به نام غیرت

0
354

این چهره ⁧مونا حیدری است دختری که همسرش سر او را برید. قلبم مچاله شده از لبخندی که «ناموس» پرستان به نام «غیرت» و « آبرو» از این دختر نوجوان گرفتند.
‏ عکس چند هفته پیش در ترکیه گرفته شده، زمانی که پدر و عموی‌اش رفته بودند تا او را راضی کنند به ایران برگردد. او لبخند می‌زند چون گفته بود با دیدن پدرش احساس امنیت می‌کند و وعده‌های پدرش را باور کرده بود
منبع: توییتر فرزاد صیفی‌کاران روزنامه نگار

ماجرای کامل قتل
مونا حیدری زمانی که ۱۲ سال سن داشت به عقد پسرعموی خود درآمد همانطور که این رسم در بین اعراب بسیار رواج داشته و دختر را در بدو تولد متعلق به پسر عمویش می دانند منا هم زمانی که ۱۲ سال سن داشت ازدواج کرد بعد از دو سال صاحب فرزند شد اما آزار و اذیت‌های پسرعمویش باعث شد که او تصمیم بگیرد از خانه فرار کند و به همراه فرزند خود به ترکیه مهاجرت کرد
اما خانواده اش به سراغ او رفتند و در نهایت او را در ترکیه پیدا کرده و به ایران بازگرداندند
اما بازگشت او به ایران مقدمه قتل مونا حیدری بود همسرش در بین راه نقشه قتل او را کشیده بود و به پدر مونا گفته بود که تو باید دخترت را بکشی اما پدر از این کار سر باز زد و مسئولیتش را قبول نکرد در نهایت این پسر به همراه برادر خود برنامه قتل همسر خود را ریختند
او به همراه برادر خود به سراغ منا رفته و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند مونا توانست از دست همسرش فرار کند و مجدداً به خیابان پناه ببرد اما در خیابان ناصرخسرو اهواز همسرش با خودرو محکم به او کوبید و او را نقش بر زمین کرد منا که دیگر توان راه‌رفتن نداشت بر روی زمین افتاد برادر همسرش دست و پای او را گرفت و همسرش در کمال ناباوری و با بی رحمی تمام سر از تن این زن ۱۷ ساله جدا کرد
اما ماجرا به اینجا ختم نشد همسرش سربریده این زن را با افتخار و در حالی که لبخند بر روی لبانش بود در خیابان می‌چرخاند و برادرش او را تحسین می کرد و او را قهرمان خطاب می نمود

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید