پنجشنبه 30 آبان 1398 | Thursday 21 November 2019

photo 2019 07 21 11 24 01

تمام دختران ، باید شعری داشته باشند ؛
که برای آن‌ ها سروده شده ...
حتی اگر برای این کار ، ناچار شویم دنیای خراب شده را زیر و رو کنیم
#ریچارد_براتیگان
ومن شادترین دختری هستم که با هر شعری که تو برایم سروده ای بارها بر روی ابرها راه رفتن را تجربه کرده است
تو زیباترین شاعر ی هستی که سالهاست با قلم مرا در بند کشیده ای گاهی با نقشی از رنگ وسایه ها وگاه با خطی خوش بر قلب سپیدی کاغذ بارها وبارها..
 در هر سرودنت
مرا به اوج اسمان دعوت کرده ای
همیشه مانا باشی نقاش جاودان تابلوی بی نظیر عشق در من
ناهید علی اکبری

اخبار

ارتباط با ما

00000000

00000000

info@zandad.com

ارتباط با مسولان خبرگزاری

Template Design:Joomla