سه شنبه 13 خرداد 1399 | Tuesday 2 June 2020

photo 2019 09 10 16 06 52

سلام بردختری که آبی آسمانى اورادراغوش کشید
سلام برآبی دختران آسمانی وطنم
آری اینک از تو میگویم
تویی که ازکمترین حق یک انسان محروم بودی
تویی که به جرم اقازاده نبودن  تاوان ده جرمی به بزرگی تنها!!تماشای ورزش موردعلاقه ات شدی
شاید روزی برای نوادگان ما شنیدن این حکایت به افسانه ای تلخ یا رمانی غم انگیز شبیه باشد امااینک این واقعیت تلخ امروزه ایرانست
مایی که سرزمینمان به داشتن فرهنگی غنی وپادشاهانی چون کوروش به خود میباليم
ما راچه شدکه به این نقطه ازبدویت رسیدیم
ماراچه شدکه سکوت کردیم واجازه دادیم که گرگان درنده برایمان در نهایت قساوت عدل را جاری کنند
به کجامیتازیم اینچنین به شتاب که حرمخواران زالو صفت رارها کرده به مظلومان بی کس ناجوانمردانه حکم میرانیم
دختران غمگین سرزمین من
آروزیم این است
لبتان روزی به لبخند بازشود
دلتان به شادی
چهره تان به تبسم
ودست هایتان به ازادی
وموهایتان به رهایی
سلامی دوباره وهمیشگی گوید
سلامی به بلندای فرهنگ دیرپای دیار پهناورم ایران
سلام برآزادی
سلام برعدالت
برتوکه آسمان آبی هم ازنظاره ی اتش وجودت شرمگینانه گریست
سلام برروح تمام کشته شدگان از ظلم حاکمان جور
ناهید علی اکبری

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
بازخوانی کپچا


Template Design:Joomla