عیسی زنده است!‏

0
214

عیسی زنده است!‏

عیسی به شاگردانش ظاهر شد تا آنان را تعلیم دهد و تشویق کند.‏
سه روز بعد از مرگ عیسی،‏ تعدادی از زنانی که شاگردش بودند بر سر قبرش رفتند.‏ آنان دیدند که سنگِ جلوی قبر برداشته شده و قبر خالی است!‏
دو فرشته بر زنان ظاهر شدند.‏ یکی از دو فرشته بدیشان گفت:‏ ‹مگر به دنبال عیسای ناصری نمی‌گردید؟‏ او زنده شده است.‏› (‏مَرقُس ۱۶:‏۶‏،‏ تفس‏)‏ زنان بلافاصله دویدند تا موضوع را به رسولان خبر دهند.‏ ناگهان در راه با عیسی روبرو شدند.‏ عیسی به آن‌ها گفت:‏ «مترسید!‏ رفته،‏ برادرانم را بگویید که به جلیل بروند که در آنجا مرا خواهند دید.‏» —‏ متّیٰ ۲۸:‏۱۰‏.‏
در ادامهٔ آن روز،‏ دو شاگرد عیسی در حال رفتن از اورشلیم به روستای عِموآس بودند که در راه غریبه‌ای به آنان پیوست.‏ آن غریبه از آن‌ها پرسید در بارهٔ چه موضوعی صحبت می‌کنند.‏ آن دو شاگرد با چهره‌های غمگین جواب دادند که در بارهٔ عیسی گفتگو می‌کنند.‏ آن غریبه در واقع عیسای رستاخیزیافته بود.‏ از آنجایی که عیسی به شکلی دیگر ظاهر شده بود آن‌ها او را نشناخته بودند.‏ عیسی شروع به توضیح پیشگویی‌هایی کرد که در بارهٔ مسیح در کتاب مقدّس آمده بود.‏ بلی تک‌تک آن‌ها در عیسی تحقق یافته بود.‏

 • وقتی دو شاگرد متوجه شدند که آن غریبه عیسای رستاخیزیافته است،‏ از چشم آن‌ها ناپدید شد.‏
  آن دو شاگرد بلافاصله به اورشلیم برگشته،‏ پیش رسولان رفتند که در جایی جمع شده،‏ درها را به روی خود قفل کرده بودند.‏ در حینی که آن دو شاگرد اتفاق را برای رسولان بازگو می‌کردند عیسی ظاهر شد.‏ اما،‏ آن‌ها نمی‌توانستند باور کنند!‏ به همین دلیل عیسی گفت:‏ «چرا شک دارید و نمی‌خواهید باور کنید.‏» سپس گفت:‏ «در کتاب‌های انبیا نوشته شده بود که مسیح موعود باید رنج و زحمت ببیند،‏ جانش را فدا کند و روز سوّم زنده شود.‏» —‏ لوقا ۲۴:‏۳۸،‏ ۴۶‏،‏ تفس.‏
  عیسی بعد از رستاخیزش در طی۴۰ روز چندین بار بر شاگردانش ظاهر شد.‏ در جایی دیگر او بر بیش از ۵۰۰ نفر ظاهر گشت!‏ احتمالاً،‏ در آنجا بود که این مسئولیت بسیار سنگین را به آن‌ها واگذار کرد:‏ «رفته،‏ همهٔ امّت‌ها را شاگرد سازید .‏ .‏ .‏ و ایشان را تعلیم دهید که همهٔ اموری را که به شما حکم کرده‌ام حفظ کنند.‏ و اینک من هر روزه تا انقضای عالَم همراه شما می‌باشم.‏» —‏ متّیٰ ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏.‏
  عیسی در آخرین جلسه‌ای که با ۱۱ رسول وفادارش داشت چنین وعده داد:‏ وقتی ‹روح‌القدس بر شما آید،‏ قوّت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود تا اقصای جهان.‏› (‏اَعمال ۱:‏۸‏)‏ سپس هنگامی که عیسی به آسمان برده شد ابری او را از چشمان رسولان در ربود.‏
  ‏—‏بر اساس متّیٰ باب ۲۸‏؛‏ مَرقُس باب ۱۶‏؛‏ لوقا باب ۲۴‏؛‏ یوحنّا باب‌های ۲۰ و ۲۱‏؛‏ ۱قُرِنتیان ۱۵:‏۵،‏ ۶‏.‏
 • شاگردان چگونه پی بردند که خدا عیسی را رستاخیز داده است؟‏
 • عیسی به دو شاگردی که به روستای عِموآس می‌رفتند چه موضوعی را توضیح داد؟‏
 • عیسی قبل از صعودش به آسمان چه دستورهایی به شاگردانش داد؟‏
  روح‌القدس
  روح‌القدس خدا پرقدرت‌ترین نیرو در عالَم هستی است.‏ یَهُوَه خدا با استفاده از روح‌القدس یا نیروی فعالش آسمان‌ها و زمین را آفرید و اشخاصی را هدایت کرد تا کتاب مقدّس را بنگارند.‏ در پس تمامی معجزاتی که تا کنون خواندیم روح‌القدس بوده است،‏ منجمله بزرگ‌ترین معجزه یعنی رستاخیز عیسی به مخلوق روحی‌ای پرقدرت.‏ —‏ پیدایش ۱:‏۲؛‏ ۲سموئیل ۲۳:‏۲؛‏ اَعمال ۱۰:‏۳۸؛‏ ۱پِطْرُس ۳:‏۱۸‏.‏

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید