سه شنبه 13 خرداد 1399 | Tuesday 2 June 2020

photo 2018 05 03 19 25 16

امشب ميان ستاره ي صبحي
كه مي دميد
يك اذرخش سپيد
پراز عشق ميگذشت
بر پيرهن گلدار سياه شب
صد دسته نور
 پراز شوق مي نشست
ديشب
تمام ستارگان پرنور ارزو
خاموش بود و
نيامد ستاره اي
امروز ولي
 در اوج روشني
در اسمان پرازنور
مي درخشد ستاره اي...
ما بندگان سياهي نيستيم
و
هرگز نبوده ايم
ما وارثان خون مسيحاي عالميم

ناهيد علي اكبري

Template Design:Joomla