چگونه باید درعیسی مسیح ماند؟

چگونه باید درعیسی مسیح ماند؟ دیر وقت بود و شایدشب از نیمه‌شب گذشته بود.‏یاران عیسی بسیار نگران بودند گویی هرکدام از تحلیل رفتارها و سخنان عیسی به این نتیجه رسیده بودند...

مقایسه ی تکبر و فروتنی

مثل باجگیر و فریسی مقایسه ی تکبر و فروتنی لوقا۱۸ 9 سپس برای كسانی كه به پاكی و پرهيزگاری خود میباليدند و ساير مردم را حقير...

به نام غیرت

این چهره ⁧مونا حیدری است دختری که همسرش سر او را برید. قلبم مچاله شده از لبخندی...

چگونه باید درعیسی مسیح ماند؟

چگونه باید درعیسی مسیح ماند؟ دیر وقت بود و شایدشب از نیمه‌شب گذشته بود.‏یاران عیسی بسیار نگران بودند...

مقایسه ی تکبر و فروتنی

مثل باجگیر و فریسی مقایسه ی تکبر و فروتنی لوقا۱۸ 9 سپس برای كسانی كه به پاكی و پرهيزگاری خود میباليدند...

«درسهایی از حکایت پسر گمشده در کتاب مقدس»

«درسهایی از حکایت پسر گمشده در کتاب مقدس» عیسای مسیح با امثال به مردم آموزش میداد و گفت شخصی...

آخرین اخبار

آخرین اخبار سایت زن داد

و دوباره سالی نو

و دوباره سالی نو درختان دوباره پر شکوفه گلها دوباره بارور و پرستوها دوباره به خانه باز میگردند و تو تو فرصتی...

به نام غیرت

این چهره ⁧مونا حیدری است دختری که همسرش سر او را برید. قلبم مچاله شده از لبخندی...

چگونه باید درعیسی مسیح ماند؟

چگونه باید درعیسی مسیح ماند؟ دیر وقت بود و شایدشب از نیمه‌شب گذشته بود.‏یاران عیسی بسیار نگران بودند گویی هرکدام از تحلیل رفتارها و سخنان عیسی به این نتیجه رسیده بودند...

مقایسه ی تکبر و فروتنی

مثل باجگیر و فریسی مقایسه ی تکبر و فروتنی لوقا۱۸ 9 سپس برای كسانی كه به پاكی و پرهيزگاری خود میباليدند...

«درسهایی از حکایت پسر گمشده در کتاب مقدس»

«درسهایی از حکایت پسر گمشده در کتاب مقدس» عیسای مسیح با امثال به مردم آموزش میداد و گفت شخصی...

خداوندم خواهشی که در دل دارم

همیشه زیبایی جاده ها ما را فریب داده است همیشه شوق رسیدن به مقصد ما را به بند...

چنان رود باش

رسیدن به مقصد تنها بهانه ایست برای جریان یافتن اشتباه می کنند ، انها که اشتباه نمی کنند باید...