سلیمان پادشاهی حکیم

0
218

سلیمان پادشاهی حکیم

یَهُوَه به سلیمان پادشاه دلی حکیم داد؛‏ طی حکمرانی سلیمان اسرائیلیان در صلح و رفاهی بی‌سابقه به سر می‌بردند.‏
زندگی در سرزمینی که قوم و حاکمش مطیع یَهُوَه،‏ خدای متعال باشند چگونه خواهد بود؟‏ حکومت ۴۰ سالهٔ سلیمان جواب این سؤال را می‌دهد.‏
داود قبل از مرگش سلیمان را جانشین خود ساخت.‏ خدا در خواب به سلیمان گفت که از او درخواستی کند.‏ سلیمان از خدا تقاضای حکمت و دانش کرد تا قوم را عادلانه و خردمندانه داوری نماید.‏ یَهُوَه نیز با خوشنودی کامل به او دلی حکیم و فهیم داد.‏ همچنین به او وعده داد که در صورت مطیع ماندن ثروت،‏ جلال و عمری طولانی به او عطا کند.‏
سلیمان به دلیل داوری‌های حکیمانه‌اش بسیار معروف گشت.‏ در یک مورد،‏ دو زن بر سر یک نوزاد پسر دعوا داشتند و هر کدام مدعی بود که مادر آن پسر است.‏ سلیمان فرمان داد تا نوزاد را از وسط نصف کنند و بین آن دو زن تقسیم نمایند.‏ زنِ اوّل قبول کرد،‏ اما مادر واقعی بلافاصله التماس نمود که او را به زن اوّل دهند.‏ پس،‏ سلیمان متوجه شد که زنِ دلسوز مادر واقعی است و نوزاد را به دست او سپرد.‏ این خبر در تمام اسرائیل به سرعت پخش شد و مردم پی بردند که خدا به سلیمان حکمت داده است.‏
یکی از بزرگ‌ترین دست‌آوردهای سلیمان بنای معبد یَهُوَه بود.‏ این عمارتی بی‌نظیر بود که در اورشلیم مرکز پرستش اسرائیل شد.‏ در هنگام افتتاح معبد،‏ سلیمان چنین دعا کرد:‏ ‹اینک آسمان و آسمانِ همهٔ آسمان‌ها تو را گنجایش ندارد تا چه رسد به این خانه‌ای که من بنا کرده‌ام.‏› —‏ ۱پادشاهان ۸:‏۲۷‏.‏
شهرت سلیمان در سرزمین‌های دیگر نیز پخش شد،‏ حتی به سرزمین دوری همچون سبا در عربستان رسید.‏ ملکهٔ سبا به اورشلیم سفر کرد تا جلال و ثروت سلیمان را از نزدیک دیده،‏ عظمت حکمتش را بیازماید.‏ او به قدری تحت تأثیر حکمت سلیمان و رفاه اسرائیلیان قرار گرفت که یَهُوَه را برای نشاندن چنین پادشاهی بر تخت سلطنت تمجید کرد.‏ بلی،‏ به برکت یَهُوَه حکومت سلیمان چنان مرفه و پر از صلح و امنیت گشت که هرگز مثل آن در دوران اسرائیلیان باستان دیده نشد.‏
متأسفانه،‏ سلیمان همواره مطابق حکمت یَهُوَه عمل نکرد.‏ او با نادیده گرفتن فرمان خدا،‏ صدها زن،‏ منجمله زنان بت‌پرست بسیاری از سرزمین‌های دیگر گرفت.‏ آن زنان به تدریج دل سلیمان را از پرستش یَهُوَه به سوی بت‌ها منحرف ساختند.‏ یَهُوَه به سلیمان گفت که پادشاهی‌اش تقسیم شده،‏ بخش کوچکی از آن به خاطر پدرش داود برای نسلش باقی خواهد ماند.‏ با این که سلیمان از خدا روگردان شد،‏ یَهُوَه به عهدی که با داود بسته بود وفادار ماند.‏
‏—‏بر اساس ۱پادشاهان باب‌های ۱ تا ۱۱‏؛‏ ۲تواریخ باب‌های ۱ تا ۹‏؛‏ تثنیه ۱۷:‏۱۷‏.‏
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

 • خدا در پاسخ به تقاضای سلیمان چه کرد؟‏
 • حکمت سلیمان چگونه نمایان شد؟‏
 • سلیمان چگونه از راه یَهُوَه منحرف شد و نتیجهٔ آن چه بود؟‏

سرودهای الهام‌شده برای تسلی و تعلیم

داود و برخی از نگارندگان کتاب مقدّس اشعاری برای پرستش سرودند.‏ ۱۵۰ عدد از این سرودها در کتاب مزامیر جمع‌آوری شده است.‏
مزامیر حجیم‌ترین کتاب از کتب کتاب مقدّس است.‏ کل این کتاب در مدت هزار سال نگاشته شده است.‏ سُراینده‌گان کتاب مزامیر به طور بی‌سابقه‌ای ایمان خود را با احساساتی گرم و زیبا ابراز کرده‌اند.‏ در این اشعار انواع احساسات انسان‌ها مشاهده می‌شود؛‏ احساساتی گرفته از شادی،‏ تمجید و شکرگزاری تا غم،‏ تأثر و توبه.‏ به روشنی می‌توان دید که مزمورنویسان رابطه‌ای صمیمی و گرم با خدا داشتند.‏ به برخی از موضوع‌های این اثر شاعرانه توجه کنید.‏
یَهُوَه پادشاهی برحق است که شایستهٔ پرستش و تمجید می‌باشد.‏ در مزمور ۸۳:‏۱۸ آمده است:‏ «تو که اسمت یَهُوَه می‌باشد‏،‏ به تنها بر تمامیِ زمین متعال هستی.‏» در چندین مزمور،‏ یَهُوَه خدا به دلیل آفرینشش ستوده شده است؛‏ مانند آسمان پر ستاره،‏ عجایب حیات در زمین و بدن شگفت‌انگیز انسان.‏ (‏مزامیر ۸،‏ ۱۹،‏ ۱۳۹،‏ ۱۴۸‏)‏ در برخی دیگر خدا به دلیل نجات و حفاظت خادمان وفادارش تمجید شده است.‏ (‏مزامیر ۱۸،‏ ۹۷،‏ ۱۳۸‏)‏ در بعضی مزامیر نیز یَهُوَه خدای عادلی توصیف شده است که ستمدیدگان را نجات و شریران را مجازات می‌کند.‏ —‏ مزامیر ۱۱،‏ ۶۸،‏ ۱۴۶‏.‏
یَهُوَه عاشقان خود را تسلّی می‌دهد و به آن‌ها کمک می‌کند.‏ مزمور ۲۳ شناخته‌ترین مزموری است که داود در آن یَهُوَه خدا را همچون چوپانی توصیف می‌کند؛‏ چوپان مهربانی که گوسفندان خود را راهنمایی،‏ حمایت و مراقبت می‌نماید‏.‏ مزمور ۶۵:‏۲ به پرستندگان یادآوری می‌کند که یَهُوَه ‹شنوندهٔ دعاست.‏› بسیاری که مرتکب گناه شده‌اند با خواندن مزمور ۳۹ و ۵۱ تسلّی یافته‌اند.‏ در این دو مزمور،‏ داود صادقانه از گناهان بزرگ خود توبه می‌کند و ایمان خود را به این که یَهُوَه او را می‌بخشد ابراز می‌نماید.‏ مزمور ۵۵:‏۲۲ خواننده را ترغیب می‌کند که به یَهُوَه توکّل کند و تمام مشکلات خود را به او بسپارد.‏
یَهُوَه از طریق ملکوت یعنی پادشاهی مسیح دنیا را تغییر خواهد داد.‏ برخی قسمت‌های مزامیر در رابطه با مسیح‏،‏ پادشاه موعود است.‏ مزمور ۲ پیشگویی می‌کند این حاکم،‏ قوم‌های شریر را که با او مخالفت می‌کنند نابود خواهد کرد.‏ مزمور ۷۲ روشن می‌سازد که این پادشاه به قحطی،‏ بی‌عدالتی و ظلم پایان می‌دهد.‏ بر طبق مزمور ۴۶:‏۹ خدا از طریق حکومت مسیح به جنگ‌ها خاتمه می‌دهد و تمام سلاح‌ها را از بین می‌برد.‏ در مزمور ۳۷‏،‏ می‌خوانیم که شریر دیگر وجود نخواهد داشت،‏ ولی انسان‌های درستکار تا ابد بر زمین زندگی خواهند کرد و از صلح و هماهنگی در جهان لذّت خواهند برد.‏
‏—‏بر اساس کتاب مزامیر‏.‏

 • مزامیر چگونه برحق بودن حکومت یَهُوَه را تأیید می‌کند؟‏
 • کدام مزامیر نشان می‌دهد که خدا عاشقان خود را تسلّی می‌دهد و به آن‌ها کمک می‌کند؟‏
 • بر طبق کتاب مزامیر یَهُوَه چگونه دنیا را تغییر می‌دهد؟‏
  غزل غزل‌ها
  سلیمان پادشاه،‏ در غزل غزل‌های خود آشکار می‌سازد که عشق را با ثروت کلان نمی‌توان خرید.‏ او در این کتاب تلاش خود را برای به دست آوردن دل دختری بسیار زیبا که عاشق چوپانی جوان بود توصیف می‌کند.‏ این شعر الهام‌شده نشان می‌دهد وقتی دو نفر به هم دل می‌بندند،‏ می‌توانند رابطهٔ خود را پاک نگه دارند.‏ خویشتنداری،‏ پاکی و وفاداری این دو جوان بسیار ستودنی است.‏

حکمت الٰهی برای هدایت بشر در زندگی

کتاب امثال مجموعه‌ای از پندهای الهام شده است که بشر را در امور روزمرهٔ زندگی هدایت می‌کند.‏ اکثر این امثال را سلیمان،‏ پادشاه حکیم نگاشته است.‏
چه نشان می‌دهد که یَهُوَه خدا،‏ پادشاه حکیمی است؟‏ یک راه جواب به این سؤال بررسی پندهای وی است.‏ یَهُوَه به سلیمان پادشاه حکمت داد و او نیز صدها مَثَل در مورد بسیاری از جنبه‌های زندگی نگاشت.‏ اگر این پندها در زندگی مؤثر واقع شود و زندگی را بهتر و پرمفهوم‌تر سازد حکمت یَهُوَه ثابت می‌شود.‏ بیایید برخی از این پندها را بررسی کنیم.‏
توکّل به خدا.‏ توکّل کلید اصلی برای داشتن رابطه‌ایی صمیمی با یَهُوَه است.‏ سلیمان نوشت:‏ ‹به تمامی دل خود بر یَهُوَه توکّل نما و بر عقل خود تکیه مکن.‏ در همهٔ راه‌های خود او را بشناس،‏ و او راه‌هایت را راست خواهد گردانید.‏› (‏امثال ۳:‏۵،‏ ۶‏)‏ اگر به یَهُوَه توکّل کنیم،‏ بدین شکل که راهنمایی‌های او را جویا باشیم و از او اطاعت نماییم،‏ زندگی‌مان پرمفهوم می‌شود.‏ با این کار،‏ دل یَهُوَه شاد می‌شود چون که می‌تواند به تهمت‌های دشمن خود یعنی شیطان جوابی دهد.‏ —‏ امثال ۲۷:‏۱۱‏.‏
پندهایی در روابطمان با دیگران.‏ پند خدا به شوهر،‏ زن و فرزند بسیار به جا می‌باشد به ویژه برای امروزه.‏ خدا به شوهر می‌گوید:‏ «از زن جوانیِ خویش مسرور باش،‏» و بدین شکل او را راهنمایی می‌کند که به همسر خود وفادار باشد.‏ (‏امثال ۵:‏۱۸-‏۲۰‏)‏ در کتاب امثال خصوصیات زن شایسته که مورد تحسین شوهر و فرزندانش است به خوبی توصیف شده است.‏ (‏باب ۳۱ امثال‏)‏ فرزندان نیز راهنمایی می‌شوند که مطیع والدین خود باشند.‏ (‏امثال ۶:‏۲۰‏)‏ این کتاب همچنین توضیح می‌دهد که بسیار ضروری است با دیگران دوستی کنیم زیرا شخص منزوی خودخواه می‌شود.‏ (‏امثال ۱۸:‏۱‏)‏ از طرفی نیز شرح می‌دهد که دوستان می‌توانند در ما تأثیر خوب یا بد بگذارند،‏ به همین دلیل می‌باید دوستان خود را عاقلانه انتخاب کنیم.‏ —‏ امثال ۱۳:‏۲۰؛‏ ۱۷:‏۱۷‏.‏
پندهایی در رابطه با اَعمالمان.‏ در کتاب امثال پندهای بسیاری آمده است که به نفع عمل‌کنندهٔ آن است.‏ برای مثال:‏ اجتناب از مصرف بی‌رویهٔ الکل،‏ پرورش احساسات و افکار مثبت،‏ جنگ با احساسات و افکار مخرّب و کوشا بودن در کار.‏ (‏امثال ۶:‏۶؛‏ ۱۴:‏۳۰؛‏ ۲۰:‏۱‏)‏ این کتاب هشدار می‌دهد که عمل کردن به توصیه‌های انسان‌ها به جای پندهای خدا عواقب بدی دارد.‏ (‏امثال ۱۴:‏۱۲‏)‏ همچنین ترغیب می‌کند که دل خود را در برابر تأثیرات فاسد حفظ کنیم چون که نهرهای حیات از دل سرچشمه می‌گیرد.‏ —‏ امثال ۴:‏۲۳‏.‏
میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا پی برده‌اند که عمل به این پندها زندگی آن‌ها را بهتر کرده است.‏ در نتیجه،‏ دلیل محکمی برای پذیرفتن خدا به عنوان حاکم خود دارند.‏
‏—‏بر اساس کتاب امثال‏.‏

 • با بررسی کتاب امثال چه نکاتی را می‌آموزیم؟‏
 • کتاب امثال چه راهنمایی‌هایی در رابطه با توکّل به خدا،‏ روابطمان با دیگران و اَعمالمان به ما می‌دهد؟‏
  جامعه
  چگونه می‌توان به زندگی‌ای پرمفهوم و رضایت‌بخش دست یافت؟‏ سلیمان در موقعیت بی‌نظیری قرار داشت که پاسخ این سؤال را بیابد.‏ ثروت کلان،‏ حکمت و قدرتی که داشت او را قادر ساخت که به جستجوی مفهوم زندگی بپردازد و ببیند که آیا ثروت،‏ حکمت و قدرت باعث شادی حقیقی می‌شود.‏ او به اموال فراوانی دست یافت،‏ با زنان زیبای بسیاری ازدواج کرد و از بهترین سرگرمی‌ها برخوردار بود.‏ همچنین عمارات بزرگی ساخت و کتاب‌های حکیمان را مطالعه کرد.‏ به چه نتیجه‌ای رسید؟‏ به این نتیجه که «همه چیز بطالت است.‏» ولی به این درک نیز رسید:‏ «ختم تمام امر را بشنویم.‏ از خدا بترس و اوامر او را نگاه دار چونکه تمامی تکلیف انسان این است.‏» —‏ جامعه ۱۲:‏۸،‏ ۱۳‏.‏

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید