شاید کسی از انطرف پنجره باید کمک کند

آخر مگر درد یک زایمان سخت ،!! چقدر طول میکشد؟؟؟!!! که مادرم وطن!! سالهاست ،.. درد می کشد و ناله میکندولی …، نوزاد آزادی اش متولد نمیشود!!! آخر مگر چقدررررر طول میکشد،!؟ که سالهاست!! ضجه میزند...

چطور همه چیز به زانو در امده

یک زن خیلی صبور است، صبورانه،پا به پای مردش کار …!! صبورانه ،خانه را گرم ....!! صبورانه،بچه به دنیا ..!! صبورانه...

شاید کسی از انطرف پنجره باید کمک کند

آخر مگر درد یک زایمان سخت ،!! چقدر طول میکشد؟؟؟!!! که مادرم وطن!! سالهاست ،.. درد می کشد و ناله...

یکی از زیر یکی از رو

یکی از زیر یکی از رو….. هوا سرد است!! دستهایم میلرزد!! یکی از زیر ، یکی از رو…!! شال میبافم… همه جا...

آخرین اخبار

آخرین اخبار سایت زن داد

مسمومیت های سریالی مدارس

درگیری 25 استان،تقریباً 230 مدرسه و بیش از 5000 دانش آموز دختر و پسر در #مسمومیت_دانش_آموزان آقای...

چطور همه چیز به زانو در امده

یک زن خیلی صبور است، صبورانه،پا به پای مردش کار …!! صبورانه ،خانه را گرم ....!! صبورانه،بچه به دنیا ..!! صبورانه...

شاید کسی از انطرف پنجره باید کمک کند

آخر مگر درد یک زایمان سخت ،!! چقدر طول میکشد؟؟؟!!! که مادرم وطن!! سالهاست ،.. درد می کشد و ناله میکندولی …، نوزاد آزادی اش متولد نمیشود!!! آخر مگر چقدررررر طول میکشد،!؟ که سالهاست!! ضجه میزند...

یکی از زیر یکی از رو

یکی از زیر یکی از رو….. هوا سرد است!! دستهایم میلرزد!! یکی از زیر ، یکی از رو…!! شال میبافم… همه جا...

خدایا اگه نخواهیم بریم بهشت انها ،باید کی رو ببینیم

  خدایا اگه نخواهیم بریم بهشت انها ،باید کی رو ببینیم؟؟ خدایا اگه بخواهیم خودمون بفهمیم که تو...

به نام غیرت

این چهره ⁧مونا حیدری است دختری که همسرش سر او را برید. قلبم مچاله شده از لبخندی...