هفت سین کتاب مقدس

0
203

هفت سین کتاب مقدس:

۱-مسیح….ستاره ی درخشنده

صبح ..مکاشفه۲۲:۱۶

۲- اومارا زیر …سایه ی دست خود پنهان

میکند اشعیا۵۹:۱۶

۳-او ….سپر ماست مزامیر۵۹:۱۱

۴-مسیح ..سر ماست .اول قرنتیان۱۱:۳

۵-او..سردارلشکر آسمانیست.یوشع۵:۱۴

۶-او..سرورسلامتیست.اشعیا۹:۶

۷- او..سنگ زاویه است.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید