نانهايت را در سبد بگذار

0
219

🌷نانهايت را در سبد بگذار🌷

شنیده اید که کتاب مقدس گفته است: “كلام‌ تو برای‌ پایهای‌ من‌ چراغ‌، و برای‌ راههای‌ من‌ نور است‌.” (مزامیر ۱۰۵:۱۱۹) معنی اش را می توان اینگونه شرح داد:

بسیاری از ایمانداران در رویای خدمت به خداوند هستند. این همان فراخواندگیی است که از بدو تولد تازه و تعمید باری گرانبها بر دوش مسیحیان قرار می گیرند تا بروند و تمام جهان را از نام عیسی مسیح پر سازند. اما در این میان همگی امکانات مساوی و یا برابر ندارند.
بیشتر مواقع ایمانداران در تنگی و سختی فیزیکی، جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی – مذهبی و مالی و … قرار می گیرند که کار خدمت به خداوند را دشوار و دشوار و دشوارتر می کند؛ تا زمانی که ممکن است گاهی شخص ایماندار به اطرافش بنگرد و ببینید شرایط بسیار سختی برای خدمت وجود دارد و ظاهرا قادر نیست نقشه خداوند را عملی سازد! در این موقع است که این آیات به داد ما می رسد. به این چند آیه از (متی ۱۷:۱۴-۲۰) توجه کنید:

“عیسی‌ ایشان‌ را گفت‌: «احتیاج‌ به‌ رفتن‌ ندارند. شما ایشان‌ را غذا دهید »
بدو گفتند: «در اینجا جز پنج‌ نان‌ و دو ماهی‌ نداریم‌!»
گفت‌: «آنها را اینجا به‌ نزد من‌ بیاورید!»
و بدان‌ جماعت‌ فرمود تا بر سبزه‌ نشستند و پنج‌ نان‌ و دو ماهی‌ را گرفته‌، به‌ سوی‌ آسمان‌ نگریسته‌، برکت‌ داد و نان‌ را پاره‌ کرده‌، به‌ شاگردان‌ سپرد و شاگردان‌ بدان‌ جماعت‌.
و همه‌ خورده‌، سیرشدند و از پاره‌های‌ باقی‌ مانده‌ دوازده‌ سبد پر کرده‌، برداشتند.”

امروز در قرن ۲۱ بعد از گذشت بیش از ۲۰۰۰ هزار سال شرایط هیچ تغییری نکرده. به زبان ساده: همکیش، خواهر و برادرم در خداوند، هرچه امروز در چنته و کیسه قلب ات برای خدمت و خوراک دادن به جماعت (کلیسا) و مردم دنیا دارید به عیسی مسیح بدهید. هر امکانی که همین الان برایتان مقدور است را با خاطری امن و دلی گشاده برای عیسی مسیح بگذارید (مهم نیست میزان اش چه اندازه است) مهم آن است که آن میزان را به دستان پدر تمامی قوتها بدهی. او آنچه تو داری را برای خوراک روحانی – زمینی برکتی تمام ناشدنی خواهد داد. چون عیسی قادر است و این کار کلیسا و آن معجزه خداوند تنها برای یک هدف است تا “نام خداوند ما عیسی سرور در جلال اش بیشتر آشکار شود” تا نور پر جلال خداوند را تمام عالم ببینید.
عیسی مسیح امروز به خطاب به ما می گوید: “شما ایشان را غذا بدهید”!
پس همین امروز پاسخش را بده و نانهایت را در سبد بگذار و تقدیم کن!
امیدوارم تا معنای آیه (مزامیر ۱۰۵:۱۱۹) برایتان بیشتر باز شده باشد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید