زیرا خداست كه از لطف خود، هم اراده و هم قدرت هركاری را در شما ایجاد می‌کند.

0
244

زیرا خداست كه از لطف خود، هم اراده و هم قدرت هركاری را در شما ایجاد می‌کند.

فیلیپیان ۲:۱۳

ای پدر من که در آسمانها مراقب ونگران من هستی

چگونه تو را بستایم

تویی که پادشاه عشقی!

 تو را نور عالم بخوانم…؟؟

یا راه و راستی و حیات…؟؟

تویی که تنها وسیله ی نجات من هستی…!

چه بخوانمت ؟؟

منجی…؟!

من از وصف و ستایش تو عاجز هستم

تویی که مالک قلب و روح منی..!

می خوانم تو را به بزرگی…

به شکوه …

به عشق…

می خوانم به امانت به وفاداری به ایثار…

ای معبود من…

ای جان جانان من…

چگونه ستایشت کنم که شایسته ی مهربانیت باشد !

بغضی راه گلویم را بسته است

واشک هایم بی اختیار می بارد

باشد که این اشک ها نام تو را در قلب من جاودانه  حک کند

وتطهیر کند روحم را…

نام تو در تار وپود جانم آمیخته است

اکسیر محبتت جانم را جامی جاودانه نوشانید

تا وارث محبت تو در زمین باشم

آنگاه که مرا در آغوش پر از مهربانیت کشیدی

تنهایی  خود را در برابر عظمت وجلالت برای ابد به فراموشی سپردم

و در تو برای همیشه محو شدم !

گم شدم !

وچون بخاری به آسمان تو بازگشتم !

و در تو دوباره زنده شدم…

و اینک برای ابد در تو زندگی خواهم کرد !

ای خداوند پر جلال و مهربان من…

 واکنون در لحظات زیبای  تولد  مسیح یگانه ات برای تمامی آنها که قلب خود را به تو میسپارند طلب میکنم تمام نیکی های جاودانه را…

ودر نام قدوس تو  چراغی برای روشنایی این روزهای تاریک که بر سر مردمانم سایه افکنده است آرزو میکنم ومیدانم تو تواناترین توانا یان هستی و  مردم مرا نجات خواهی بخشید همانگونه که مرا نجات بخشیدی

معبود من از سر محبت ومهر نگاهی بر قوم پر از خستگی و  تنهای کشورم بینداز وبا دم روح بخش خویش بار دیگر در کالبد یخ زده ی ایران وایرانیان زندگی دوباره ای آغاز کن

ای که میبینی تمام ظلم ها را …

تنها راه نجات و تنها چراغ شب های آنها تو خواهی بود …

درنام پر جلال عیسی طلبیدم

آمین🙏

عرفان زبرجدی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید