داوود به آيندهٔ دور نگاه می‌كرد

0
181

داوود به آيندهٔ دور نگاه می‌كرد و زنده شدن مسيح را می‌ديد و می‌گفت كه جان او در عالم مردگان باقی نخواهد ماند و بدنش نخواهد پوسيد.
داوود در واقع دربارهٔ عيسی پيشگويی می‌كرد و همهٔ ما با چشمان خود ديديم كه خدا عيسی را زنده ساخت.
«او اكنون در آسمان بر عاليترين جايگاه افتخار در كنار خدا نشسته است و روح‌القدس موعود را از پدر دريافت كرده و او را به پيروان خود عطا فرموده است، كه امروز شما نتيجه‌اش را می‌بينيد و می‌شنويد.
اعمال رسولان 2:31 – 33 PCB

هللویاه!!
عید قیام روز رهایی از بندهای دروغین از پای تمام عاشقان مسیح مبارک باد
مسلما این عید اثبات این اعتقاد است که وعده خداوندمان به درستی در آغازانجام شده ودر پایان نیزانجام خواهد شد
هللویا🙏
آمین
عرفان زبرجدی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید