بعنوان يك زن

0
218

📕 بعنوان يك زن
همواره از دگرگونی‌ها استقبال کن، حتّی شده دگرگونی در آرایش موها یا رنگ و مدل لباس‌هایت. چون دگرگونی، تو را که در بند ذهنیّت کهنه‌ای، تازه می‌کند.

ممکن است تغییر کردن و تغییر دادن کمی دشوار باشد، به ویژه تغییر دادن نگاه و الگوهای ذهنی دیگران! با وجود این، تو نمونه‌ای زنده باش برای آن‌ها. دگرگونی مثبت تو، به آن‌ها شهامت می‌بخشد.

خدا طبیعت را الگوی ما قرار داده است: دگرگونی فصل‌ها، دگرگونی برگ‌ها، گل‌ها، حیوانات، شکوه عارفانه‌ی ابرها، آسمان، ماه، خورشید، زمین، کوه‌ها و دریاها.

در همین لحظه که ما سرگرم گفت و گوییم، همه‌چیز در حال دگرگونی‌ست. حتی اگر امروز دردی و رنجی و اندوهی داری، باید بدانی که این‌ها تا ابد ثابت نمی‌مانند. حتّی شادمانی امروز تو نیز ثابت نیست و دستخوش دگرگونی‌ست.

به جای چسبیدن به آنچه پیش روی توست و به جای تمنّای نگه داشتن آن‌ها، لحظه‌ی حال را کامل و تمام زندگی کن!

دگرگونی چیزی نیست جز روندی که طی آن، ما مدام خود را عوض می‌کنیم و پیش می‌رویم. وقتی شجاعانه با چالش دگرگونی مواجه می‌شوی و از آن نمی‌ترسی، دگرگونی هم مثل سیمرغ حق، بال‌های خود را در اطراف تو پهن می‌کند. بعد، همین سیمرغ حق است که زندگی تو را تحت حمایت بال‌های لطف خویش می‌گیرد…

خداوند روح القدس ،همیشه اماده است تا مارا یارومددکار ومشاور باشد اوست که مارا به شباهت مسیح می کند.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید