چطور همه چیز به زانو در امده

0
134

یک زن خیلی صبور است،
صبورانه،پا به پای مردش کار …!!
صبورانه ،خانه را گرم ….!!
صبورانه،بچه به دنیا ..!!
صبورانه ،درس و تربیت کودک…!!
صبورانه با نداری و فقر ..!!
صبورانه ، آرامش را….!!
یک زن صبورانه همه چیز را تحمل میکند حتی ظلم را!!!!
اما وای اگر!!
وای اگر !!
اگر کاسه ی صبر ،زنی ،لبریز شود…!
انوقت هیچ مردی،
هیچ دولتی،
هیچ قانونی جلودارش نیست…!
تاریخ خوب میداند !!،
هرجا زنی اراده کرده ،

…!
ناهید علی اکبری

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید