پخش خبر خوش

0
205

پخش خبر خوش

پولُس رسول سفرهای زمینی و دریایی کرد تا خبر خوش را به همه موعظه کند.‏
پولُس پس از مسیحی شدن مشتاقانه خبر خوش پادشاهی خدا را اعلام کرد.‏ او سابقاً پیروان مسیح را آزار می‌داد.‏ اما بعد از آن که مسیحی شد خود نیز به دلیل بشارت بارها مورد آزار و اذیت قرار گرفت.‏ این رسول پرطاقت چندین سفر میسیونری به جاهای دور کرد تا خبر خوش حکومتی را موعظه کند که مقصود اصلی خدا را برای بشر به تحقق خواهد رساند.‏
پولُس در طی اوّلین سفر میسیونری خود در لِسْتَرَه مردی را که از بدو تولّد لنگ بود شفا داد.‏ جمعیت با دیدن این معجزه با صدای بلند پولُس و بَرنابا را خدایان خواندند.‏ آن دو به سختی مردم را از اهدای قربانی برایشان بازداشتند.‏ همان جمعیت تحت تأثیر دشمنان،‏ پولُس را سنگسار و رها نمودند زیرا فکر کردند مرده است.‏ پولُس که از آن واقعه جان سالم به در برده بود به آن شهر برگشت و با سخنان خود شاگردان را تقویت کرد.‏
برخی از مسیحیان یهودی‌نژاد بحث می‌کردند که مسیحیان غیریهودی می‌باید بر طبق برخی از قوانین موسی عمل کنند.‏ پولُس به اورشلیم رفت تا آن موضوع را با رسولان و پیران مطرح کند.‏ ایشان پس از بررسی دقیق کتاب مقدّس و با هدایت روح‌القدس در نامه‌ای به جماعات توصیه کردند که از بت‌پرستی،‏ خوردن خون و گوشت حیوانی که خونش ریخته نشده و زنا بپرهیزند.‏ این فرامین برای مسیحیان ‹ضروری› است،‏ اما آن‌ها را ملزم نمی‌سازد که از شریعت موسی اطاعت کنند.‏ —‏ اَعمال ۱۵:‏۲۸،‏ ۲۹‏.‏
پولُس در طی دوّمین سفر میسیونری به شهر بیریه واقع در سرزمین یونان رفت.‏ یهودیان ساکن آنجا از موعظهٔ پولُس به خوبی استقبال کردند و هر روز آیات را بررسی می‌کردند تا درستی تعلیمات پولُس را دریابند.‏ پولُس باری دیگر به دلیل مخالفت شدید مجبور به سفر شد،‏ این بار به شهر آتن.‏ او در حضور اشخاص تحصیل‌کردهٔ آتن سخنرانی پرشوری ایراد کرد و در سنجیدگی،‏ فطانت و شیوایی کلام از خود الگویی به جا گذاشت.‏
پولُس بعد از سوّمین سفرش به اورشلیم برگشت.‏ وقتی که به معبد رفت برخی از یهودیانی که قصد کشتن او را داشتند شروع به آشوب کردند.‏ در نتیجه،‏ سربازان رومی مداخله کرده،‏ از پولُس بازجویی کردند.‏ پولُس که شهروند رومی بود در حضور فِلیکْس،‏ حاکم رومی از خود دفاع کرد.‏ ولی یهودیان نتوانستند اتهاماتی را که به پولُس زده بودند ثابت کنند.‏ پولُس برای این که حاکم رومی دیگر به نام فَستوس،‏ او را به یهودیان نسپارد گفت:‏ «به قیصر رفع دعوی می‌کنم.‏» فِلیکْس نیز پاسخ داد:‏ «به حضور قیصر خواهی رفت.‏» —‏ اَعمال ۲۵:‏۱۱،‏ ۱۲‏.‏

پس پولُس را برای محاکمه با کشتی به ایتالیا بردند.‏ در طی راه کشتی صدمه دید و پولُس مجبور شد زمستان را در جزیرهٔ مَلِیطَه یا مالتا به سر برد.‏ سرانجام وقتی که به روم رسید دو سال در خانه‌ای که برای او کرایه کرده بودند ماند.‏ با آن که تحت نگهبانی سربازان بود،‏ همچنان غیورانه به کسانی که به دیدنش می‌آمدند در بارهٔ حکومت خدا موعظه می‌کرد.‏
‏—‏بر اساس اَعمال ۱۱:‏۲۲ تا ۲۸:‏۳۱‏.‏

  • پس از آن که پولُس مردی لنگ را در لِسْتَرَه شفا داد چه اتفاقی افتاد؟‏
  • موضوعی که در رابطه با پیروی از شریعت موسی مطرح شده بود چگونه حل شد؟‏
  • پولُس چگونه از روم سر در آورد و در آنجا چه کرد؟‏

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید