توبه یعنی چه‌؟ چرا برای بعضی توبه کردن کاری است دشوار یا غیرممکن‌؟ چطور است که بعضی از ایمانداران‌، بعد از توبه باز همان گناهان را انجام می‌دهند؟ آیا یک ایماندار هم لازم دارد توبه کند؟ برای اینکه به این سؤالات پاسخ درست بدهیم‌، باید تعلیم کلام خدا را در خصوص توبه دقیق‌تر بررسی کنیم‌.

پیام خداوند ما عیسی مسیح از همان آغاز بسیار روشن بود:‌ «توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است‌!» (متی ۴:‏۱۷). بعد از صعود مسیح به آسمان‌، پطرس به مردمی که در روز پنطیکاست به سخنان او گوش می‌دادند، فرمود:‌ “توبه کنید!” (اعمال ۲:‏۳۸).

توبه دروازۀ ورود به ملکوت خداست‌. توبه نخستین قدم در جادۀ روحانیت است‌. توبه فصل اول کتاب حیات جاودانی است‌.

باز شدن چشم‌!
خداوند ما عیسی مسیح در حکایت “پسر گمشده‌”، معنی توبه را به‌گونه‌ای بسیار دقیق و روان‌شناسانه برای ما شکافت (لوقا ۱۵). در این حکایت می‌بینیم که پسر گمشده در اثر فشارها و مصائب زندگی‌، متوجه وضع وخیم خود می‌شود. مسیح فرمود:‌ «آخر به خود آمد!» (آیه ۱۷). نخستین قدم در فرایندِ بازگشتِ پسر گمشده بسوی پدر، همین بود:‌ او به خود آمد. به کلامی دیگر، چشمان او به روی وضعیت واقعی خود باز شد.

او خود را آنطور که بود دید!
این اساس و پایه روحانیت واقعی است‌. مشکل ما انسانها، چه ایماندار و چه بی‌ایمان این است که متوجه وضعیت خود نیستیم‌. خیلی از اوقات‌، ما خود را آنطور که هستیم نمی‌بینیم‌. ما خود را آنگونه می‌بینیم که دوست داریم ببینیم‌. ما تصویر ایده‌آلی از خویشتن می‌سازیم و تمام عمر، خود را با آن فریب می‌دهیم‌. کاش که همۀ ما بتوانیم مثل پسر گمشده وضعیت واقعی خود را ببینیم‌.

مسیحیت تغییر دین نیست‌!
ما ایمانداران وقتی می‌خواهیم کسی را بسوی مسیح رهبری کنیم‌، با یک مسأله حساس و حیاتی روبرو هستیم‌:‌ آیا او را مسیحی می‌کنیم یا کمکش می‌کنیم تا وضعیت خود را آنطور که هست ببیند؟ یکی از علل ضعف مسیحیان این است که از این “اساس و پایۀ محکم روحانیت‌” برخوردار نیستند. پایۀ زندگی روحانی ما سست است‌. مسیحیت یعنی هشیاری و آگاهی دائمی نسبت به خویشتن‌. مسیحیت یعنی دیدنِ فقر روحانی خود! مسیحیت یعنی باز بودنِ دائمی چشم‌!
خداوند ما عیسی مسیح در حکایت “پسر گمشده‌”، معنی توبه را به‌گونه‌ای بسیار دقیق و روان‌شناسانه برای ما شکافت (لوقا ۱۵). در این حکایت می‌بینیم که پسر گمشده در اثر فشارها و مصائب زندگی‌، متوجه وضع وخیم خود می‌شود. مسیح فرمود:‌ «آخر به خود آمد!» (آیه ۱۷). نخستین قدم در فرایندِ بازگشتِ پسر گمشده بسوی پدر، همین بود:‌ او به خود آمد. به کلامی دیگر، چشمان او به روی وضعیت واقعی خود باز شد.

او خود را آنطور که بود دید!
این اساس و پایه روحانیت واقعی است‌. مشکل ما انسانها، چه ایماندار و چه بی‌ایمان این است که متوجه وضعیت خود نیستیم‌. خیلی از اوقات‌، ما خود را آنطور که هستیم نمی‌بینیم‌. ما خود را آنگونه می‌بینیم که دوست داریم ببینیم‌. ما تصویر ایده‌آلی از خویشتن می‌سازیم و تمام عمر، خود را با آن فریب می‌دهیم‌. کاش که همۀ ما بتوانیم مثل پسر گمشده وضعیت واقعی خود را ببینیم‌.

مسیحیت تغییر دین نیست‌!
ما ایمانداران وقتی می‌خواهیم کسی را بسوی مسیح رهبری کنیم‌، با یک مسأله حساس و حیاتی روبرو هستیم‌:‌ آیا او را مسیحی می‌کنیم یا کمکش می‌کنیم تا وضعیت خود را آنطور که هست ببیند؟ یکی از علل ضعف مسیحیان این است که از این “اساس و پایۀ محکم روحانیت‌” برخوردار نیستند. پایۀ زندگی روحانی ما سست است‌. مسیحیت یعنی هشیاری و آگاهی دائمی نسبت به خویشتن‌. مسیحیت یعنی دیدنِ فقر روحانی خود! مسیحیت یعنی باز بودنِ دائمی چشم‌!

خودکاوی‌
چه آنانی که می‌خواهند برای نخستین بار توبه کنند، و چه آنانی که قبلاً توبه کرده و اکنون ایماندار هستند، باید همواره چشمان خود را به روی وضعیت خود باز نگاه دارند. مسیحیت تغییر دین نیست‌؛ مسیحیت یک زندگی هشیارانه و آگاهانه است‌؛ شخص مسیحی باید دائماً زندگی خود را تفتیش کند. او باید در نور زندگی کند (اول یوحنا ۱:‏۷). در نور، همه چیز آشکار است‌؛ همه چیز دیده می‌شود. یک مسیحی باید دائماً از طریق خودکاوی‌، بکوشد اشتباهات و کوتاهی‌های خود را بیابد و آنها را اصلاح کند و در راه اعتلای کنش و منش خود تلاش کند .

تغییر فکر
پسر گمشده بعد از آنکه به خودآگاهی رسید، به خود گفت‌:‌ «برخاسته‌، نزد پدر خود می‌روم و بدو خواهم گفت‌…» (آیه ۱۸). به‌عبارت دیگر، وقتی پسر گمشده وضعیت خود را آنطور که بود دید، طرز فکر خود را تغییر داد.

تغییر دیدگاه و نگرش‌، تغییر طرز فکر، نتیجۀ منطقی بازشدنِ چشم می‌باشد. اگر کسی چهرۀ ناآراستۀ خود را در آینه ببیند و هیچ فکری برای آراستنِ خود نکند، قطعاً شخص نامتعادلی است‌.

هر گاه وضع واقعی خود را دیدیم‌، باید چاره‌ای بیندیشیم‌. باید نگرش و فکر خود را تغییر دهیم‌.

هر تغییری در انسان‌، ابتدا از فکر شروع می‌شود. فکر شخص را عوض کنید تا رفتارش هم عوض شود. اینجاست که می‌بینیم عقاید و باورهای انسان چه نقش مهمی را در رفتار او ایجاد می‌کند. اینجاست که متوجه می‌شویم چرا پیروان ادیان مختلف منش و کرداری متفاوت دارند. مکتبی که به پیروانش محبت و گذشت و فروتنی و بزرگواری و راستی را تعلیم می‌دهد، در واقع بینش و نگرش و طرز فکر پیروان خود را به آنگونه شکل می‌دهد. اگر می‌خواهید رفتارتان در یک مورد خاص تغییر کند، ابتدا نظر و دیدگاهتان را در خصوص آن مورد تغییر دهید.

عملی ساختنِ طرز فکر جدید
بعد از آنکه طرز فکر و نگرش انسان تغییر یافت‌، باید این تغییر را در عمل پیاده کند. پسر گمشده «در ساعت برخاسته‌، بسوی پدر خود متوجه شد…» (آیه ۲۰). انسان توبه‌کار متوجه خطای خود می‌شود، فکرش را در خصوص آن رفتارِ نادرست اصلاح می‌کند، و بعد از آن‌، قدمی عملی برای تغییر رفتار بر می‌دارد.

بسیاری از ما در مرحلۀ تغییر فکر باقی می‌مانیم‌. فکرمان را عوض می‌کنیم اما حاضر نیستیم در عمل کاری انجام دهیم‌. توبه واقعی در عمل دیده می‌شود.

عملی ساختنِ دیدگاه جدید کاری است سنگین‌. باید بهایی پرداخت‌. این بها زیر پا گذاشتن عزت نفس‌مان است‌. دیگران شاید در مورد پسر گمشده چنین می‌گفتند:‌ “بالاخره از کردۀ خود پشیمان شد… او عرضۀ این کارها را ندارد… می‌دانستم که برمی‌گردد…” اما گفته دیگران برای او مهم نبود. او حاضر بود در این راه‌، تحقیر و تمسخر دیگران را بپذیرد.

جبران‌
اما توبه واقعی به اینجا هم ختم نمی‌شود. بسیاری از اوقات لازم است رفتار گذشته را جبران کنیم‌. زکای باجگیر نه فقط روش زندگی خود را عوض کرد، بلکه بر آن شد که لطمات و صدماتی را که بر دیگران وارد ساخته بود، جبران کند (لوقا ۱۹:‏۱-۱۰).

بسیاری از اوقات ما از رفتار خود با دیگران پشیمان می‌شویم‌، احساس غم می‌کنیم‌، نزد خدا هم اعتراف می‌کنیم‌، اما به‌خاطر غرور و عزت نفس‌مان‌، حاضر نیستیم نزد طرف مقابل اعتراف کنیم و از او عذرخواهی نماییم و رفتارمان را جبران کنیم‌. یا اگر هم عذرخواهی می‌کنیم‌، هزار جور “اما و اگر” می‌آوریم و به‌نوعی تقصیر را به گردان او می‌اندازیم‌. توبه واقعی مستلزم عذرخواهی بدون قید و شرط است‌.

خداوند عطا کند که چنین حالتی از توبه‌، نه فقط در نوایمانان‌، بلکه در همه ایمانداران همواره دیده شود. «خوشابحال مسکینان در روح‌، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است‌!»

آیا به فرشتگان ایمان دارید؟

در کتاب مقدس اشارات فراوانی به مخلوقاتی غیر از انسان وجود دارد که توسط خدا آفریده شده و معمولاً فرشتگان نامیده می‌شوند و آنان پیام‌آوران خدا هستند که اغلب فرستاده می‌شدند تا ارادۀ خدا را برای انبیاء و سایر ایمانداران مکشوف سازند. فرشتگان بصورت انسان به ابراهیم و به موسی و دیگران ظاهر شدند. فقط نام دو فرشتۀ خدا یعنی میکائیل و جبرائیل در کتاب مقدس آورده شده ‌است. جبرائیل بود که به مریم اطلاع داد که دارای پسری بنام عیسی خواهد شد.
🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊

علاوه بر فرشتگان مقدس که مطیع خدا هستند طبق اطلاعاتی که از کتاب مقدس بدست می‌آید، ارواح دیگری وجود دارند که نامطیع و دشمن خدا هستند و رئیس آنان را شیطان و ابلیس می‌نامند. بسیاری از مسیحیان فکر می‌کنند که شیطان بوسیلۀ خدا پاک آفریده شد ولی بسبب غرور نسبت به خدا نافرمانی کرد و در‌ نتیجه او و ارواحی که او را پیروی می‌کردند مقام عالی و مقدس آسمانی خویش را از ‌دست دادند و اکنون با تمام توانائی خود سعی می‌کنند کار خدا را بر ‌روی زمین معدوم و خراب نمایند. شیطان بود که حوا را در باغ عدن فریب داد و از آن زمان تا کنون کوشش می‌کند مردم را از خدا دور سازد. او حتی سعی کرد عیسی مسیح را راضی سازد که از اطاعت خدا سرپیچی نماید ولی موفق نگردید (متی ۴: ۱۱-۱). شیطان دارای قدرت عظیمی است ولی هرگز نمی‌تواند با خدا برابری نماید بلکه تحت کنترل خدا است. مسیحیان نباید از او و یا ارواح شریرش که به جسم و جان بسیاری از مردم آسیب می‌رساند، ترسی داشته باشند. با قدرتی که مسیح به‌ ما می‌بخشد دارای چنان نیرویی می‌گردیم که می‌توانیم در ‌برابر او مقاومت کرده و او را از خود برانیم. آخرالامر خدا شیطان را از این جهان به آتش جاودانی خواهد انداخت (مکاشفه ۲۰: ۱۰).

نابرابری و تبعیض حقوقی زنان درجامعه ایران

امروزه همه ی جهان میدانند که زنان نیمی از سرمایه انسانی هر کشوری هستنداما متاسفانه همچنان شاهد نابرابری‌ها و تضییع حقوق آنان در جامعه هستیم.
زنان ایرانی ما، از گذشته تاکنون با حضور فعال خود همواره همپای مردان در جنبش مشروطه، انقلاب 57، جنبش ‌دانشجویی و اعتراضات 88 و دیگر برهه های کوچک و بزرگ، نشان داده‌اند که در درک حقیقت ها چیزی از مردان کم ندارند به خوبی میتوانندو توانسته‌اند نقش تاریخی خودرا با وجود تمامی تبعیض‌ها ایفا کنند.
اما افسوس وصد افسوس که حقوق زنان از جوانب مختلف ، تحصیل ،اشتغال، ازدواج و بسیاری ازاین‌دست ….هنوز هم مورد بی‌مهری قرار گرفته اند.
بهبود این شرایط برای زنان ایران بسیار حیاتی است اگر مادرانی سالم برای تربیت فرزندان فرهیخته نیاز داریم باید نگاهی دوباره به قوانین حاکم بر اجتماع خفقان زده خود داشته باشیم
واین مقدور نیست مگر به عزم عمومی

آنچه امروز می‌تواند زنان را از پستوی خانه‌ها، از فضای یأس و سرخوردگی، از دل‌نگرانی های کاذب ازاد کند و آنان را به شهروندانی فعال در عرصه‌ ها مختلف بدل کند، توجه به حقوق انسانی آن‌ها، فراهم کردن بسترهای لازم جهت مشارکت هرچه بیشتر آن ها در زندگی سیاسی-اجتماعی و تلاش در جهت از بین بردن ساختارهای باز تولیدکننده نگاه‌های جنسیتی است.
از همین رو و مطابق با اصل بیست و یکم قانون اساسی مبنی بر ایجاد زمینه‌های مساعد جهت رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی وی، باید بیشتر تلاش شود.

 1. ایجاد فرصت‌های برابر شغلی
  مطابق با اصل 28 قانون اساسی، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است، برگزیند. دولت موظف است برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. بی‌شک استفاده از تمام ظرفیت جامعه لازمه پیشرفت و توسعه هر کشوری است ازاین‌رو آحاد ملت فارغ از جنسیت، به‌عنوان سرمایه اصلی دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی قلمداد می‌شوند، این در حالی است که ورود زنان به عرصه کسب‌ و کار همواره با مشکلات عمده‌ای روبرو بوده است و حتی باوجود آن‌که بخش بزرگی از دانشجویان کشور را زنانی تشکیل داده‌اند که منابع عظیمی صرف آموزش آنان و دادن مهارت‌های تخصصی می‌شود، اما عملاً باوجود شرایط نابرابر اجتماعی و فرهنگی و تداوم افکار نادرست در رابطه باقدرت ذهنی و جسمی زنان، امکان دستیابی آنان به مشاغل متناسب با شأن اجتماعی و سطح تحصیلات دانشگاهی با موانع بی‌شماری روبروست.
  حضور زنان در پست‌های مهم مدیریتی، نادر است. هم چنین با توجه به آمار رسمی تعداد زنان بیکار در جامعه نسبت به مردان تفاوت چشمگیری دارد. لذا باید با فراهم آوردن زمینه‌های رشد و ترقی زنان و زدودن انگاره‌های مردسالارانه، اصل شایسته‌سالاری را معیار گزینش افراد در مشاغل و مناصب دولتی قرار داده شود.
 2. اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز
  تلاش برای اصلاح قوانین قضایی، سیاسی و اجتماعیِ ناقض حقوقِ شهروندیِ زنان، بایستی انجام شود. ازجمله این حقوق می‌توان به‌حق طلاق، حق دستیابی به جایگاه‌های اجتماعی و مناصب سیاسی مانند مقام ریاست جمهوری یا قضاوت، حق برخورداری از شرایطی که در آن زنان به‌عنوان عضوی از جامعه همانند مردان برای حضور در عرصه‌های عمومی با محدودیت‌های قانونی مواجه نشوند، محدودیت‌هایی از قبیل تحمیل پوشش خاص و یا دخیل کردن معیارهای جنسیتی در ورود به اماکن عمومی هم چون ورزشگاه‌ها. قوانینی این دست به تداوم نگاه جنسیتی در جامعه منجر شده و نه‌تنها آزادی زنان را سلب کرده، اجتماع را به سمت تبعیض‌‌های بیشتری سوق داده است.
 3. امنیت اجتماعی
  با نگاهی کلی به وضعیت جامعه شاهد آن هستیم که زنان مورد انواع خشونت‌ها واقع می‌شوند؛ خشونت‌هایی از قبیل خشونت‌های روانی یا خشونت‌های جسمی. این شرایط بگونه‌ای است که حتی بسیاری از زنان با ترس در محیط‌های عمومی حاضر می‌شوند. رسیدگی کارداران کشور به این وضعیت نامطلوب اجتماعی و ایجاد فضای متعادل روانی و پایدار در جامعه از خواسته‌های اساسی زنان است.
 4. از بین رفتن گزینش جنسیتی در حوزه آموزش
  ایجاد شرایط مساعد و برابر جهت شکوفایی استعدادهای هر فرد از وظایف هردولتی است و باید جهت از بین بردن نگاه‌های تبعیض‌آمیز در این حوزه تلاش بسیاری شود.
 5. ایجاد سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه زنان
  سازمان‌های مردم‌نهاد در تکوین جامعه مدنی و دادن آگاهی‌های عمومی به اقشار مختلف جامعه نقشی اساسی ایفا می‌کند. این در حالی است که نه‌تنها کمک‌هایی از سوی دولت به این نهادها تابه‌حال نشده است، بلکه فعالان این حوزه با برخوردهای سرکوب گرانه مواجه می‌شوند.
 6. عدم ترویج نگاه_ابزاری و مالکانه به زن

استفاده از زنان به‌عنوان ابزارهایی در جهت افزایش سود از سوی شرکت‌های تجاری به معنای تنزل شخصیت انسانی زنان است. هم چنین حفظ ساختارهای سنتی مقام نگاه مالکانه به زن نیز در راستای به بند کشیدن آنان است که تعالی و رشد آن‌ها را با موانع بزرگی روبرو می‌کند.

 1. توانمندسازی فکری و اقتصادی زنان
  همواره از محدودیت‌های مالی و نبود بسترهای لازم جهت ارتقای مهارت‌های زندگی و آگاهی‌های اجتماعی رنج برده‌اند، به‌گونه‌ای که این شرایط گسترش بزه‌کاری‌های اجتماعی را هموارساخته است. این وضعیت در خصوص زنان مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته شهری و زنان روستایی با مشکلات مضاعفی مواجه است.
  هانا امیری
  گرداوری:ناهیدعلی اکبری

🌷نانهايت را در سبد بگذار🌷

شنیده اید که کتاب مقدس گفته است: “كلام‌ تو برای‌ پایهای‌ من‌ چراغ‌، و برای‌ راههای‌ من‌ نور است‌.” (مزامیر ۱۰۵:۱۱۹) معنی اش را می توان اینگونه شرح داد:

بسیاری از ایمانداران در رویای خدمت به خداوند هستند. این همان فراخواندگیی است که از بدو تولد تازه و تعمید باری گرانبها بر دوش مسیحیان قرار می گیرند تا بروند و تمام جهان را از نام عیسی مسیح پر سازند. اما در این میان همگی امکانات مساوی و یا برابر ندارند.
بیشتر مواقع ایمانداران در تنگی و سختی فیزیکی، جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی – مذهبی و مالی و … قرار می گیرند که کار خدمت به خداوند را دشوار و دشوار و دشوارتر می کند؛ تا زمانی که ممکن است گاهی شخص ایماندار به اطرافش بنگرد و ببینید شرایط بسیار سختی برای خدمت وجود دارد و ظاهرا قادر نیست نقشه خداوند را عملی سازد! در این موقع است که این آیات به داد ما می رسد. به این چند آیه از (متی ۱۷:۱۴-۲۰) توجه کنید:

“عیسی‌ ایشان‌ را گفت‌: «احتیاج‌ به‌ رفتن‌ ندارند. شما ایشان‌ را غذا دهید »
بدو گفتند: «در اینجا جز پنج‌ نان‌ و دو ماهی‌ نداریم‌!»
گفت‌: «آنها را اینجا به‌ نزد من‌ بیاورید!»
و بدان‌ جماعت‌ فرمود تا بر سبزه‌ نشستند و پنج‌ نان‌ و دو ماهی‌ را گرفته‌، به‌ سوی‌ آسمان‌ نگریسته‌، برکت‌ داد و نان‌ را پاره‌ کرده‌، به‌ شاگردان‌ سپرد و شاگردان‌ بدان‌ جماعت‌.
و همه‌ خورده‌، سیرشدند و از پاره‌های‌ باقی‌ مانده‌ دوازده‌ سبد پر کرده‌، برداشتند.”

امروز در قرن ۲۱ بعد از گذشت بیش از ۲۰۰۰ هزار سال شرایط هیچ تغییری نکرده. به زبان ساده: همکیش، خواهر و برادرم در خداوند، هرچه امروز در چنته و کیسه قلب ات برای خدمت و خوراک دادن به جماعت (کلیسا) و مردم دنیا دارید به عیسی مسیح بدهید. هر امکانی که همین الان برایتان مقدور است را با خاطری امن و دلی گشاده برای عیسی مسیح بگذارید (مهم نیست میزان اش چه اندازه است) مهم آن است که آن میزان را به دستان پدر تمامی قوتها بدهی. او آنچه تو داری را برای خوراک روحانی – زمینی برکتی تمام ناشدنی خواهد داد. چون عیسی قادر است و این کار کلیسا و آن معجزه خداوند تنها برای یک هدف است تا “نام خداوند ما عیسی سرور در جلال اش بیشتر آشکار شود” تا نور پر جلال خداوند را تمام عالم ببینید.
عیسی مسیح امروز به خطاب به ما می گوید: “شما ایشان را غذا بدهید”!
پس همین امروز پاسخش را بده و نانهایت را در سبد بگذار و تقدیم کن!
امیدوارم تا معنای آیه (مزامیر ۱۰۵:۱۱۹) برایتان بیشتر باز شده باشد.

👑خدا، خدایی قادر است. 👑

برای او هیچ‌ کاری غیرممکن نیست. او می‌تواند کوهها را جابه‌جا کند، خورشید را ثابت نگه‌ دارد و بیماران را شفا بخشد.
📖در باب ۴ کتاب یوشع، می‌خوانیم که خدا چطور کار عظیم آوردن قوم اسرائیل به سرزمین موعود را به اتمام رساند. او همانطور که وعده داده بود،
قوم اسرائیل را از بردگی به سوی آزادی هدایت فرمود. به دلیل عظمت کاری که وی انجام داد، نمی‌خواست قوم هرگز آنچه را که برایشان کرده بود، فراموش کنند. او می‌خواست قوم پیوسته معجزه‌ای را که برایشان انجام داده بود، و این را که وی چه خدای قادر و قدرتمندی است، به یاد داشته باشند. لحظه‌ای به گذشته فکر کنید. خدا کارهای شگفت‌انگیزی در زندگی شما انجام داده است. ممکن است او معجزۀ شفایی انجام داده باشد یا شما را از اسارت اعتیاد رهانیده و به سرزمین موعودتان وارد کرده باشد. امروز کمی تأمل کنید تا کارهای عظیمی را که خدا برای شما انجام داده است، به یاد بیاورید. او را بستایید و متعهد شوید که هرگز کارهای شگفت‌انگیزی را که برایتان انجام داده، فراموش نخواهید کرد

شریر خیلی راحت میتونه رویاهای مارو بزنه و بکوبه!
🙏

پس، از رویاهات با دعا و عمل محافظت کن،

 • من یک چیز را خوب فهمیدم :
  دیگران کارهای تو را احمقانه فرض میکنن ولی خودشان عاشق این هستند که مثل تو باشند !

پس یادت باشه تو در راه درست قدم برداشتی ، ناامید نشو،
تمامی هدف شریر زدن رویاهای توست!
وعده ها عملی نمیشوند تا ما خودمان نخواهیم، وعده را خدا میدهد و عملی کردنشان دست ماست، خدا برای عملی کردن وعده هایی که داده زور نخواهد کرد، و اگر نخواهیم عملی نخواهند شد!
رویاها = عمل میخواهند

 • چند نمونه از مردان خدا در کتاب مقدس که وعده را از خدا گرفتند ولی برای رسیدن به آن خود عمل کردند :
 • نوح = وعده را یافت ولی چهل سال برای وعده زحمت کشید و خود عمل کرد و کشتی ساخت برای نجات!
 • موسی = وقتی وعده را گرفت حرکت کرد به طرف مصر و با زحمتهای فراوان وعده را عملی کرد !
 • پولوس = وعده را گرفت که برای غیر یهودیان بشارت دهد و حرکت کرد !

و ده ها مرد و زن کتاب مقدسی که خود خواستند و وعده ها را عملی کردند.

اگر وعده ای از خدا گرفتی و نشستی تا آن عملی شود بدان آن را به دنیای مردگان خواهی برد، جایی که وعده معنایی ندارد!

وعده ها = عمل

💕شروع کن به حرکت در اراده خدا
گذشته تو در مسیح مرد💕

حرکت در مسیر درست و پیش رفتن در زندگی ، احساس امید و زندگی را در ما زنده نگه می دارد. البته خیلی مهم است که حرکت ما هدفمند باشد و یا حداقل فکر اولیه آن درست باشد . هیچ کس دوست ندارد مسیری را برود که نتیجه نامطلوب بدهد .هیچ کس دوست ندارد که کاری را انجام بدهد و از آن ضرر ببیند.
حرکت کردن در زندگی برای ما ضروری است ، در واقع انسان میل به حرکت برای پیشرفت دارد و امید آن دارد که تغییرات مثبت در زندگی خود بدهد .
حال ببینیم چه حرکت هایی برای زندگی شما سازنده است . آیا هر قدمی در هر راهی صرف اینکه آن راه برای آینده خوب است ، کافیست و شما می توانید آن را انجام دهید؟
کلام خدا به ما تعلیم می دهد آنچه که در فکر خداست ، به زندگی ما سلامتی می بخشد . حرکت کنید ولی قدم های خود را در اراده خدا بگذارید.
بعنوان مثال اگر قصد جابجایی به شهر یا کشوری بهتر دارید ، درست است که حرکت شما حرکتی مثبت و به نظر تاثیر خوبی دارد ولی اول ببینید بر طبق طرح و اراده خدا هست یا نه !
و یا ممکن است برای شغل و یا در جهت راه انداختن کاری می خواهید حرکت کنید، که باز هم در این امور وقتی در اراده خدا حرکت می کنید ، کار شما مبارک خواهد بود.
شما می توانید به هر حال در حرکت باشید ولی مسیری را بروید که نباید می رفتید . اینکه شما چه را دوست دارید و یا خواست خدا چیست ، می تواند تاثیر سرنوشت سازی را بر زندگی شما بگذارد .
شما ممکن راهی را که موافق دلتان است انجام بدهید ولی نتیجه آن برای شما خوشایند نباشد . شاید آن را تجربه کرده اید. در عوض وقتی که خدا ما را به مسیر هایی هدایت می کند و حرکت می دهد، نتیجه آن سلامتی و مبارک خواهد بود . هر پدر و مادری برای فرزندانشان بهترین ها را می خواهند. خدا فراتر از پدر و مادر زمینی عمل می کند .
خدا پدر شماست در مسیح عیسی ، شما را به راهی نمی فرستد که آسیب ببینید. راه خدا سلامتی است ، راه خدا نیکوست، راه خدا آزادی و شفاست ، راه خدا در آن آرامی است ، راه خدا مبارک است .
حرکت کنید و با اعتماد کامل در راه هایی که خدا به شما نشان داده و یا می دهد، حرکت کنید . حرکت کردن در خدا، همیشه بر حرکت انسانی ما برتری دارد . عیسی گفت راه من هستم . اراده عیسی را بیابیم و زندگی خود را در حرکتی جاودانی گارانتی کنیم

ممکن است تلخی ها و اعمال زننده ای که در گذشته انجام شده است و یا چیزهایی از گذشته باشند که وقتی به ذهن شما می آیند برای شما احساس شرم و یا غم و محکومیت را داشته باشند؛
کلام خدا حقیقت است و حقیقت به شما آزادی می دهد . در چنین مواقعی در فکر خود و یا بلند اعلام کنید که گذشته من در مسیح ، مُرد و من انسان تازه ای هستم و این را باور کنید و نگذارید شیطان شما را به عقب بکشاند و دوباره با اعمال مُرده و درگذشته ، که شما در گذشته انجام داده اید ، زندگی شادمانه و آزادانه ای که در خدا دارید را بدزدد. خدا به گذشته شما کاری ندارد مگر اینکه بخواهد از طریق کارهایی که در گذشته برای شما انجام داده است ، نامش را جلال دهد که این هم در جهت بنای خودِ شما و دیگران می باشد. به هیچ عنوان در گذشته تفکر نکنید ، مخصوصا در اعمالی که خطا و اشتباه بوده است، چون دری باز می کنید به روی شیطان و افکار خود را در بند خواهید کرد . خدا دست روی گذشته شما نمی گذارد که شما را محکوم کند ، پس آنچه کهنه بود و درگذشته ، بگذارید همانطور مدفون شده بماند و دیگر به سراغ آن نروید تا افکار شما شیرین باشد .
تفکر خود را بر حقیقت کلام خدا بگذارید و هر روز اینگونه تازه تر خواهید شد .

🎉🕊عیسی مسیح چگونه متولد شد؟🕊🎉

✨🕊یک‌ روز جبرائیل فرشته به دختر باکره‌ای که مریم نام داشت اطلاع داد که دارای پسری خواهد شد که باید نام او را عیسی بگذارد. او پسر حضرت اعلی نامیده خواهد شد و سلطنت او جاودانی خواهد بود (لوقا ۱: ۳۸-۲۶). این واقعه عبارت بود از انجام پیشگوئی اشعیاء نبی که بیش‌ از هفتصد سال قبل ‌از آن فرموده بود: “باکره حامله شده پسری خواهد زائید…” (اشعیاء ۷: ۱۴) بعداً عیسی در شهر کوچکی نزدیک اورشلیم بنام بیت‌لحم، جائیکه داود هزار سال قبل بدنیا آمده بود، متولد گردید. تولد عیسی در بیت‌لحم بوسیلۀ میکاء نبی که نظیر اشعیاء بیش‌ از هفتصد سال قبل‌ از مسیح زندگی می‌کرد پیشگوئی شده بود “ای بیت‌لحم افراته، گرچه تو از کوچکترین شهرهای یهودا هستی، ولی از تو پیشوایی ظهور می‌کند که نسل او از قدیم وجود داشته است. او بر قوم اسرائیل حکمرانی خواهد کرد.میکا۵:۲

🕊هنگام تولد او فرشته‌ای این واقعه را به چوپانان نزدیک بیت‌لحم اعلام کرد و چنین گفت: “… اینک بشارت خوشی عظیم بشما می‌دهم که برای جمیع قوم خواهد بود که امروز برای شما در شهر داود نجات‌دهنده‌ای که مسیح خداوند باشد متولد شد” (لوقا ۲: ۱۰ و ۱۱). مریم زن یوسف نجار شد و یوسف سرپرستی عیسی را در کودکی بعهده گرفت. عیسی هم در زمان جوانی در شهر ناصره که در آنجا بزرگ شده بود به شغل نجاری اشتغال داشت. تا سی سالگی هیچگونه تعلیمی نداد و هیچ معجزه‌ای ننمود و مردم نمی‌دانستند که او همان مسیح موعود است که در ‌انتظارش هستند. هنگامی که عیسی سی ساله شد زمان آن رسید که خدمتی را که برای انجام آن به این جهان آمده بود شروع نماید. بنابراین ناصره را ترک کرد و نزد یحیی تعمید‌ دهنده رفت. در آن موقع یحیی پیغام خدا را به عدۀ زیادی که در اطرافش جمع بودند می‌رساند. آنها را به توبه دعوت می‌نمود و آنانی را که توبه می‌کردند در رود اردن، به نشانۀ پاکی از گناه، تعمید می‌داد.

✨🕊اگر چه عیسی مسیح، خداوند ما در تمام زندگیش هرگز گناهی مرتکب نشده بود از یحیی تعمید دهنده خواست که او را تعمید دهد و یحیی نیز او را اطاعت نمود. وقتی عیسی مسیح پس از تعمید از آب بیرون آمد، و کبوتری از آسمان نازل شد و بر او فرود آمد و صدای خدا را همه شنیدند که فرمود: “این است پسر عزیز من كه از او خشنودم.” متی ۳: ۱۷. سپس عیسی به بیابان رفت و در آنجا مدت چهل روز روزه گرفت و دعا نمود. در این مدت شیطان سعی کرد او را وسوسه نماید، متی ۴: ۱-۱۱.

✨🕊عیسی مسیح خداوند ما سپس نزد یحیی برگشت. وقتی یحیی عیسی را دید به شاگردان خود گفت: “اینک برۀ خدا که گناه جهان را برمی‌دارد… بر هرکس بینی که روح نازل شده بر او قرار گرفت همانست او که به روح‌القدس تعمید می‌دهد و من دیده شهادت می‌دهم که اینست پسر خدا” (یوحنا ۱: ۲۹-۳۴).

زمینی شدن مبارک خداوند
ای نجات دهنده
ای منجی
تولدت مبارک

کریسمس شاد باش
ناهید علی اکبری

✨🕊شکررر و جلال بر نامت ای خداوند جاودان…شکررر و جلال بر نامت ای خداوند محبت‌ها و زیبایی‌ها…شکررر و جلال بر نامت ای یگانه منجی عالم ای عیسی خداوند…شکررر…

✨🕊خداوندم ممنونیم که هستی و حواست به ماست…دوستت داریم با تمامی دل و جانمان و حمد و ستایشت میکنیم خداوندم…و میطلبیم از آسمانها بر ما باران برکتت رو، روحت رو، قوتت رو، مسحت رو ببارانی تا هر کدام ملکوت تو بر زمین باشیم خداوندم…

✨🕊پدر جان پس ما رو تقویت کن، کلامت رو بر ما مکاشفه کن تا مطابق خواست تو زیست کنیم ای مهربانم… خداوندا خودمون و زندگیمون رو به دستان تو سپردیم ما رو هدایت کن…افکار خودت رو به ما نشون بده…

✨🕊ای قدوس بی‌همتا ما رو برای همیشه به روح‌القدس و عطایا و ثمراتش آراسته کن…تا هر جا که هستیم و هر جا که میریم باعث جلال نام تو باشیم

✨🕊خداوندم به نام عزیز و پرشکوه عیسی مسیح آمییین…هللویااااا شکرررر…

عرفان زبرجدی

از تو برای نجات وتولد دوباره‌ام سپاسگذارم و دعا می‌کنم نور و ملکوتت پیوسته در زندگی من باشد. دعا می‌کنم برای آنانی که ملکوت تو را نشناخته‌اند و از تو می‌خواهم تا عیسی مسیح را وسیله نجات آنها قرار دهی.

به ما بیاموز تا بتوانیم اراده تو را درک کنیم و طبق اراده تو رفتار کنیم. همانگونه که تو فرموده‌ای حتی ایمانداران از شر و بلا آسوده نیستند و پیوسته مورد آزمایشند، به ما توانایی ده تا طبق اراده تو سربلتد شویم و نام تو را جلال دهیم.

ای عیسی مسیح که نجات ایمانداران بوسیله توتهیه شد. دلهای ما را از محبت وایمان حقیقی پر کن و راههای زندگی ما را در تمام مراحل آن روشن نما. زیرا تنها راه نجات ما تو هستی.

پیوسته پیوند و ایمان ما را محکم تر کن و از طریق روح القدس عطایای خود را به ما نشان بده تا در این راه گمراه نشویم.

خداوندا دعا می‌کنم برای آنهانی که نیازمند حضور تو هستند، آنهانی که در سختی، رنج، مریضی و تباهی به سر می‌برند. دعا می‌کنم تا خود را به آنها نشان دهی و نور ایمان را در دلهای آنها بتابانی. چون هیچ نوری به زیبایی و جلال نور تو نیست. نور توابدیت است. مرحم همه دردها ، و امید تمام ناامیدیهاست.

تو با حضور خود در زندگی من درهای تازه را باز کردی و یاس و سرگردانی مرا به امید تبدیل کردی. سپاسگزارم از حضورت عیسی مسیح.

خداوندا ما را ببخش اگر گاهی به تو اطمینان نمی‌کنیم و از تو دور می‌شویم. ایمان ما را محکم تر کن و به ما صبر اعطا کن. تا بتوانیم در روز موعود سربلند شویم و برای تو خدمت کنیم.

به دعاهای ما فیض اعطا کن و ما را از روح القدس پر کن. ظلمت و تاریکی را از ما دور کن و نورجاودانه اعطا فرما.

خداوندا، کمک کن تا واکنش من در برابر ترس، ایمان در تو و اطاعت از کلام تو باشد. کمک کن همیشه به یاد داشته باشم که همه چیز در کنترل توست پس می توانم در تو آرامی بیابم .

خدای من تو آکاهی از تمام ندانستها و ندیده ها، به ما توانایی و حکمت ده تا اراده تو را درک کنیم و آن را بکار گیریم.

تمام رنجها و دردهایی که به نام تو باشد آن را با جان و دل می‌پذیرم و برای جلال نام تو خدمت می‌کنم.

دوستی به من گفت: در این راه به سه چیز اهمیت بده: اول از هر چیز به خدا، سپس خانواده و در آخر خدمت.

خداوندم، ببخش آنان را که نمی‌دانند با نام مقدس تو چه می کنند و آن را به باد شوخی و تمسخر می‌گیرند. به همه آنها فیض اعطا کن تا به تو ایمان آورند و از شر شیطان آزاد شوند.

ای مسیح، تو شاه و پادشاه قلبم هستی. هر روز با عشق تو روزم را شروع می‌کنم و آنچه را که دارم در پای تو می‌ریزم، زیرا تو لایقی و تو خداوندی.

خداوندم، تو را به خاطر رازهای نهفته قلبت ستایش می‌کنم. و سپاس گذارم که در غم و سختی و افتادگی پنجره تازه امید به رویم می‌گشایی. دوستت دارم با تمام جان و دل.

امروز ظهروقتی خواب بودم احساس کردم دستان عیسی مسیح دستانم را لمس کرد. روزهای بی‌شماری برای این لحظه دعا کرده بودم و الان اشک شوق از چشمانم جاری می‌شود. این زیباترین احساسی است که در تمام زندگی دنیوی خود تجربه کردم.

عشق به تو ای عیسی مسیح روحم را تازه می‌کند.

دنیای فانی پر از گناه، خواسته و ناخواسته قسمتی از زندگی روزانه ماست. انسان نافرمان به مخلوق خود پشت کرده و امیال خود را هدف زندگی قرار داده است.

خدایا دعایم این است تا چشمانمان را باز کنی تا زیبایی زندگی کردن برای تو را تجربه کنیم، همه جا از تو سخن گوییم، برای تو فکر کنیم و برای تو بمیریم. زندگی بدون تو مثل حباب تو خالی است.

شکرت خداوندم که تو را دارم و در تو آزادم.

پدرم، قلبم را دوباره با روح خود لمس کن. نورت را بر من بتابان. بی تو گم گشته و خموشم. سرگردان و حیرانم. نمی‌دانم بی تو چگونه به سر کنم. محتاجم من ..…

خداوندم، ای کاش می‌توانستم آن طور که شایسته توست، تو را پرستش کنم. قلبم مملو از درد و عصیان است، دردی که حاصل از زندگی بدون توست. به من فیض دوباره عطا کن، می‌‌دانم لایق آن نیستم، تو دستان خود و محبت خالصانه ات را از من نگیر…. دوستت دارم عیسی من…

خوشابحال آنان که مسکینند اما دستان تو را در دست دارند. خوشابحال آنان که نمی دانند فردا روزی خواهند داشت یا نه، اما می دانند که با تو جاودانه زندگی خواهند کرد. خوشابحال آنان که در این دنیا دل به کسی ندادند تا دل شکسته شوند، اما با قلب تو پیوند خورده اند، با قلبی که نه تنها تو را دل شکسته نمی کند بلکه در دلشکستگی، خود مرحم می شود.

نمی دانیم تا کی فرصت داریم تا به تو خدمت کنیم و در این دنیا توشه جمع کنیم، اما می دانیم که تو همه چیز را در دست داری و نمی گذاری ما با دستان خالی در نزد تو بیاییم.

هیچ کس عظمت تو را نمی داند، تو خدای شگفتیها هستی
گرداوری:«عرفان زبرجدی»

✨خـدای گم شده!!! انــسان گم شــده.✨

وقتی یعقوب از لابان فرار می کند همسرش خدایان پدرش را می دزدد. پیدایش 31 : 19
لابان با عده ای شمشیر بدست و خشمگین به دنبال خدایانش می آید. پیدایش 31 : 30
لابان در همه خیمه ها بدنبال خدایانش می گردد ولی پیدا نمی کند. پیدایش 31 : 32
لابان عصبانی و خشمگین و سرخورده می شود زیرا خدایانش گم شـده و نمی دانـد کجاست؟

وقتی مانند لابان در ذهن خود خدایی براساس توهمات ناشی از روایات نیاکانمان خلق می کنیم دائما باید در مراسم و معابد بدنبالش بگردیم و هراس داشته باشیم بوسیله یک فلسفه جدید یک روش تازه یک طرز تفکر نــو خدایمان گــم نـشود و یا حضورش کم رنگ نگردد آنوقت است که مانند لابان به بیرحم ترین شخص مذهبی تبدیل می شویم که هرگونه جنایتی را مقـدس می دانــد.

در نقطه مقابل و کاملا متضاد با اینگونه طرز تفکر عیسی مسیح بعنوان کلمه دل خــدا گفت: “من آمده ام تا انسان گمشده را بجویم و او را نجات بخشم.” لوقا 19 : 10

✨👌خدای حقیقی گم شدنی نیست بلکه این انسانست که بخاطر تاریکی شرایط دنیا در افکار و خواسته هایش گم شده نه خدا. و این خداست که بدنبال انسانست که او را بخود بیاورد تا بتواند در فیض بیدار کننده نــور مسیح خودش را پــیدا کند. بهترست دنبال خودمان بگردیم زیرا جایی نیست که خـدا آنجا نباشد.