چنان رود باش

0
246

رسیدن به مقصد تنها بهانه ایست برای جریان یافتن
اشتباه می کنند ، انها که اشتباه نمی کنند
باید راه افتاد
جریان یافت
رفتن ، رابطه ای با رسیدن ندارد
تو چنان رود جاری باش
بی درنگ وپرشتاب و بی بازگشت به گذشته
مقصد افرینش ، مکاشفه ی فروتنی و بخشایش است
دورها چمن زاری در دشت یا دریایی بزرگ ترا به انتظار نشسته است
چه فرقی برای رود دارد که در قلب کدام یک آرامش ابدی خویش را بیابد،
هستی رود ، از جنس رفتن است…
ناهید علی اکبری

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید