتاب امثال مجموعه‌ای از پندهای الهام شده است که بشر را در امور روزمرهٔ زندگی هدایت می‌کند.‏ اکثر این امثال را سلیمان،‏ پادشاه حکیم نگاشته است.‏
چه نشان می‌دهد که یَهُوَه خدا،‏ پادشاه حکیمی است؟‏ یک راه جواب به این سؤال بررسی پندهای وی است.‏ یَهُوَه به سلیمان پادشاه حکمت داد و او نیز صدها مَثَل در مورد بسیاری از جنبه‌های زندگی نگاشت.‏ اگر این پندها در زندگی مؤثر واقع شود و زندگی را بهتر و پرمفهوم‌تر سازد حکمت یَهُوَه ثابت می‌شود.‏ بیایید برخی از این پندها را بررسی کنیم.‏
توکّل به خدا.‏ توکّل کلید اصلی برای داشتن رابطه‌ایی صمیمی با یَهُوَه است.‏ سلیمان نوشت:‏ ‹به تمامی دل خود بر یَهُوَه توکّل نما و بر عقل خود تکیه مکن.‏ در همهٔ راه‌های خود او را بشناس،‏ و او راه‌هایت را راست خواهد گردانید.‏› (‏امثال ۳:‏۵،‏ ۶‏)‏ اگر به یَهُوَه توکّل کنیم،‏ بدین شکل که راهنمایی‌های او را جویا باشیم و از او اطاعت نماییم،‏ زندگی‌مان پرمفهوم می‌شود.‏ با این کار،‏ دل یَهُوَه شاد می‌شود چون که می‌تواند به تهمت‌های دشمن خود یعنی شیطان جوابی دهد.‏ —‏ امثال ۲۷:‏۱۱‏.‏
پندهایی در روابطمان با دیگران.‏ پند خدا به شوهر،‏ زن و فرزند بسیار به جا می‌باشد به ویژه برای امروزه.‏ خدا به شوهر می‌گوید:‏ «از زن جوانیِ خویش مسرور باش،‏» و بدین شکل او را راهنمایی می‌کند که به همسر خود وفادار باشد.‏ (‏امثال ۵:‏۱۸-‏۲۰‏)‏ در کتاب امثال خصوصیات زن شایسته که مورد تحسین شوهر و فرزندانش است به خوبی توصیف شده است.‏ (‏باب ۳۱ امثال‏)‏ فرزندان نیز راهنمایی می‌شوند که مطیع والدین خود باشند.‏ (‏امثال ۶:‏۲۰‏)‏ این کتاب همچنین توضیح می‌دهد که بسیار ضروری است با دیگران دوستی کنیم زیرا شخص منزوی خودخواه می‌شود.‏ (‏امثال ۱۸:‏۱‏)‏ از طرفی نیز شرح می‌دهد که دوستان می‌توانند در ما تأثیر خوب یا بد بگذارند،‏ به همین دلیل می‌باید دوستان خود را عاقلانه انتخاب کنیم.‏ —‏ امثال ۱۳:‏۲۰؛‏ ۱۷:‏۱۷‏.‏
پندهایی در رابطه با اَعمالمان.‏ در کتاب امثال پندهای بسیاری آمده است که به نفع عمل‌کنندهٔ آن است.‏ برای مثال:‏ اجتناب از مصرف بی‌رویهٔ الکل،‏ پرورش احساسات و افکار مثبت،‏ جنگ با احساسات و افکار مخرّب و کوشا بودن در کار.‏ (‏امثال ۶:‏۶؛‏ ۱۴:‏۳۰؛‏ ۲۰:‏۱‏)‏ این کتاب هشدار می‌دهد که عمل کردن به توصیه‌های انسان‌ها به جای پندهای خدا عواقب بدی دارد.‏ (‏امثال ۱۴:‏۱۲‏)‏ همچنین ترغیب می‌کند که دل خود را در برابر تأثیرات فاسد حفظ کنیم چون که نهرهای حیات از دل سرچشمه می‌گیرد.‏ —‏ امثال ۴:‏۲۳‏.‏
میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا پی برده‌اند که عمل به این پندها زندگی آن‌ها را بهتر کرده است.‏ در نتیجه،‏ دلیل محکمی برای پذیرفتن خدا به عنوان حاکم خود دارند.‏
‏—‏بر اساس کتاب امثال‏.‏
* با بررسی کتاب امثال چه نکاتی را می‌آموزیم؟‏
* کتاب امثال چه راهنمایی‌هایی در رابطه با توکّل به خدا،‏ روابطمان با دیگران و اَعمالمان به ما می‌دهد؟‏
جامعه
چگونه می‌توان به زندگی‌ای پرمفهوم و رضایت‌بخش دست یافت؟‏ سلیمان در موقعیت بی‌نظیری قرار داشت که پاسخ این سؤال را بیابد.‏ ثروت کلان،‏ حکمت و قدرتی که داشت او را قادر ساخت که به جستجوی مفهوم زندگی بپردازد و ببیند که آیا ثروت،‏ حکمت و قدرت باعث شادی حقیقی می‌شود.‏ او به اموال فراوانی دست یافت،‏ با زنان زیبای بسیاری ازدواج کرد و از بهترین سرگرمی‌ها برخوردار بود.‏ همچنین عمارات بزرگی ساخت و کتاب‌های حکیمان را مطالعه کرد.‏ به چه نتیجه‌ای رسید؟‏ به این نتیجه که «همه چیز بطالت است.‏» ولی به این درک نیز رسید:‏ «ختم تمام امر را بشنویم.‏ از خدا بترس و اوامر او را نگاه دار چونکه تمامی تکلیف انسان این است.‏» —‏ جامعه ۱۲:‏۸،‏ ۱۳‏.‏

اخبار

ارتباط با ما

00000000

00000000

info@zandad.com

ارتباط با مسولان خبرگزاری

Template Design:Joomla