قبر او خالیست

0
205

قبر او خالیست
طنین وشادی نهفته در این کلام هنوز هم بعد از بیش از دو هزار سال باعث قوت قلب همه ی ماست.
آری او بر خاست…
تا طبیعتی تازه در انسانها به وجود آورد
او برخاست…
تا ما بر مرگ پیروزی یافته و حیات ابدی به ما بخشد
او برخاست..
تا ما زندگی تازه ای بدست آوریم.

قیام مسیح خداوند بر همگان مبارک

عرفان زبرجدی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید