کشته شدن عیسی مسیح

0
201

کشته شدن عیسی مسیح

عیسی مراسم جدیدی را پایه گذاری کرد؛‏ به او خیانت و بر تیری چوبی به میخ کشیده شد.‏
عیسی آگاه بود که بعد از سه سال و نیم موعظه و تعلیم زندگی‌اش بر زمین به اتمام خواهد رسید.‏ رهبران دینی یهود در پی قتل او بودند.‏ اما از آشوب مردم می‌ترسیدند چرا که عیسی را پیامبر می‌دانستند.‏ در این مدت،‏ شیطان دل یکی از ۱۲ رسول عیسی را به نام یهودای اسخریوطی به دست آورد تا به او خیانت کند.‏ رهبران دینی قول دادند که در قبال خیانت به عیسی ۳۰ سکهٔ نقره به او بدهند.‏
عیسی در شب آخر عمرش رسولان خود را جمع کرد تا فِصَح را برگزار کنند.‏ او بعد از مرخص کردن یهودا مراسم جدیدی را پایه گذاری کرد که به شام آخر معروف است.‏ عیسی نانی را برداشت و بعد از دعا آن را در میان ۱۱ شاگردش پخش کرده،‏ گفت:‏ «این است جسد من که برای شما داده می‌شود؛‏ این را به یاد من به جا آرید.‏» سپس به همان نحو نیز شراب را برداشت و گفت:‏ «این پیاله عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته می‌شود.‏» —‏ لوقا ۲۲:‏۱۹،‏ ۲۰‏.‏
عیسی در آن شب به رسولانش حرف‌های بسیاری گفت.‏ در آن میان،‏ به آن‌ها فرمانی جدید داد که از روی ایثار به یکدیگر محبت کنند.‏ او گفت که مردم با دیدن محبت شما به یکدیگر «خواهند فهمید که شاگرد من هستید.‏» (‏یوحنّا ۱۳:‏۳۴،‏ ۳۵‏)‏ سپس آن‌ها را آماده کرد تا وقایعی که قرار بود اتفاق افتد باعث اضطرابشان نشود.‏ بعد از آن که عیسی از ته دل برای آن‌ها دعا نمود با هم سرود خواندند و در دل شب به باغ جتسیمانی رفتند.‏
عیسی در باغ جتسیمانی زانو زد و سفرهٔ دل خود را در دعا نزد خدا باز کرد.‏ سپس،‏ گروهی از سربازان مسلّح،‏ کاهنان و دیگران برای دستگیری او آمدند.‏ یهودا به عیسی نزدیک شد و با بوسه‌ای او را به آن گروه نشان داد.‏ بعد از دستگیری عیسی رسولان فرار کردند.‏
عیسی در حضور دادگاه عالی یهود خود را به عنوان پسر خدا معرفی کرد.‏ دادگاه او را به اتهام کفرگویی محکوم به مرگ نمود.‏ پس،‏ عیسی را به پیش پنطیوس پیلاطُس حاکم رومی بردند.‏ آن حاکم رومی با این که در عیسی هیچ خلافی نیافت او را به دست آن جمعیت داد که با فریادهای خود خواهان مرگش بودند.‏
پس،‏ عیسی را به جُلْجُتا بردند جایی که سربازان رومی او را بر تیری چوبی به میخ کشیدند.‏ در آن موقع،‏ روزِ روشن به طور معجزه‌آسایی به تاریکی تبدیل شد.‏ عصر آن روز عیسی مُرد و در پی آن زلزلهٔ بزرگی رخ داد.‏ سپس جسد او را در قبری غار مانند گذاشتند.‏ روز بعد،‏ کاهنان غار را با سنگی بزرگ بستند و جلوی آن نگهبان قرار دادند.‏ آیا عیسی در آن قبر باقی ماند؟‏ خیر.‏ بعد از آن بزرگ‌ترین معجزه انجام شد.‏
‏—‏بر اساس متّیٰ باب‌های ۲۶ و ۲۷‏؛‏ مَرقُس باب‌های ۱۴ و ۱۵‏؛‏ لوقا باب‌های ۲۲ و ۲۳؛‏ یوحنّا باب‌های ۱۲ تا ۱۹‏.‏

  • عیسی چه مراسم جدیدی را پایه گذاری کرد؟‏
  • قبل از مرگ عیسی چه وقایعی رخ داد؟‏
    نقش حیاتی عیسی
    مرگ عیسی کلید اصلی در تحقق مقصود خدا است.‏ از آنجایی که نطفهٔ عیسی را روح‌القدس بست،‏ کامل متولّد شد و می‌توانست تا ابد بر روی زمین زندگی کند.‏ با این حال،‏ جان خود را قربانی کرد تا بشر فرصتی برای زندگی ابدی به دست آورد یعنی زندگی کاملی که آدم و حوّای نامطیع از دست دادند.‏
  • —‏ متّیٰ ۲۰:‏۲۸؛‏ لوقا ۱:‏۳۴،‏ ۳۵؛‏ یوحنّا ۳:‏۱۶،‏ ۳۶؛‏ ۲پِطْرُس ۳:‏۱۳‏.‏

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید