شاید کسی از انطرف پنجره باید کمک کند

0
554

آخر مگر درد یک زایمان سخت ،!! چقدر طول میکشد؟؟؟!!!
که مادرم وطن!!
سالهاست ،..
درد می کشد و ناله میکندولی …،
نوزاد آزادی اش متولد نمیشود!!! آخر مگر چقدررررر طول میکشد،!؟
که سالهاست!!
ضجه میزند ..
شکنجه میشود و..!!
چنگ میزند ،
به گوشه ی پنجره ای،!! که ،
باز هم ، نمیشود!!!
شاید کسی از انطرف پنجره باید کمک کند…..!!!!
شاید تو ای خدا ،
کمی فقط کمی ….!!!!
تا مادرم رها شود ز رنج ،
و بزاید میان مان !!
طفلی به نام عشق !!!
به نام محبت!!
فارغ شو مادرم!!!
فارغ شو ،به زندگی! ….!!!
ناهید علی اکبری

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید