خـدای گم شده!!! انــسان گم شــده

0
250

 

✨خـدای گم شده!!! انــسان گم شــده.✨

وقتی یعقوب از لابان فرار می کند همسرش خدایان پدرش را می دزدد. پیدایش 31 : 19
لابان با عده ای شمشیر بدست و خشمگین به دنبال خدایانش می آید. پیدایش 31 : 30
لابان در همه خیمه ها بدنبال خدایانش می گردد ولی پیدا نمی کند. پیدایش 31 : 32
لابان عصبانی و خشمگین و سرخورده می شود زیرا خدایانش گم شـده و نمی دانـد کجاست؟

وقتی مانند لابان در ذهن خود خدایی براساس توهمات ناشی از روایات نیاکانمان خلق می کنیم دائما باید در مراسم و معابد بدنبالش بگردیم و هراس داشته باشیم بوسیله یک فلسفه جدید یک روش تازه یک طرز تفکر نــو خدایمان گــم نـشود و یا حضورش کم رنگ نگردد آنوقت است که مانند لابان به بیرحم ترین شخص مذهبی تبدیل می شویم که هرگونه جنایتی را مقـدس می دانــد.

در نقطه مقابل و کاملا متضاد با اینگونه طرز تفکر عیسی مسیح بعنوان کلمه دل خــدا گفت: “من آمده ام تا انسان گمشده را بجویم و او را نجات بخشم.” لوقا 19 : 10

✨👌خدای حقیقی گم شدنی نیست بلکه این انسانست که بخاطر تاریکی شرایط دنیا در افکار و خواسته هایش گم شده نه خدا. و این خداست که بدنبال انسانست که او را بخود بیاورد تا بتواند در فیض بیدار کننده نــور مسیح خودش را پــیدا کند. بهترست دنبال خودمان بگردیم زیرا جایی نیست که خـدا آنجا نباشد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید