خداوندم

0
226

🕊خداوندم…..

اگر تکیه گاهم تو نباشی
بسیار زودتر از آنچه که
در تصور آید ، فرو میریزم……

🕊خداوندم….

بی تو حبابی را میمانم
بر سطح آب ،
که هرچقدر هم بزرگ باشم
عمرم کوتاه است…..

🕊خداوندم

قلبم را آنچنان متغیر کن
که دنیا را دمی بی تو نخواهم
و بال پروازم ده تا همچون
پروانه ها‌سبکبار باشم
و ترجمان عشق تو گردم …..

🕊خداوندم…

حالم را آنچنان کن
که با آواز خروس ها
تو را زمزمه کنم و در انتهای شب
مست باده تو باشم
و در اثنای روز برای رضای تو
انصاف بورزم و مهربانی کنم
و بندگانت را چون نشان خلقت ،
از تو دارند شایسته اکرام بدانم…..

🕊خداوندم…
لحظه ای ، دمی و چشم برهم‌زدنی
رهایم نکن و قهر کردنت را
با من ، بر خودت مپسند

                    امين🙏

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید