تمام دختران ، باید شعری داشته باشند ؛

0
257

تمام دختران ، باید شعری داشته باشند ؛

که برای آن‌ ها سروده شده …

حتی اگر برای این کار ، ناچار شویم دنیای خراب شده را زیر و رو کنیم

ریچارد_براتیگان

ومن شادترین دختری هستم که با هر شعری که تو برایم سروده ای بارها بر روی ابرها راه رفتن را تجربه کرده است

تو زیباترین شاعر ی هستی که سالهاست با قلم مرا در بند کشیده ای گاهی با نقشی از رنگ وسایه ها وگاه با خطی خوش بر قلب سپیدی کاغذ بارها وبارها..

 در هر سرودنت

مرا به اوج اسمان دعوت کرده ای

همیشه مانا باشی نقاش جاودان تابلوی بی نظیر عشق در من

ناهید علی اکبری

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید