مفهوم صعودمسیح

0
225

مفهوم #صعودمسیح :

✔️عیسی مسیح بعد از برخاستن از مردگان #چهل ‌روز را با شاگردانش گذراند و بعد به آسمان صعود نمود.
(لوقا ۲۴:‏۵۱ و اعمال رسولان ۱:‏۹)

✔️طبق تقویم مسیحی تاریخ این حادثه مثل روز #عید قیام‌، سال به سال عوض می‌شود ولی همیشه چهل روز بعد از #یکشنبۀ عید قیام است و به روز پنجشنبه می‌افتد.

✔️و ده روز بعد از #صعود، همانطوری که مسیح وعده داده بود، روز #پنطیکاست فرا رسید و #روح‌القدس نازل شد (اعمال رسولان ۲:‏۱-۴).

‼️اما اهمیت صعود در چیست‌؟ بدون شک شاگردان از رفتن مسیح خیلی ناراحت و متأسف بودند. پس چرا لازم بود که مسیح آنها را ترک کند و الان کجاست و چه کار می‌کند؟

❌در وهله اول کلام خدا نشان می‌دهد که مسیح در دست راست خدای پدر نشسته است
(رومیان ۸:‏۳۴؛ افسسیان ۱:‏۲۱ و کولسیان ۳:‏۱)
و استیفان‌، اولین شهید مسیحی‌، مسیح صعود کرده را دید و این حقیقت را تأئید کرد
(اعمال رسولان ۷:‏۵۵-۶۰).
مسیح هم وقتی که با شاگردانش صحبت می‌کرد به صعود خود اشاره نمود
(یوحنا ۱۶:‏۵ و ۲۰:‏۱۷).

❌پس مسیح الان چه‌ کار می‌کند و از صعودش چه نتایجی می‌توان گرفت‌؟

۱- مسیح سلطنت می‌کند
۲- مسیح از طرف ما صحبت می‌کند
۳- مسیح، در را بسوی خدا گشوده است
۴- مسیح برای ما دعا و شفاعت مي كند.
۵- راه مسیح بسوی پیروزی، پر از رنج است
۶- ما در سلطنت مسیح شریک می‌شویم‌
۷- مسیح عطایای مخصوص به کلیسایش می‌بخشد
۸- مسیح‌، خداوند فضا و زمان است‌

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید