خدا، خدایی قادر است

0
201

👑خدا، خدایی قادر است. 👑

برای او هیچ‌ کاری غیرممکن نیست. او می‌تواند کوهها را جابه‌جا کند، خورشید را ثابت نگه‌ دارد و بیماران را شفا بخشد.
📖در باب ۴ کتاب یوشع، می‌خوانیم که خدا چطور کار عظیم آوردن قوم اسرائیل به سرزمین موعود را به اتمام رساند. او همانطور که وعده داده بود،
قوم اسرائیل را از بردگی به سوی آزادی هدایت فرمود. به دلیل عظمت کاری که وی انجام داد، نمی‌خواست قوم هرگز آنچه را که برایشان کرده بود، فراموش کنند. او می‌خواست قوم پیوسته معجزه‌ای را که برایشان انجام داده بود، و این را که وی چه خدای قادر و قدرتمندی است، به یاد داشته باشند. لحظه‌ای به گذشته فکر کنید. خدا کارهای شگفت‌انگیزی در زندگی شما انجام داده است. ممکن است او معجزۀ شفایی انجام داده باشد یا شما را از اسارت اعتیاد رهانیده و به سرزمین موعودتان وارد کرده باشد. امروز کمی تأمل کنید تا کارهای عظیمی را که خدا برای شما انجام داده است، به یاد بیاورید. او را بستایید و متعهد شوید که هرگز کارهای شگفت‌انگیزی را که برایتان انجام داده، فراموش نخواهید کرد

شریر خیلی راحت میتونه رویاهای مارو بزنه و بکوبه!
🙏

پس، از رویاهات با دعا و عمل محافظت کن،

  • من یک چیز را خوب فهمیدم :
    دیگران کارهای تو را احمقانه فرض میکنن ولی خودشان عاشق این هستند که مثل تو باشند !

پس یادت باشه تو در راه درست قدم برداشتی ، ناامید نشو،
تمامی هدف شریر زدن رویاهای توست!
وعده ها عملی نمیشوند تا ما خودمان نخواهیم، وعده را خدا میدهد و عملی کردنشان دست ماست، خدا برای عملی کردن وعده هایی که داده زور نخواهد کرد، و اگر نخواهیم عملی نخواهند شد!
رویاها = عمل میخواهند

  • چند نمونه از مردان خدا در کتاب مقدس که وعده را از خدا گرفتند ولی برای رسیدن به آن خود عمل کردند :
  • نوح = وعده را یافت ولی چهل سال برای وعده زحمت کشید و خود عمل کرد و کشتی ساخت برای نجات!
  • موسی = وقتی وعده را گرفت حرکت کرد به طرف مصر و با زحمتهای فراوان وعده را عملی کرد !
  • پولوس = وعده را گرفت که برای غیر یهودیان بشارت دهد و حرکت کرد !

و ده ها مرد و زن کتاب مقدسی که خود خواستند و وعده ها را عملی کردند.

اگر وعده ای از خدا گرفتی و نشستی تا آن عملی شود بدان آن را به دنیای مردگان خواهی برد، جایی که وعده معنایی ندارد!

وعده ها = عمل

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید