نماز مسيحيان چگونه است؟

0
241

نماز مسيحيان چگونه است؟

نماز در مسیحیت تابع قانون ویا مراسم خاصی نیست در واقع برای حرف زدن وعبادت خداوند احکام سخت گیرانه ویا شرط وشروط های تعیین شده ودست وپا گیری وجود ندارد
ضمنا در اناجیل هیچ مراسم مشخصی تحت عنوان نماز اشاره نشده است
بنابراین مسیحیان با مطالعه ی کتاب مقدس با خدای زنده ارتباط برقرار میکنند
کتاب مقدس از الهامات سرشار است ویک ایماندار واقعی میداند که با مطالعه ودقت در سخنان وحکایات ان میتواند به درستی با پدر آسمانی خود حرف بزند واو را در تمام اجزای زندگی خودحس کند
در واقع ایماندار ران در دعا با پدر آسمانی گفتگو میکنند
وقتی یک مسيحي دعا می‌کند، دعای آنها می‌تواند شامل اين قسمتها باشد

١- ستايش و شکرگزاری خدا، برای قدوسيت او که از گناه متنفر است و با گناه سازش ندارد.
برای محبت عظيم او که انسان گناهکار را آنقدر دوست داشت که يگانه فرزند روحانی خود عيسی مسيح را بخاطر ما فدا کرد.
برای فيض و رحمت بيکران او که گناهانمان را در اتحاد با مسيح و به دليل خون ريخته شده او بخشيده و ما را از گناه و نتايج آن نجات داده.
برای عظمت و قدرت و جلال او
و برای همه وعده‌ها و برکات و نعمتهای بی‌دريغ او در عيسی مسيح، خداوند و منجی ما.
٢- اعتراف به گناهان دانسته با دلی توبه‌کار، چون گناه اعتراف نشده می‌تواند به رابطه ما با خدا لطمه بزند و باعث شود که رابطه‌ای شفاف و صميمی با خدا و ديگران نداشته باشيم.
همچنين گناه، مانع جاری شدن برکات خدا به زندگی ما شده و مشکلات بسياری را به همراه می‌آورد.
در اتحاد با مسيح از گناهان‌‌مان بخشيده شده‌ايم، ما نیز بایدديگران را ببخشيم و برای آنان دعای خير ‌کنيم.
٣- دعا و شفاعت بنام مسيح برای انسانهای گمگشته و نجات نيافته،
همچنين برای نيازهای‌ خود و خانواده و عزيزان‌مان
و برای هر احتياج ديگر مانند حفاظت الهی و شفا و موضوعات ديگر نيز می‌توان دعا کرد.
در واقع یک مسیحی واقعی همه جا ودر هر زمانی با خداوند زنده ی خویش گفتگو میکندواین حرف زدن نه از اجبار است ونه از سر انجام وظیفه وتکلیف تنها از سر عشق ومحبتی است که به واسطه ی محبت به مسیح خداوند در قلبهای ایمانداران جاری شده است
وقتی ما به عمق محبت مسيح فکر می‌کنيم که چگونه بخاطر ما گناهکاران رنج کشيد و حتی مرگ بر روی صليب را که شرمسارترين طريق کشتن يک شخص بود متحمل شد تا حيات خود را به ما ببخشد، آنوقت است که با جان و دل در حضور او وقت می‌گذاريم و نامش را در قلب و وجود خود جلال می‌دهيم. کسی که از راه ايمان به مسيح، محبت خدا را چشيده، آنوقت می‌تواند خدا را متقابلاً دوست بدارد و با انگيزه عشق و محبت، در حضور او دعا کند و او را ستايش و پرستش نموده و شکر و سپاس گويد.
در خاتمه، شما حق‌جوی عزيز را دعوت می‌کنيم که به مسيح خداوند و واقعيت مرگ او بر صليب و قيام و رستاخيز او از مردگان، برای دريافت نجات و حيات جاويد، ايمان بياوريد تا با خدای پدر آسمانی اتحاد و رفاقت و مشارکت داشته باشيد و در نام نجات دهنده بشر عيسی مسيح و با هدايت روح القدس دعا کنيد و با خدای زنده حقيقی، گفت و شنود نمائيد.
کلام خدا در مزمور سی و چهارم ۳۴داود آيه هشت ۸می‌فرمايد: “بچشيد و ببينيد که خداوند نيکو است. خوشابحال شخصی که بدو توکل می‌دارد.”
ناهید علی اکبری

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید