شروع کن به حرکت در اراده خدا

0
224

💕شروع کن به حرکت در اراده خدا
گذشته تو در مسیح مرد💕

حرکت در مسیر درست و پیش رفتن در زندگی ، احساس امید و زندگی را در ما زنده نگه می دارد. البته خیلی مهم است که حرکت ما هدفمند باشد و یا حداقل فکر اولیه آن درست باشد . هیچ کس دوست ندارد مسیری را برود که نتیجه نامطلوب بدهد .هیچ کس دوست ندارد که کاری را انجام بدهد و از آن ضرر ببیند.
حرکت کردن در زندگی برای ما ضروری است ، در واقع انسان میل به حرکت برای پیشرفت دارد و امید آن دارد که تغییرات مثبت در زندگی خود بدهد .
حال ببینیم چه حرکت هایی برای زندگی شما سازنده است . آیا هر قدمی در هر راهی صرف اینکه آن راه برای آینده خوب است ، کافیست و شما می توانید آن را انجام دهید؟
کلام خدا به ما تعلیم می دهد آنچه که در فکر خداست ، به زندگی ما سلامتی می بخشد . حرکت کنید ولی قدم های خود را در اراده خدا بگذارید.
بعنوان مثال اگر قصد جابجایی به شهر یا کشوری بهتر دارید ، درست است که حرکت شما حرکتی مثبت و به نظر تاثیر خوبی دارد ولی اول ببینید بر طبق طرح و اراده خدا هست یا نه !
و یا ممکن است برای شغل و یا در جهت راه انداختن کاری می خواهید حرکت کنید، که باز هم در این امور وقتی در اراده خدا حرکت می کنید ، کار شما مبارک خواهد بود.
شما می توانید به هر حال در حرکت باشید ولی مسیری را بروید که نباید می رفتید . اینکه شما چه را دوست دارید و یا خواست خدا چیست ، می تواند تاثیر سرنوشت سازی را بر زندگی شما بگذارد .
شما ممکن راهی را که موافق دلتان است انجام بدهید ولی نتیجه آن برای شما خوشایند نباشد . شاید آن را تجربه کرده اید. در عوض وقتی که خدا ما را به مسیر هایی هدایت می کند و حرکت می دهد، نتیجه آن سلامتی و مبارک خواهد بود . هر پدر و مادری برای فرزندانشان بهترین ها را می خواهند. خدا فراتر از پدر و مادر زمینی عمل می کند .
خدا پدر شماست در مسیح عیسی ، شما را به راهی نمی فرستد که آسیب ببینید. راه خدا سلامتی است ، راه خدا نیکوست، راه خدا آزادی و شفاست ، راه خدا در آن آرامی است ، راه خدا مبارک است .
حرکت کنید و با اعتماد کامل در راه هایی که خدا به شما نشان داده و یا می دهد، حرکت کنید . حرکت کردن در خدا، همیشه بر حرکت انسانی ما برتری دارد . عیسی گفت راه من هستم . اراده عیسی را بیابیم و زندگی خود را در حرکتی جاودانی گارانتی کنیم

ممکن است تلخی ها و اعمال زننده ای که در گذشته انجام شده است و یا چیزهایی از گذشته باشند که وقتی به ذهن شما می آیند برای شما احساس شرم و یا غم و محکومیت را داشته باشند؛
کلام خدا حقیقت است و حقیقت به شما آزادی می دهد . در چنین مواقعی در فکر خود و یا بلند اعلام کنید که گذشته من در مسیح ، مُرد و من انسان تازه ای هستم و این را باور کنید و نگذارید شیطان شما را به عقب بکشاند و دوباره با اعمال مُرده و درگذشته ، که شما در گذشته انجام داده اید ، زندگی شادمانه و آزادانه ای که در خدا دارید را بدزدد. خدا به گذشته شما کاری ندارد مگر اینکه بخواهد از طریق کارهایی که در گذشته برای شما انجام داده است ، نامش را جلال دهد که این هم در جهت بنای خودِ شما و دیگران می باشد. به هیچ عنوان در گذشته تفکر نکنید ، مخصوصا در اعمالی که خطا و اشتباه بوده است، چون دری باز می کنید به روی شیطان و افکار خود را در بند خواهید کرد . خدا دست روی گذشته شما نمی گذارد که شما را محکوم کند ، پس آنچه کهنه بود و درگذشته ، بگذارید همانطور مدفون شده بماند و دیگر به سراغ آن نروید تا افکار شما شیرین باشد .
تفکر خود را بر حقیقت کلام خدا بگذارید و هر روز اینگونه تازه تر خواهید شد .

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید