مسيحي واقعي يعني چه؟؟

0
199

مسيحي واقعي يعني چه؟؟
هیچ کس نمی تواند خودبخود مسیحی
شود، هیچ کس نمی تواند کس دیگر را مسیحی کند تنها خدا میتواند!

کسی که خود را مسیحی میداند باید به روشنی تمام بداند مسیحی کیست تا از مسیحی بودن خود مطمئن شود. اکثر مردم فکر میکنند مسیحی کسی است که به مسیح ایمان دارد و زندگی او طبق موازین اخلاقی با کوشش در اطاعت از مفاد ده احکام در تورات و تعالیم اخلاقی عیسی مسیح در انجیل سپری میشود. البته زندگی یکی مسیحی واقعی باید چنین باشد. ولی تنها کوشش برای داشتن یک چنین زندگی، انسان را مسیحی نمی کند. بلکه بر طبق تعالیم کتاب مقدس، مسیحی کسی است که زندگی خود را کلأ تسلیم عیسی مسیح زنده نموده و تنها به او اعتماد می کند و نه بر اعمال نیک، مراسم مذهبی و زندگی موفق خود! در کلام میخوانیم: “چون به ثروت و توانایی خود تکیه کردیف پس هلاک خواهی شد” (ارمیا۴۸: ۷)

سوال- چگونه خود را تمامأ به عیسی مسیح تسلیم نمائیم؟ ابتدا باید این حقیقت اساسی کلام خدا را به درستی درک کنیم: “زیرا همه گناه کرده اند” رومیان ۳: ۲۳ و آن را به خود اختصاص دهیم و قبول کنیم که گناهکاریم و در پیشگاه عدل خداوندی محکوم می باشیم. آن وقت برای رهائی از زیر بار محکومیت به حقیقت دیگری از کلام خدا توجه نمائیم که چنین الهام شده استک

“بنابراینف چون به عیسی مسیح تعلق داریم، هیچ محکومیت و مجازاتی در انتظار ما نیست” (رومیان ۸: ۱)

عیسی مسیح این دو حقیقت تابناک انجیل را در یک آیه این چنین آشکارا بیان میکند:

“کسانی که به او (مسیح) ایمان نیاورند، از هم اکنون محکومند، چون به یگانه فرزند خدا ایمان نیاورده اند” (یوحنا۳: ۱۸)

بلی، مسیحی کسی است که ابتدا به وسیله روح القدس متوجه شده است که گناهکار است و در پیشگاه عدل خدا محکوم می باشد. آن وقت از کلام خدا دریافته است که عیسی مسیح از فیض بی کران خود، جان خود را برصلیب فدا کرد تا نجات خود را به او هدیه کند و او را از زیر بار محکومیت آزاد سازد. او با شنیدن این مژده “نجات عظیم” از کلام خدا، به عیسی میح ایمان آورده و با توبه و پشیمانی از گناهان خود، از خدا خواسته است گناه او را بیامرزد و روح القدس را در قلب او ساکن گرداند تا به هدایت و قدرت او، یعنی روح القدس بتواند زندگی خود را تمامأ تسلیم یگانه منجی و مولای خود عیسی مسیحی بنماید! باید دانست که این همه، تازه شروع زندگی روحانی یک مسیحی است. او در این حال نوزادی بیش نیست و احتیاج جسم او را فراهم کرده تا جسمأ سالم بماند و رشد کند، احتیاج روح او را نیز در کتاب مقدس که “ما را از هر جهت آماده و مجهز می سازد” (دوم تیموتاوس۳: ۱۶-۱۷) فراهم کرده است.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید