روز رستاخیز عیسای مسیح از مردگان ،روز به حقیقت پیوستن تک تک گفته های عیسای خداونداست

0
178

روز رستاخیز عیسای مسیح از مردگان ،روز به حقیقت پیوستن تک تک گفته های عیسای خداونداست
روزی که با برخاستن او از مرگ ،به تمام جهانیان ثابت شد ،آخر تمام سیاهی هادوباره خوبی باز خواهد گشت و عاقبت همیشه پیروزی با خداوند ماست .بی صبرانه منتظر بازگشت او هستیم و چشم بر راه دوخته ایم و برای نجات جهان و آگاهی قلبها و رهایی از شریر و بیماری ومرگ های نا بهنگام در دعا هستیم ، باشد که دوباره با چشمان خویش بازگشت او را نظاره کنیم وجهان را پر از آرامش وصلح وسلامتی و دانایی بیابیم
که ما ایمان راسخ داریم او خواهد آمد وتمام پلیدی ها از جهان وجهانیان رخت خواهد بست
پس از صمیم قلب این روز تحقق معجزه را ، به همه ی مردم دنیا تبریک میگویم
و برای تمام قلب ها آرزوی رهایی از شریر و در پناه و آغوش خداوند وپدر خویش آرامش یافتن را دارم
«عرفان زبرجدی»

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید