سه شنبه 2 بهمن 1397 | Tuesday 22 January 2019

photo 2019 01 18 06 58 06

👑خدا، خدایی قادر است. 👑

برای او هیچ‌ کاری غیرممکن نیست. او می‌تواند کوهها را جابه‌جا کند، خورشید را ثابت نگه‌ دارد و بیماران را شفا بخشد.
📖در باب ۴ کتاب یوشع، می‌خوانیم که خدا چطور کار عظیم آوردن قوم اسرائیل به سرزمین موعود را به اتمام رساند. او همانطور که وعده داده بود،
قوم اسرائیل را از بردگی به سوی آزادی هدایت فرمود. به دلیل عظمت کاری که وی انجام داد، نمی‌خواست قوم هرگز آنچه را که برایشان کرده بود، فراموش کنند. او می‌خواست قوم پیوسته معجزه‌ای را که برایشان انجام داده بود، و این را که وی چه خدای قادر و قدرتمندی است، به یاد داشته باشند. لحظه‌ای به گذشته فکر کنید. خدا کارهای شگفت‌انگیزی در زندگی شما انجام داده است. ممکن است او معجزۀ شفایی انجام داده باشد یا شما را از اسارت اعتیاد رهانیده و به سرزمین موعودتان وارد کرده باشد. امروز کمی تأمل کنید تا کارهای عظیمی را که خدا برای شما انجام داده است، به یاد بیاورید. او را بستایید و متعهد شوید که هرگز کارهای شگفت‌انگیزی را که برایتان انجام داده، فراموش نخواهید کرد        

شریر خیلی راحت میتونه رویاهای مارو بزنه و بکوبه!
🙏

پس، از رویاهات با دعا و عمل محافظت کن،
- من یک چیز را خوب فهمیدم :
دیگران کارهای تو را احمقانه فرض میکنن ولی خودشان عاشق این هستند که مثل تو باشند !

پس یادت باشه تو در راه درست قدم برداشتی ، ناامید نشو،
تمامی هدف شریر زدن رویاهای توست!
وعده ها عملی نمیشوند تا ما خودمان نخواهیم، وعده را خدا میدهد و عملی کردنشان دست ماست، خدا برای عملی کردن وعده هایی که داده زور نخواهد کرد، و اگر نخواهیم عملی نخواهند شد!
رویاها = عمل میخواهند


* چند نمونه از مردان خدا در کتاب مقدس که وعده را از خدا گرفتند ولی برای رسیدن به آن خود عمل کردند :

- نوح = وعده را یافت ولی چهل سال برای وعده زحمت کشید و خود عمل کرد و کشتی ساخت برای نجات!
- موسی = وقتی وعده را گرفت حرکت کرد به طرف مصر و با زحمتهای فراوان وعده را عملی کرد !
- پولوس = وعده را گرفت که برای غیر یهودیان بشارت دهد و حرکت کرد !

و ده ها مرد و زن کتاب مقدسی که خود خواستند و وعده ها را عملی کردند.


اگر وعده ای از خدا گرفتی و نشستی تا آن عملی شود بدان آن را به دنیای مردگان خواهی برد، جایی که وعده معنایی ندارد!

وعده ها = عمل

 

photo 2019 01 08 10 35 12

💕شروع کن به حرکت در اراده خدا
گذشته تو در مسیح مرد💕

حرکت در مسیر درست و پیش رفتن در زندگی ، احساس امید و زندگی را در ما زنده نگه می دارد.  البته خیلی مهم است که حرکت ما هدفمند باشد و یا حداقل فکر اولیه آن درست باشد . هیچ کس دوست ندارد مسیری را برود که نتیجه نامطلوب بدهد .هیچ کس دوست ندارد که کاری را انجام بدهد و از آن ضرر ببیند.
حرکت کردن در زندگی برای ما ضروری است ، در واقع انسان میل به حرکت برای پیشرفت دارد و امید آن دارد که تغییرات مثبت در زندگی خود بدهد .
حال ببینیم چه حرکت هایی برای زندگی شما سازنده است . آیا هر قدمی در هر راهی صرف اینکه آن راه برای آینده خوب است ، کافیست و شما می توانید آن را انجام دهید؟
کلام خدا به ما تعلیم می دهد آنچه که در فکر خداست ، به زندگی ما سلامتی می بخشد . حرکت کنید ولی قدم های خود را در اراده خدا بگذارید.
بعنوان مثال اگر قصد جابجایی به شهر یا کشوری بهتر دارید ، درست است که حرکت شما حرکتی مثبت و به نظر تاثیر خوبی دارد ولی اول ببینید بر طبق طرح و اراده خدا هست یا نه !
و یا ممکن است برای شغل و یا در جهت راه انداختن کاری می خواهید حرکت کنید، که باز هم در این امور وقتی در اراده خدا حرکت می کنید ، کار شما مبارک خواهد بود.
شما می توانید به هر حال در حرکت باشید ولی مسیری را بروید که نباید می رفتید . اینکه شما چه را دوست دارید و یا خواست خدا چیست ، می تواند تاثیر سرنوشت سازی را بر زندگی شما بگذارد .
شما ممکن راهی را که موافق دلتان است انجام بدهید ولی نتیجه آن برای شما خوشایند نباشد . شاید آن را تجربه کرده اید.  در عوض وقتی که خدا ما را به مسیر هایی هدایت می کند و حرکت می دهد، نتیجه آن سلامتی و مبارک خواهد بود . هر پدر و مادری برای فرزندانشان بهترین ها را می خواهند. خدا فراتر از پدر و مادر زمینی عمل می کند .
خدا پدر شماست در مسیح عیسی ، شما را به راهی  نمی فرستد که آسیب ببینید. راه خدا سلامتی است ، راه خدا نیکوست، راه خدا آزادی و شفاست ، راه خدا در آن آرامی است ، راه خدا مبارک است .
حرکت کنید و با اعتماد کامل در راه هایی که خدا به شما نشان داده و یا می دهد، حرکت کنید . حرکت کردن در خدا، همیشه بر حرکت انسانی ما برتری دارد . عیسی گفت راه من هستم . اراده عیسی را بیابیم و زندگی خود را در حرکتی جاودانی گارانتی کنیم

ممکن است تلخی ها و اعمال زننده ای که در گذشته انجام شده است  و یا چیزهایی از گذشته باشند که وقتی به ذهن شما می آیند  برای شما احساس شرم و یا غم و محکومیت را داشته باشند؛
کلام خدا حقیقت است و حقیقت به شما آزادی می دهد . در چنین مواقعی در  فکر خود و یا  بلند اعلام کنید که گذشته من  در مسیح ، مُرد و من انسان تازه ای هستم و این را  باور کنید و نگذارید شیطان شما را به عقب بکشاند و دوباره با اعمال مُرده و درگذشته ، که شما در گذشته انجام داده اید ، زندگی شادمانه و آزادانه ای که در خدا دارید را بدزدد.  خدا به گذشته شما کاری ندارد مگر اینکه بخواهد از طریق کارهایی که در گذشته برای شما انجام داده است ، نامش را جلال دهد که این هم در جهت بنای خودِ شما و دیگران می باشد.  به هیچ عنوان در گذشته تفکر نکنید ، مخصوصا در اعمالی که خطا و اشتباه بوده است،  چون دری باز می کنید به روی شیطان و افکار خود را در بند خواهید کرد . خدا دست روی گذشته شما نمی گذارد که شما را محکوم کند ، پس آنچه کهنه بود و درگذشته ، بگذارید همانطور مدفون شده بماند و دیگر به سراغ آن نروید تا افکار شما شیرین باشد .
تفکر خود را بر حقیقت کلام خدا بگذارید و هر روز اینگونه تازه تر خواهید شد .

photo 2018 12 23 11 35 20

 

🎉🕊عیسی مسیح چگونه متولد شد؟🕊🎉

✨🕊یک‌ روز جبرائیل فرشته به دختر باکره‌ای که مریم نام داشت اطلاع داد که دارای پسری خواهد شد که باید نام او را عیسی بگذارد. او پسر حضرت اعلی نامیده خواهد شد و سلطنت او جاودانی خواهد بود (لوقا ۱: ۳۸-۲۶). این واقعه عبارت بود از انجام پیشگوئی اشعیاء نبی که بیش‌ از هفتصد سال قبل ‌از آن فرموده بود: "باکره حامله شده پسری خواهد زائید..." (اشعیاء ۷: ۱۴) بعداً عیسی در شهر کوچکی نزدیک اورشلیم بنام بیت‌لحم، جائیکه داود هزار سال قبل بدنیا آمده بود، متولد گردید. تولد عیسی در بیت‌لحم بوسیلۀ میکاء نبی که نظیر اشعیاء بیش‌ از هفتصد سال قبل‌ از مسیح زندگی می‌کرد پیشگوئی شده بود "ای بیت‌لحم افراته، گرچه تو از کوچکترین شهرهای یهودا هستی، ولی از تو پیشوایی ظهور می‌کند که نسل او از قدیم وجود داشته است. او بر قوم اسرائیل حکمرانی خواهد کرد.میکا۵:۲

🕊هنگام تولد او فرشته‌ای این واقعه را به چوپانان نزدیک بیت‌لحم اعلام کرد و چنین گفت: "... اینک بشارت خوشی عظیم بشما می‌دهم که برای جمیع قوم خواهد بود که امروز برای شما در شهر داود نجات‌دهنده‌ای که مسیح خداوند باشد متولد شد" (لوقا ۲: ۱۰ و ۱۱). مریم زن یوسف نجار شد و یوسف سرپرستی عیسی را در کودکی بعهده گرفت. عیسی هم در زمان جوانی در شهر ناصره که در آنجا بزرگ شده بود به شغل نجاری اشتغال داشت. تا سی سالگی هیچگونه تعلیمی نداد و هیچ معجزه‌ای ننمود و مردم نمی‌دانستند که او همان مسیح موعود است که در ‌انتظارش هستند. هنگامی که عیسی سی ساله شد زمان آن رسید که خدمتی را که برای انجام آن به این جهان آمده بود شروع نماید. بنابراین ناصره را ترک کرد و نزد یحیی تعمید‌ دهنده رفت. در آن موقع یحیی پیغام خدا را به عدۀ زیادی که در اطرافش جمع بودند می‌رساند. آنها را به توبه دعوت می‌نمود و آنانی را که توبه می‌کردند در رود اردن، به نشانۀ پاکی از گناه، تعمید می‌داد.

✨🕊اگر چه عیسی مسیح، خداوند ما در تمام زندگیش هرگز گناهی مرتکب نشده بود از یحیی تعمید دهنده خواست که او را تعمید دهد و یحیی نیز او را اطاعت نمود. وقتی عیسی مسیح پس از تعمید از آب بیرون آمد، و کبوتری از آسمان نازل شد و بر او فرود آمد و صدای خدا را همه شنیدند که فرمود: "این است پسر عزیز من كه از او خشنودم." متی ۳: ۱۷. سپس عیسی به بیابان رفت و در آنجا مدت چهل روز روزه گرفت و دعا نمود. در این مدت شیطان سعی کرد او را وسوسه نماید، متی ۴: ۱-۱۱.

✨🕊عیسی مسیح خداوند ما سپس نزد یحیی برگشت. وقتی یحیی عیسی را دید به شاگردان خود گفت: "اینک برۀ خدا که گناه جهان را برمی‌دارد... بر هرکس بینی که روح نازل شده بر او قرار گرفت همانست او که به روح‌القدس تعمید می‌دهد و من دیده شهادت می‌دهم که اینست پسر خدا" (یوحنا ۱: ۲۹-۳۴).
 
 
زمینی شدن مبارک خداوند
ای نجات دهنده   
ای منجی  
تولدت مبارک

   کریسمس شاد باش
ناهید علی اکبری

photo 2018 12 16 12 21 52

✨🕊شکررر و جلال بر نامت ای  خداوند جاودان...شکررر و جلال بر نامت ای خداوند محبت‌ها و زیبایی‌ها...شکررر و جلال بر نامت ای یگانه منجی عالم ای عیسی خداوند...شکررر...

✨🕊خداوندم ممنونیم که هستی و حواست به ماست...دوستت داریم با تمامی دل و جانمان و حمد و ستایشت میکنیم خداوندم...و میطلبیم از آسمانها بر ما باران برکتت رو، روحت رو، قوتت رو، مسحت رو ببارانی تا هر کدام ملکوت تو بر زمین باشیم خداوندم...

✨🕊پدر جان پس ما رو تقویت کن، کلامت رو بر ما مکاشفه کن تا مطابق خواست تو زیست کنیم ای مهربانم... خداوندا خودمون و زندگیمون رو به دستان تو سپردیم ما رو هدایت کن...افکار خودت رو به ما نشون بده...

✨🕊ای قدوس بی‌همتا ما رو برای همیشه به روح‌القدس و عطایا و ثمراتش آراسته کن...تا هر جا که هستیم و هر جا که میریم باعث جلال نام تو باشیم

✨🕊خداوندم به نام عزیز و پرشکوه عیسی مسیح آمییین...هللویااااا شکرررر...

عرفان زبرجدی

photo 2018 12 06 14 25 40

 

از تو برای نجات وتولد دوباره‌ام سپاسگذارم و دعا می‌کنم نور و ملکوتت پیوسته در زندگی من باشد. دعا می‌کنم برای آنانی که ملکوت تو را نشناخته‌اند و از تو می‌خواهم تا عیسی مسیح را وسیله نجات آنها قرار دهی.

به ما بیاموز تا بتوانیم اراده تو را درک کنیم و طبق اراده تو رفتار کنیم. همانگونه که تو فرموده‌ای حتی ایمانداران از شر و بلا آسوده نیستند و پیوسته مورد آزمایشند، به ما توانایی ده تا طبق اراده تو سربلتد شویم و نام تو را جلال دهیم.

ای عیسی مسیح که نجات ایمانداران بوسیله توتهیه شد. دلهای ما را از محبت وایمان حقیقی پر کن و راههای زندگی ما را در تمام مراحل آن روشن نما. زیرا تنها راه نجات ما تو هستی.

پیوسته پیوند و ایمان ما را محکم تر کن و از طریق روح القدس عطایای خود را به ما نشان بده تا در این راه گمراه نشویم.

خداوندا دعا می‌کنم برای آنهانی که نیازمند حضور تو هستند، آنهانی که در سختی، رنج، مریضی و تباهی به سر می‌برند. دعا می‌کنم تا خود را به آنها نشان دهی و نور ایمان را در دلهای آنها بتابانی. چون هیچ نوری به زیبایی و جلال نور تو نیست. نور توابدیت است.  مرحم همه دردها ، و امید تمام ناامیدیهاست.

تو با حضور خود در زندگی من درهای تازه را باز کردی و یاس و سرگردانی مرا به امید تبدیل کردی. سپاسگزارم از حضورت عیسی مسیح.

خداوندا ما را ببخش اگر گاهی به تو اطمینان نمی‌کنیم و از تو دور می‌شویم. ایمان ما را محکم تر کن و به ما صبر اعطا کن. تا بتوانیم در روز موعود سربلند شویم و برای تو خدمت کنیم.

به دعاهای ما فیض اعطا کن و ما را از روح القدس پر کن. ظلمت و تاریکی را از ما دور کن و نورجاودانه اعطا فرما.

خداوندا، کمک کن تا واکنش من در برابر ترس، ایمان در تو و اطاعت از کلام تو باشد. کمک کن همیشه به یاد داشته باشم که همه چیز در کنترل توست پس می توانم در تو آرامی بیابم .

خدای من تو آکاهی از تمام ندانستها و ندیده ها، به ما توانایی و حکمت ده تا اراده تو را درک کنیم و آن را بکار گیریم.

تمام رنجها و دردهایی که به نام تو باشد آن را با جان و دل می‌پذیرم و برای جلال نام تو خدمت می‌کنم.

دوستی به من گفت: در این راه به سه چیز اهمیت بده: اول از هر چیز به خدا، سپس خانواده و در آخر خدمت.

خداوندم، ببخش آنان را که نمی‌دانند با نام مقدس تو چه می کنند و آن را به باد شوخی و تمسخر می‌گیرند. به همه آنها فیض اعطا کن تا به تو ایمان آورند و از شر شیطان آزاد شوند.

ای مسیح، تو شاه و پادشاه قلبم هستی. هر روز با عشق تو روزم را شروع می‌کنم و آنچه را که دارم در پای تو می‌ریزم، زیرا تو لایقی و تو خداوندی.

خداوندم، تو را به خاطر رازهای نهفته قلبت ستایش می‌کنم. و سپاس گذارم که در غم و سختی و افتادگی پنجره تازه امید به رویم می‌گشایی. دوستت دارم با تمام جان و دل.

امروز ظهروقتی خواب بودم احساس کردم دستان عیسی مسیح دستانم را لمس کرد. روزهای بی‌شماری برای این لحظه دعا کرده بودم و الان اشک شوق از چشمانم جاری می‌شود. این زیباترین احساسی است که در تمام زندگی دنیوی خود تجربه کردم.

عشق به تو ای عیسی مسیح روحم را تازه می‌کند.

دنیای فانی پر از گناه، خواسته و ناخواسته قسمتی از زندگی روزانه ماست. انسان نافرمان به مخلوق خود پشت کرده و امیال خود را هدف زندگی قرار داده است.

  خدایا دعایم این است تا چشمانمان را باز کنی تا زیبایی زندگی کردن برای تو را تجربه کنیم، همه جا از تو سخن گوییم، برای تو فکر کنیم و برای تو بمیریم.  زندگی بدون تو مثل حباب تو خالی است.

شکرت خداوندم که تو را دارم و در تو آزادم.

پدرم، قلبم را دوباره با روح خود لمس کن. نورت را بر من بتابان. بی تو گم گشته و خموشم. سرگردان و حیرانم. نمی‌دانم بی تو چگونه به سر کنم. محتاجم من ..…

خداوندم، ای کاش می‌توانستم آن طور که شایسته توست، تو را پرستش کنم. قلبم مملو از درد و عصیان است، دردی که حاصل از زندگی بدون توست. به من فیض دوباره عطا کن، می‌‌دانم لایق آن نیستم، تو دستان خود و محبت خالصانه ات را از من نگیر…. دوستت دارم عیسی من…

خوشابحال آنان که مسکینند اما  دستان تو را در دست دارند. خوشابحال آنان که نمی دانند فردا روزی خواهند داشت یا نه، اما می دانند که با تو جاودانه زندگی خواهند کرد. خوشابحال آنان که در این دنیا دل به کسی ندادند تا دل شکسته شوند، اما با قلب تو پیوند خورده اند، با قلبی که نه تنها تو را دل شکسته نمی کند بلکه در دلشکستگی، خود مرحم می شود.

 نمی دانیم تا کی فرصت داریم تا به تو خدمت کنیم و در این دنیا توشه جمع کنیم، اما می دانیم که تو همه چیز را در دست داری و نمی گذاری ما با دستان خالی در نزد تو بیاییم.

هیچ کس عظمت تو را نمی داند، تو خدای شگفتیها هستی


«عرفان زبرجدی»

وقتی یعقوب از لابان فرار می کند همسرش خدایان پدرش را می دزدد. پیدایش 31 : 19
لابان با عده ای شمشیر  بدست و خشمگین به دنبال خدایانش می آید. پیدایش  31  : 30
لابان در همه خیمه ها بدنبال  خدایانش می گردد ولی پیدا نمی کند. پیدایش  31  : 32
لابان عصبانی و خشمگین و سرخورده می شود زیرا خدایانش گم شـده و نمی دانـد کجاست؟  

وقتی مانند لابان در ذهن خود خدایی براساس توهمات ناشی از روایات  نیاکانمان خلق می کنیم  دائما باید در مراسم و معابد بدنبالش بگردیم و هراس داشته باشیم بوسیله یک فلسفه جدید یک روش تازه یک طرز تفکر نــو خدایمان گــم نـشود و یا حضورش کم رنگ نگردد آنوقت است که مانند  لابان به بیرحم ترین شخص مذهبی تبدیل می شویم که هرگونه جنایتی را مقـدس می دانــد.

در نقطه مقابل و کاملا متضاد با اینگونه طرز تفکر عیسی مسیح  بعنوان کلمه دل خــدا گفت: "من آمده ام تا  انسان گمشده را  بجویم  و او را نجات بخشم."  لوقا 19 : 10  

✨👌خدای حقیقی گم شدنی نیست بلکه این انسانست که بخاطر تاریکی شرایط  دنیا  در افکار و خواسته هایش گم شده  نه خدا. و این خداست که بدنبال  انسانست که او را بخود بیاورد تا بتواند  در فیض بیدار کننده نــور مسیح خودش را پــیدا کند. بهترست دنبال  خودمان بگردیم زیرا جایی نیست که خـدا آنجا نباشد.

photo 2018 11 30 06 38 55

ادونت به یک دوره یا فصل میگویند که ریشه ی آن از زبان لاتین است adventus که به معنی آمدن ،ورود یا ظهور است.

به زمانی میگویند که برای رسیدن ایام کریسمس در انتظار بسر میبریم . ایامی که تولد مسیحای موعد است و او  بعنوان یک نوزاد،  دو هزار سال پیش در شهر بیت الحم چشم به این جهان گشود.nativity

موضوع  اصلی که در ایام ادونت از متون کتاب مقدس خوانده میشود و یا توسط کشیش تعلیم داده میشود؛ حول محور آمدن ثانویه مسیح  و آماده بودن ما است  و اینکه خداوند برای داوری به این جهان بازخواهد گشت. و البته یادآور و بزرگداشت  نخستین آمدن مسیح  است که در ایام کریسمس به وقوع پیوست … مسیحای موعود بعنوان یک نوزاد در دو هزار سال پیش در شهر بیت الحم چشم به جهان گشود… هر قسمت از کتاب مقدس که در این ایام خوانده و تعلیم داده میشود حاوی همین مطالب است و این ایام از ۴ یکشنبه قبل از تولد مسیح  که ۲۵ دسامبر است؛ شروع میشود. کلیسای کاتولیک – کلیسای اسقفی انگلستان-  و کلیسای ارتودکس – کلیسای لوتری – کلیسای متودیست و کلیسای انجیلی این ایام را در تقویم کلیسایی خود انجام میدهند و تولد مسیح را جشن میگیرند و برای آمدن ثانویه او – تامل میکنند و ایمانداران خود را از هر نظر برای امدن خدا بروی زمین آماده میکنند.

رنگهای مورد استفاده در کلیسا در آیین نیایشی و مراسم کلیسایی؛ رنگهای بنفش و یا آبی است. پارچه های آویزان شده بر روی میزها در کلیسا و ردای کشیش به رنگ بنفش است و همینطور پارچه ی متعلق به مزبح و شام مقدس به رنگ بنفش است.

استفاده از رنگ بنفش در این ایام نمایانگر و سمبل است برای توبه کردن و روزه گرفتن. همچنین بنفش نمایانگر سلطنت و پادشاهی است که به ما یادآوری و خاطرنشان میکند آمدن پادشاه را.  پس به ما advent2یادآوری میکند که برای آمدن اولیه پادشاه که کریسمس است شادی کنیم و برای آمدن ثانویه پادشاه آمده باشیم. بنفش نمایانگر غم و اندوه و عزاداری نیز میباشد در طی ۲۰ تا ۲۵ سال گذشته رنگ بنفش مورد استفاده در کلیسا به دو دسته تقسیم شده است. بنفشی که در ایام ادونت و برای کریسمس استفاده میشود آبی آن بیشتر است( رنگ بنفش ترکیبی از رنگ قرمز و آبی است) و بنفشی که برای ایام لنت استفاده میشود قرمز آن بیشتر است.

در یکشنبه ی سوم از ایام ادونت، رنگ ها به رنگ رُز صورتی است که نمایانگر شادی است و ما برای آمدن مسیح شادی دوباره را تجربه می کنیم.

در ایام ادونت شعرها و سرودهای کلیسایی بدون آهنگ  و بصورت کر کلیسایی سروده میشود . در آخرین روزهای ادونت که شامل روزهای از ۱۷ تا ۲۴ دسامبر میشود؛ سرودها بصورت دو گروهی انجام میشود که متناوبن وقتی یک گروه یک بیت از سرود را خواند گروه دیگر بیت بعدی را می سراید و همینطور تا به آخر – و همراه است با سرود نیایشی حضرت مریم که اول شب و یا نماز شب هنگام (در کلیسای کاتولیک) و در نیایش عصر هنگام در کلیسای اسقفی است. و کلیسا هر روز آماده تر میشود برای آمدن مسیح و برای آن در دعا و پرستش خاص قرار میگیرند.

برای ایام ادونت بصورت سنتی ۵ شمع را بدور حلقه ای از گلهای همیشه سبز مانند کاج و درختچه های زمستانی تزیین میکنند و ۴ هفته قبل از روز تولد مسیح هر روز یکشنبه بعد از قرائت کلام خدا و پرستش اولین شمع را روشن میکنند و شمع دوم را در یکشنبه بعدی و همینطور تا چهارمین شمع – شمع پنچم که معمولا رنگ خیلی روشن و یا سفید را دارد در وسط این حلقه شمع ها قرار دارد و در روز تولد مسیح یا شب تولد مسیح بعد از قرائت کلام خدا خوانده میشود برای روشن کردن هر شمع بعد از خواندن آیات مربوطه به مفهوم روشن کردن شمع و دلایل آن می اندیشیم. شمع های دیگر ۳ تا برنگ بفنش است و یکی برنگ صورتی است که بفش ها نمایانگر توبه از گناه است و صورتی نمایانگر شادی است.

دوران ادونت بر شما ایمانداران مسیحی مبارک باد

منبع از دو سایت رسمی از :

Catholic online,

churchofengland.org

مترجم: راشین سایروس

photo 2018 09 21 23 44 32

⭕️ برای دوست عزیزم فرهاد میثمی

✍🏻 سعید ضیایی

میدانم چه بار بزرگی را بر دوش میکشی, بار فهماندن مفاهیمِ ساده را, به ذهن هایی که از فرطِ حقارت یارای درکِ ساده ترین ها هم نیستند و عجبا که مقدرات خود را به همین ها سپرده ایم.

به راستی جرمِ تو چیست که امروز ققنوس وار بر آتش زده ای؟
کدامین حقیقت بدیهی را جرأت بر زبان راندن داشته ای که امروز سهمِ تو, دوزخ ترین قسمتِ زمین بوده است؟
فرهادِ عزیز, جرمِ تو داشتنِ ستاره های حلبی با نقشِ "من با حجابِ اجباری مخالفم" نیست, چه, آن ستاره های حلبی هیچگاه دیده نشد, جرمِ تو خیلی از این حرف ها بزرگتر است, جرمِ تو, افشای دغلبازی خیاطانیست که لباسِ دروغینِ دموکراسی را بر تنِ رنجوری کرده اند که نه از رحمانیت دین نشانی دارد و نه از آزادگیِ انسانی اثری.
فرهادِ عزیز میدانم که برای تو پس از 110 سال از عمر مشروطیت و پس از 40 سال از عمر انقلاب دوباره فریاد تاسیس عدالتخانه دادن بسی سختست و میدانم اعتصابِ غذایِ تو, برای رساندن فریادِ دادخواهیِ توست, ولی دوست دارم از من باور کنی که فردای این کشور به فکرِ تو و ایده هایت بسی بیشتر نیازمند است, ای کاش نا امیدم نکنی و بشکنی این اعتصابِ لعنتی را فرهاد.
الان صبح عاشوراست. شاید حوالی آن ساعتهایی که حسین لشکریان اسلامِ حکومتی را ندا داد که حتی اگر دین ندارید لا اقل آزاده باشید.
و امروز امید دارم که دست اندرکاران پرونده تو در بخشِ درمان مراقبت باشند, و در دادستانی, زندان و دادگاه, به حکم انسانیت و آزادگی با مدارا آزادت کنند, که این به صواب و ثواب برای آنها نزدیکتر است.

photo 2018 09 20 21 58 26

 

دكتر فرهاد ميثمى، فعال مدنى كه درچهل ونهمين روزاعتصاب خود بسرميبردازپذيرش سرم سرباز زده است.حال ايشان وخيم گزارش شده ونگرانى شديد فعالين رادرپى داشته است

Template Design:Joomla