ترس

0
224

▪️▪️▪️ترس▪️▪️▪️
يكي از مشكلاتي كه به اصطلاح عاميانه در بين زنها شايع تر هست ترس است
هرچند كه اين كلمه شامل تمام افراد بشر ميشود
ترس را نمی شود در زندگی نادیده گرفت زیرا اغلب زندگی ما را تحت تأثیر قرار می دهد. ترس می تواند بعنوان نیروی بازدارنده باشد و نگذارد ما حرکت کنیم. خداوند روح ترس را به ما نداده است که ما را بترساند تا مانع از انجام کاری بشود. خدا از طریق مشورت ما را در مسیر درست هدایت می کند.
ترس های بسیاری در زندگی شما می تواند وجود داشته باشد که آرامش را از شما گرفته است. انسان برنامه ها و آرزو هایی در دل خود دارد که فکرِ به نرسیدن به آن ترس را تولید می کند. وقتی تمامی توکل و اطمینان را بر خود و قوت خود می گذاریم و راههای خود را تسلیم به خدا نمی کنیم این اتفاق می افتد. دلیل تسلیم نکردن برنامه های خود به خدا از عدم شناخت و اعتماد شما به خدا می آید و اینکه هنوز دوست دارید آنچه که شخصا تصمیم گرفته اید را بدون مشورت با خدا را انجام دهید.
نفس انسان مایل است به خواسته هایش برسد که اغلب راهی که دل انسان دوست دارد برود، موافق دل خدا نیست، و در نتیجه مجبور هستید که به تنهایی آن راه را بروید.
ترس، آزادی را از شما می گیرد و شادی جایش را به نگرانی و پریشانی می دهد که این از خدا نیست.
خدا زندگی شاد و آزاد برای ما مهیا کرده است. نباید بگذارید که شیطان شما را از طریق خیالات و خواسته های نفس تان را به بازی بگیرد. اگر اعتماد خود را بر خدا و وعده هایش بگذارید و اطمینان داشته باشید که کلام خدا راست است، دیگر شیطان زندگی شما را در ترس نگه نمی دارد. خدا نمی خواهد مانع شود و شما را محروم کند از چیزی، بلکه او پدری است که چیزهای نیکو را از فرزندانش دریغ نمی کند. کلام خدا می گوید شیطان دزد است، پس او آمده از طریق ترس، وعده های خدا را از شما بدزدد و مانعی برای شما باشد. شما باید بدانید فکر و خواسته خدا برای زندگی شما چیست و از وعده های خدا آگاه باشید وگرنه شیطان به راحتی آن را می دزدد و یا پیشنهادی دروغین و کذب به شما می دهد که خودِ رسیدن به پیشنهاد شیطان پر از ترس و اضطراب است و در نهایت چیزی را که شیطان داده باشد و با ترس به آن رسیده اید، با بی رحمی از شما پس می گیرد تا زندگی شما را خراب تر کند.
هرکسی می تواند در خدا اعتماد کند و خیالش آسوده باشد چیزی را که خدا می دهد، هرگز پس نمی گیرد، خدا محبتی برای ما نمی کند و بعد ما را بترساند که اگر این کار یا آن کار را نکردی، آن را پس بگیرد. در فیض و رحمت خدا، هرگز ترس نیست. به خدا کاملا اعتماد کنید و نگذارید در طریق هایی که از خداست، ذره ای ترس در دل شما بیاید.

آمین 🙏🏻

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید