خوشا بحال کاملان طريق که به شريعت خداوند سالکند

0
241

خوشا بحال کاملان طريق که به شريعت خداوند سالکند

مزمور 119: 1

زنبوران عسل در شرايط سخت با اتکا به اعضاي خاص گروه به نام “ظروف عسل” نجات پيدا ميکنند. آن ها آن قدر شهد میخورند که مانند يک توپ گرد باد می کنند و به سختی حرکت می کنند.
وقتی آب و غذا کمياب شد اين زنبورها مثل انبار عمومی غذا عمل می کنند. آن ها با بکار بردن همه ي آن چيزهايي که در بدن خود ذخيره کرده اند از گروه محافظت می کنند.

همينطور هم فرزند خدا بايد قلب و فکر خود را با حقايق کلام پر کند. تنها زمانی که او کلام خدا را در زندگی خودش به کار برد می تواند ديگران را به راستي هدايت و تشويق کند.

خدا به حزقيال نبي گفت: طوماري را که شامل پيغام “نوحه و ماتم و وای” بود بخورد (حزقيال 2: 10) و به خاطر اينکه او مطيع خدا بود و هر عملي را اول در زندگی خود انجام می داد توانست جسورانه پيغام نجات بخش را به همه کساني که مي شنوند ارزانی دارد.

ما ايمانداران بايد به انبار عمومی تبديل شويم. با درک حقايق انجيل به روح القدس اجازه دهيم تا اين حقايق را بخشي از زندگی ما گرداند. پس از کلام خدا پر شويم. ميتوانيم برای همه کسانی که به غذاي روحانی نياز دارند با تاثير بيشتری سخن گوييم.

خداوندا، وقتی از کلام تو می خوانيم . روح ما تقويت می شود . پس می توانيم اين نان گرانبهای زندگی . را با ديگران تقسيم کنيم عيسی مسیح خداوند فرمود: من نان حيات هستم. «يوحنا 6: 35»
خداوندا مرا چنان در ایمانم قوی ساز که چون انباری غنی از ذخایر معنوی بتوانم به قوت عیسای مسیح نور و روشناییت را در تاریکی های جهان منتشر سازم.
آمین
عرفان زبرجدی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید