شنبه 31 شهريور 1397 | Saturday 22 September 2018

photo 2018 05 03 19 23 57

من از میانِ قفس هم جوانه خواهم زد
و از ورایِ هبوطم ، طلوع خواهم کرد !
هزار دفعه اگر هم مرا زمین بزنند ؛
هزار دفعه قوی تر ؛ شروع خواهم کرد ...

Template Design:Joomla