چهارشنبه 2 بهمن 1398 | Wednesday 22 January 2020

photo 2018 05 03 19 23 57

من از میانِ قفس هم جوانه خواهم زد
و از ورایِ هبوطم ، طلوع خواهم کرد !
هزار دفعه اگر هم مرا زمین بزنند ؛
هزار دفعه قوی تر ؛ شروع خواهم کرد ...

Template Design:Joomla