صعود خداوندمان عیسی مسیح

0
215

🎊#صعود خداوندمان عیسی مسیح به آسمان‌بر همه شما سفیران و فرزندان مسیح شادباش باد 🎊

یوحنا فصل چهارده آیه دو

🙌نزد پدر من خدا، جا بسیار است. من می‌روم تا آن جا را برای شما آماده کنم.

🙌وقتی همه چیز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم برد، تا جایی که من هستم شما نیز باشید.

🙌اگر غیر از این بود، بطور واضح به شما می‌گفتم.

🙌منزل دائمی من و شما در #آسمان مهیا شده است

🕊با مسیح بمانیم و بمانید که کلید منزل آسمانی ما نزد اوست . 🕊

ناهيد -علي -اكبري

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید