بخشش و محبت اصل بنیادین ایمان مسیحی

0
232
بخشش و محبت اصل بنیادین ایمان مسیحی

درس بخشش یکی از اساسی ترین اصولیست که عیسی مسیح به شاگردان خود آموخت.
بدون اصل بخشش و محبت، پادشاهی خدا در زندگي ما جلو نمی رود. مسیح می دانست که روزهای سختی در انتظار شاگردان است و اگر آنها یاد نگیرند که ببخشند، از پا در خواهند آمد.
یکی از نقاط قوت ما در مسیحیت، بخشش در مقابل بدیست.
خدا ما را در عیسی مسیح بخشید تا ما نیز دیگران را ببخشیم. اين يك قدم براي شناخت كلام خدا و تشخيص خواست خدا براي ماست چون عیسی مسیح آمد تا درس بخشش و محبت را بما بیاموزد، تا طبیعت بره را داشته باشیم.
اگر ما هر روز با مسیح مشارکت داشته و در کلام او تفکر کرده و به آن عمل نمائیم، و وقتي در حضور او مي مانيم او شخصيت و ماهيت خودش رو براي ما اشكار ميكنه و از اتش حضور او و سلامتي او پر گشته و ازاد ميشويم از هر رنج از هر اسارت و كدورت و اين چنين است كه میتوانیم با قدرت روح یکدیگر را ببخشیم و محبت نمائیم، و شاهدي مؤثر باشيم بر اَي ملكوت مسيح و پيروز بر عوامل و موانع دنيا
و مردم این جهان خواهند دانست که ما شاگردان مسیح هستیم.

عرفان زبرجدی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید