روزه مسیحی، کتاب مقدس چه می گوید؟

0
237

 

روزه مسیحی، کتاب مقدس چه می گوید؟

❗️کتاب مقدس به مسیحیان فرمان نمی دهد که روزه بگیرند. خدا برای مسیحی بودن روزه را بعنوان یک شرط فرمان نمی دهد.

❗️ درعین حال، کتاب مقدس روزه را بعنوان چیز خوب و مفیدی معرفی می کند.
❕درکتاب اعمال رسولان نوشته شده است که ایمانداران قبل از هر تصمیم #مهمی، روزه می گرفتند (اعمال رسولان 13: 4 ، 14 : 23).

‼️روزه و دعا اغلب با هم می آیند (لوقا 2 : 37 ، 5 : 33). اغلب مواقع، تمرکز روزه بر این است که چیزی خورده نشود. در حالیکه، هدف روزه باید این باشد که چشم خود را از دنیا برداشته و کاملا بر خدا بگذاریم.

‼️ #روزه راهی است که به خدا و خودمان نشان می دهیم که ما درباره رابطه مان با او جدی هستیم.

‼️ روزه به ما کمک می کند که دید جدیدی داشته باشیم و اتکایمان به خدا را تجدید کنیم.

✔️اگر چه روزه در کلام خدا تقریبا همیشه اجتناب کردن از خوردن غذاست، اما راههای دیگری هم برای روزه وجود دارند. هر چیزی را که بطور موقت کنار بگذاریم تا تمرکز و توجهمان روی خدا باشد روزه بحساب می آید (1 قرنتیان 7 : 1-5).

‼️روزه باید محدود به یک مدت زمان باشد، بخصوص وقتی مربوط به نخوردن غذاست. غذا نخوردن بمدت طولانی ممکن است به سلامتی شخص صدمه بزند. روزه نباید “یک راه برای رژیم غذایی” تلقی شود.

‼️هدف روزه کتاب مقدسی لاغر شدن نیست، بلکه برقراری رابطة عمیق با خداست. هر کسی می تواند روزه بگیرد، در حالیکه بعضی ممکن است نتوانند از غذا روزه بگیرند ( مثلا مرض قندیها یا دیابتیک ها)، اما هر کسی می تواند بطور موقت چیزی را کنار بگذارد تا به خدا نزدیک شود.

‼️با برداشتن چشمانمان از چیزهای این دنیا، بهتر می توانیم توجهمان را به خدا بدهیم. روزه این نیست که خدا را مجبور کنیم چیزی را که می خواهیم به ما بدهد. روزه ما را عوض می کند، نه خدا را.

‼️روزه این هم نیست که خود را روحانی تر از دیگران نشان بدهیم. روزه باید در روح فروتنی و روحیة شاد انجام شود. متی 6 : 16-18 می گوید “اما چون روزه دارید مانند ریاکاران ترشرو مباشید زیرا که صورت خویشرا تغییر می دهند تا در نظر مردم روزه دار نمایند. هر آینه بشما می گویم اجر خود را یافته اند. لیکن تو چون روزه داری سر خود را تدهین کن و روی خود را بشوی تا در نظر مردم روزه دار ننمایی بلکه در حضور پدرت که در نهان است و پدر نهان بین تو ترا آشکارا جزا خواهد داد

(مرقس باب 2 آیه ی 19-18)

روزه :
طبق شریعت موسی، یهودیان می بایست تنها سالی یکبار، در روز کفاره ، روزه بگیرند ( لاویان 29-27:23). لیکن فریسیان معمولا روزه های دیگری نیز می گرفتند تا در نظر مردم عادل جلوه کنند. در یکی از چنین روزها ، فریسیان و شاگردان یحیی تعمید دهنده روزه می گرفتند ، لیکن عیسی و شاگردانش روزه نمی گرفتند. برخی از یهودیان شاگردان عیسی را متهم کردند که رسوم را به جا نمی آوردند . لیکن عیسی فرمود : چرا شاگردانم باید روزه بدارند ؟ مادامی که من اینجا هستم ، مثل جشن عروسی است . هیچ کسی هنگامی که داماد حاضر است روزه نمی گیرد ، چرا که موقع خوردن و خوشی است.
لهذا برای شاگردان یحیی تعمید دهنده روز مناسبت داشت، زیرا که یحیی در زندان بود( مرقس 14:1) اما شایسته نبود که شاگردان عیسی روزه بگیرند زیرا که او هنوز در میان ایشان بود.
《برای هر چیز زمانی است و هر مطلبی زیر آسمان وقتی است… وقتی برای گریه و وقتی برای خنده، وقتی برای ماتم و وقتی برای رقص 》( جامعه 4-1:3)

✨آیه ی 20: سپس عیسی گفت: که روزی داماد از ایشان گرفته خواهد شد . منظور او این بود که روزی کشته خواهد شد . آنگاه برای شاگردانش ایام ماتم و روزه فرا خواهد رسید.

✨آیه ی 21 پیروی شاگردان عیسی از رسوم قدیمی یهودی، مثل دوختن وصله ای نو بر جامه ای کهنه بود. وصله ی نو وقتی آب برود ، از جامه ی کهنه جدا می گردد و پاره شدگی اش بدتر می شود. حیات روحانی و نوین یک مسیحی را نمی توان به راحتی با رسوم کهنه ی جهان در هم آمیخت .

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید