يكشنبه 17 فروردين 1399 | Sunday 5 April 2020✨🕊خداوندا....
براي سالي كه در پيش داريم دعا مي كنيم كه ؛
طریق فرایض خود را بيشتر به ما بیاموزي
زيرا مي خواهيم آنها را تا به آخر نگاه داريم.
همچنين ما را فهم و حكمت عطا فرما تا كلام تو را اطاعت، و آن را به تمامی دل حفظ کنيم.

✨🕊اي پدر ....

ما را در طریقِ فرمانهای خود هدایت فرما،
زیرا قوت جان، و شادي دل ماست

✨🕊خداوند...

چشمانمان را از دیدن بطالت دور كن ،
تا در طریقهای تو،
تولدي دوباره داشته باشيم
درك کلام خود را با خادمانت تفهيم نما،
که آن را به ترسندگانت وعده فرموده‌ای.

هان در اشتیاق احکام تواَيم!
پس به روح خویش ما را زنده ساز!’

✨🕊اي خداي زنده و اي مالك زمين و آسمان
عيسي مسیح

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
بازخوانی کپچا


Template Design:Joomla