یکی از زیر یکی از رو

0
239

یکی از زیر یکی از رو…..
هوا سرد است!!
دستهایم میلرزد!!
یکی از زیر ، یکی از رو…!!
شال میبافم…
همه جا جنگ است،
زمستان است..
در چله ی جهانی سیاه !!!
از انفجار خمپاره و موشک و بمب !!
باید شالی ببافم!!!
تعادل ترازوی عدالت جهان را ،
تار مویی از من ،
بهم خواهد زد!!
باید ،شالی ببافم تا شاید ،شاید، شاید ،خدایشان با آن آرام گیرد…..!!
شاید، اگر تارموهایم رادیگر نبینند ،
بالاخره چشمانشان غارت بیت المال را ببیند…!!!
یکی از زیر!!!یکی از رو!!
باید شالی ببافم!!
شاید جهان آرام شود….!!!
ناهید علی اکبری

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید