امروز در مكان انتظار منتظر چه هستيم ؟

0
220

امروز در مكان انتظار منتظر چه هستيم ؟

👌من منتظر #شادی خدا هستم
من منتظر# مسحي نو، #آرامش و #ملاقاتي تازه و #سلامتی تو هستم ای خداوند

‼️اما همه اینها را در مکانی بنام مکان انتظار دریافت می کنیم ، پس مکان انتظار را ترک مکن و خدا را به تعجیل میانداز زیرا آنجا محل ملاقات روبرو با اوست..

‼️قوم اسرائیل مابین مصر و کنعان در انتظار بودند ، محل انتظار آنها همان بیابان بود که خداوند بهترین معجزات را انجام داد ،

‼️چهل سال آنها با همان لباس و کفش در آنجا زندگی کردند، از صخره آب نوشيدند و از مَنْ آسماني خوردند .
ستونی از ابر و آتش آنها را راهنمایی می کرد ،

❗️❕بیابان و محل انتظار تو کجا و چیست ؟
آنها برای رسیدن به کنعان باید از بیابان عبور می کردند .

✔️انتظار قوم اسرائیل در بیابان تنها برای آزادی از دست رومیان بود ولی نتیجه این انتظار برای آنها مژده و رسالت شاه شاهان و منجی و نجات دهنده را به همراه داشت

‼️آزادی آنها تنها از اسارت رومیان نبود، بلکه شادي آزادی از اسارت از گناه بود

‼️یک مادر برای اینکه طفلش را در آغوش کشد باید ۹ ماه انتظار بکشد و صبر کند و این بار سنگین را متحمل شود.

✔️زندگی یک مسیحی نیز از بدو تولد روحانی تا روزی که به ابدیت برود مانند زن حامله، در مقطع انتظار است
اما براستی که طبق وعده های خداوند، منتظران خداوند خجل نخواهند شد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید